Stanislav Penc

narozen 28. února 1970

( veřejně aktivní občan, pasáček koz a oslů, zedník a zahradník ) 


Foto © Jiří Volek

   

•  Z předrevoluční doby je znám jako aktivista nezávislých iniciativ. V roce 1988 byl trestně stíhán za distribuci letáků na připomenutí 20. výročí okupace Československa, v lednu 1989 byl zatčen a následně odsouzen spolu s dalšími devíti aktivisty nezávislých iniciativ (mimo jiné s Václavem Havlem) za položení květin k soše sv. Václava v Praze k uctění památky Jana Palacha.
•  Spoluzakládal a stal se mluvčím Mírového klubu Johna Lennona, stál u zrodu Helsinského občanského shromáždění, byl členem přípravného výboru kulturní organizace Artforum – Jazzová sekce. Podílel se na organizaci protestních demonstrací na Václavském náměstí v Praze v letech 1988 -1989.
• V listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem Občanského fóra v Činoherním klubu v Praze, od února 1990 do rozpadu Občanského fóra byl členem jeho republikové rady. Po rozpadu OF se dále na politické činnosti v politických seskupeních nepodílel.
•  Také jeho další aktivity jsou mimořádně široké. Koncem roku 1991 spoluzaložil první nezávislou rozhlasovou stanici v ČSFR (dnešní Rádio 1) a v roce 1993 se podílel na vysílání rádia Mamma (pozdější rádio Limonádový Joe).
•  V Litoměřicích a poté i v Praze na Jižním Městě pomáhal organizovat kulturní a sportovní aktivity pro obyvatele zmíněných lokalit.
•  V roce 1993 inicioval založení občanského sdružení Hnutí občanské solidarity a tolerance HOST. Je mu věnována "větší" pozornost ze strany státních orgánů, byl například několikrát fyzicky napaden policisty, nevpouštěn na tiskové konference, trestně stíhán za absurdity atd.
•  Je vnímán jako odborník na rasismus a policejní násilí v České republice, podílí se na aktivitách pro podporu Tibetu, upozorňuje na nedodržování lidských práv i v jiných zemích světa. Je členem Syndikátu novinářů, občas přednáší na základních a středních školách o násilí.
•  V roce 1996 založil Dokumentační středisko pro lidská práva, v němž působí doposud. Koncem roku 1998 byl vládou ČR jmenován na čtyři roky do Rady vlády pro lidská práva.
•  V roce 1999 se přestěhoval z Prahy na samotu Milkovice, kde založil Spolek přátel koz. Založil internetovou stránku www.kozy.cz. Stal se pořadatelem Kulturní a společenské slavnosti Kozí mejdan na samotě Milkovice v Českém ráji. Je členem Svazu včelařů, chová pro radost osly, kozy, psy, kočky. 
•  Na svém statku otevřel ekologické centrum především pro školní děti, vydává publikace k dění kolem něj. Založil pozemkový spolek Milovické údolí pod Českým svazem ochránců přírody
•  Poprvé kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 na prvním místě jako nezávislý za Stranu zelených. Ke zvolení mu chybělo 75 hlasů. Na dva roky vstoupil do SZ, ze které na základě nesouhlasu se směřováním stranické politiky vystoupil. 
•  Podílí se na odhalování skutečností z doby nesvobody. Zásadní v této rovině je zveřejnění databáze zájmových osob StB na stránkách www.svazky.cz a zmapování děje jednoho okresu http://odboj.jicinsko.cz/.
•  Vstupuje do správních řízení ve věcech kácení stromů a nové výstavby „na zelené louce“. Protestoval proti prodeji zámku Staré Hrady, rušení lokálních železnic, neposkytování informací z činnosti krajského úřadu…
•  V roce 2013 obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Stal se nejmladším uznaným odpůrcem minulého režimu. Finanční odměna 100 tis. Kč, která je udělována k osvědčení, daroval na udržení bydlení pro nejchudší starousedlickou romskou rodinu v městě Libáň. Slavnostního udílení se na protest s poměry v zemi odmítl účastnit
•  V roce 2014 spoluzakládá politické hnutí Kozí alternativa.
•  Na podzim roku 2014 kandidoval jako nezávislý do Senátu Parlamentu Č*****R ve volebním obvodu 39 – Krkonoše a Teplicko-Adršpašské skály. Získal podporu 5,8 %  voličů.
• Na konci roku 2014 mu byl diagnostikován nádor na mozku. V prosinci 2016 se podrobil operaci. Byla mu přiznána invalidita III. stupně.
• V současné době odpočívá na statku v Milkovicích a snaží se zachovat toto místo pro budoucí generace s tím, aby Milkovice zůstali stále otevřenou alternativou.
• Kontaktovat ho můžete emailem: milkovice@stanislavpenc.cz

.


Kozí vršek v Milkovicích, Poštovní schránka 13, 507 23  pošta Libáň
tel.: 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz

 

 

 

Aktivity zmiňované ve sdělovacích prostředcích: 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005 , 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 20122013 , 2014

ČTK píše  20 let o aktivitách Stanislava Pence

 

Standa Penc obviněn z pomluvy
Jak byl Stanislav Penc zadržen ve vinárně.
Exekuci za policejní smyšlenku po 9 letech
10:01
Trutnovský starosta natáčí občany
Standa Penc Mezi námi zvířaty
Kozy.cz a Kluci v akci

Více naleznete po kliknutí zde

Některé články o. Stanislavu Pencovi 

Standa Penc, Vinnetou naší doby

Občan Penc

Pasáček koz a premiér

Stanislav Penc: věčný potížista ze samoty

***