DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S POLICEJNÍM ZÁSAHEM PROTI ÚČASTNÍKŮM GLOBAL STREET PARTY 16. 5. 1998
 

[Souhrnná zpráva] [Vyjádření oficiálních míst, úřední dokumenty]
[Stanoviska občanských iniciativ] [Fotografie] [Výpovědi zúčastněných]
[Ohlasy v médiích] [Další dokumenty] [Novinky a aktualizace]

     Aktuální informace: Pravděpodobně čtyři policisté budou stíháni v souvislosti se zákrokem na Global Street Party 1998. Obviněni budou z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a ublížení na zdraví. Uvedl to Lubomír Morávek z Úřadu vyšetřování pro Prahu 10.

 
Souhrnná zpráva o události

Vyjádření oficiálních míst, úřední dokumenty

 • Úřední záznam ze dne 17. 5. 1998 o výjezdu stálé výjezdové skupiny na Praze 1 k případu nepovolené demonstrace
 • Interní informace Policie České republiky k sobotním událostem ze dne 17. 5. 1998
 • Informace Policie České republiky pro sdělovací prostředky k sobotním událostem ze 17. 5. 1998
 • Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17. 5. 1998
 • Záznam z jednání schůze vlády České republiky konané dne 18. května 1998 (22. schůze)
 • Informace ministra vnitra Cyrila Svobody o šetření událostí v Praze 16. května 1998, kterou 21. 5. 1998 přednesl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 • Rozprava Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 22. 5. 1998 k informaci ministra vnitra Cyrila Svobody o šetření událostí v Praze 16. května 1998, přednesené 21. 5. 1998
 • Informace ministra vnitra vládě České republiky ze dne 25. 5. 1998, předložená 27. 5. 1998, o postupu Policie České republiky při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s konáním tzv. předvolebního shromáždění mladých v Praze 2 na náměstí Míru a při výtržnostech v ulicích Prahy dne 16. 5. 1998
 • Odpověď Nejvyššího státního zastupitelství ČR ze dne 8. 6. 1998 na dopis Českého helsinského výboru ze dne 27. 5. 1998
 • Stanovisko policejního prezidenta plk. Oldřicha Tomáška ze dne 12. 6. 1998 k dopisu Českého helsinského výboru ze dne 24. 5. 1998
 • Odpověď Úřadu vlády ČR ze dne 30. 6. 1998 na dopis Českého helsinského výboru předsedovi vlády ze dne 8. 6. 1998
 • Potvrzení Úřadu vlády ČR ze dne 13. 7. 1998 o převzetí petice ze dne 4. 6. 1998
 • Informace pro místopředsedu vlády Pavla Rychetského ze dne 28. 7. 1998
 • Dopis ministra spravedlnosti Pavla Rychetského nejvyššímu státnímu zástupci ČR ze dne 30. 7. 1998
 • Sdělení ministerstva vnitra o výsledku vyřízení petice ze dne 1. 9. 1998
 • Přepis jednání 13. schůze Petičního výboru Senátu ČR ze dne 2. 9. 1998
 • Odpověď ministra spravedlnosti České republiky ze dne 10. 11. 1998 na dopis Amnesty International

  Vyšetřování obviněných účastníků Global Street Party

  • Ukázky úředních záznamů o kontrole a zadržení osob z Vodičkovy ulice, které měly dokladovat spáchání trestných činů (16. 5. 1998)
  • Ukázka sdělení obvinění některým zadrženým (17. 5. 1998)
  • Vazební usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 5. 1998
  • Tzv. realizační návrh ve věci Slavomíra T. ze dne 26. 5. 1998
  • Zpráva ze dne 1. 6. 1998 o zdravotním stavu osob, zadržených při policejním zákroku dne 16. 5. 1998
  • Tiskové sdělení Městského státního zastupitelství ze dne 3. 6. 1998 o propuštění šesti obviněných z vazby
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Martina B. (nar. 1972), příslušníka SPJ
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Miroslava F. (nar. 1971), příslušníka SPJ
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Pavla H. (nar. 1972), příslušníka SPJ
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Zdeňka H. (nar. 1972), příslušníka PMJ
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Lubomíra S. (nar. 1967), příslušníka PMJ
  • Z výpovědi zasahujícího policisty Petra V. (nar. 1970), příslušníka SPJ
  • Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 1998 o zrušení vazebního usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 5. 1998
  • Sdělení obvinění Barboře P. ze dne 11. 6. 1998 pro trestný čin neoprávněného držení platební karty
  • Usnesení vyšetřovatele ze dne 26. 6. 1998 o zastavení trestního stíhání osmnácti osob obviněných v souvislosti s Global Street Party
  • Obžaloba Slavomíra T. a Matouše V. ze dne 7. 7. 1998
  • Usnesení o zastavení trestního stíhání Jitky O. a Kataríny O. ze dne 5. 8. 1998
  • Stížnost Viktora H. proti usnesení policejního orgánu vězeňské služby ze dne 14. 8. 1998
  • Sdělení státní zástupkyně obhájci ve věci trestního stíhání obviněného Martina Č. ze dne 14. 8. 1998
  • Zamítnutí stížnosti Viktora H. proti usnesení policejního orgánu vězeňské služby ze dne 1. 9. 1998
  • Usnesení o zastavení trestního stíhání Barbory P. ze dne 11. 9. 1998
  • Rozhodnutí Obvodního úřadu MČ Praha 1 o zastavení přestupkového řízení proti Vojtěchu K. ze dne 15. 9. 1998
  • Vyrozumění obhájce o konání hlavního líčení dne 30. 9. 1998 v procesu proti Slavomíru T.
  • Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 12. 10. 1998 o zamítnutí stížnosti obhájce Jitky O. proti postoupení trestní věci do přestupkového řízení
  • Rozhodnutí Obvodního úřadu MČ Praha 1 o zastavení přestupkového řízení proti Jitce O. ze dne 26. 11. 1998

  Šetření inspekce ministra vnitra

  • Z výpovědi Jitky O. (nar. 1981), podané na inspekci ministra vnitra
  • Z výpovědi Jaroslava P. (nar. 1969), podané na inspekci ministra vnitra
  • Z výpovědi Tomáše Z. (nar. 1975), podané na inspekci ministra vnitra
  • Usnesení inspekce ministra vnitra ze dne 7. 7. 1998 o odložení trestních oznámení na zasahující policisty
  • Stížnost advokáta Mgr. Vlka ze dne 21. 7. 1998 proti usnesení Inspekce ministra vnitra ČR ze dne 7. 7. 1998
  • Usnesení Inspekce ministra vnitra ČR ze dne 27. 7. 1998 o odložení trestního oznámení Kryštofa R.

  Občanskoprávní spory poškozených vůči státu

  • Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 1998 o zamítnutí zajištění policejní dokumentace
  • Názor náměstka ministra spravedlnosti Aloise Cihláře ze dne 27. 11. 1998 na postup odboru odškodňování při vyřizování žádosti ze dne 4. 9. 1998
  • Odpověď obhájce Václava Vlka ze dne 4. 1. 1999 na dopis náměstka ministra spravedlnosti Aloise Cihláře ze dne 27. 11. 1998

Stanoviska občanských iniciativ

 • Zpráva z tiskové konference Dokumentačního střediska pro lidská práva a Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun konané dne 21. 5. 1998, která se týkala sobotních pražských událostí
 • Prohlášení Českého helsinského výboru k protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob ze dne 24. 5. 1998
 • Zápis z jednání zástupců občanských iniciativ s ministrem vnitra Cyrilem Svobodou ze dne 26. 5. 1998
 • Dopis Českého helsinského výboru nejvyššímu státnímu zástupci ČR ze dne 27. 5. 1998
 • Stanovisko občanských iniciativ ze dne 29. 5. 1998 ke zprávě o pražských sobotních událostech ze 16. května 1998, kterou předložil dne 27. 5. 1998 ministr vnitra vládě ČR ("Časová souslednost")
 • Podpisová akce ze dne 4. 6. 1998 k událostem 16. května 1998 v Praze
 • Dopis Českého helsinského výboru předsedovi vlády České republiky ze dne 8. 6. 1998
 • Stanovisko Ekologické společnosti ze dne 23. 6. 1998
 • Stanovisko Českého helsinského výboru ze dne 17. 7. 1998 k usnesení inspekce ministra vnitra ze dne 7. 7. 1998
 • Dopis Ekologické společnosti ze dne 23. 7. 1998 některým členům vlády České republiky
 • Dopis generálního sekretáře Amnesty International ministru spravedlnosti ČR ze dne 27. 7. 1998 (českyanglicky)

Fotografie

     Z technických důvodů přineseme další fotografie později.

 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (pochod Prahou – 1. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (pochod Prahou – 2. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (pochod Prahou – 3. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (pochod Prahou – 4. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (zásah ve Vodičkově ulici – 1. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (zásah ve Vodičkově ulici – 2. část)
 • Fotografie dokumentující události z 16. 5. 1998 (zásah ve Vodičkově ulici – 3. část)

Výpovědi zúčastněných

     Dokumentační středisko pro lidská práva v současné době eviduje 108 svědků.

Ohlasy v médiích

 • Výtah z nejzásadnějších vyjádření zodpovědných činitelů zveřejněných v tisku (do 23. 6. 1998)

Další dokumenty

 • Tisková zpráva Earth First!, Československé anarchistické federace a Rainbow Keepers ke Global Street Party
 • Leták propagující Global Street Party
 • Další leták propagující Global Street Party
 • Šetření Institutu pro výzkum veřejného mínění: Ekologická demonstrace a adekvátnost zásahu policie v názorech občanů

Novinky a aktualizace

 • Informace o průběžných aktualizacích – možnost zasílání e-mailem

 
Prosíme svědky a postižené, kteří nás dosud nekontaktovali, aby tak laskavě učinili.


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

29. 10. 1999