Aktivity zmiňované v mediích v roce 2000

 

 

Zástupce Světové banky mluvil o koze a Internetu 1

Kozy a globalizace 3

Oheň vzplane za úplňku 5

Společenská užitečnost kozy 5

Týden zábavy se Spolkem přátel koz 6

ÚVAHA Historie prostřednictvím jablek 6

Přátelé koz se zítra na vršku u Milkovic rozloučí s létem. 7

TŘI OTÁZKY PRO Stanislava Pence, aktivistu za lidská práva 7

V Milkovicích se undergroundoví umělci zastanou koz 8

Zlepší festival situaci koz? 9

Viceprezident Světové banky navštívil odpůrce globalizace 10

Tématem včerejší besedy se staly šikana a násilí 10

Demonstrace na podporu Tibetu 11

Čínská ambasáda nepřevzal a petici 11

Tibeťany podpořily tři stovky lidí 12

 

 

Lidové noviny

14.08.2000

Zástupce Světové banky mluvil o koze a Internetu 

Michal Musil

V jámě lvové.

Viceprezident Světové banky mluví k lidem sedícím či ležícím kolem něj. Náhle zařve osel upoutaný u stromu kousek od stanu, pod nímž se shromáždění koná. "Je to pro nebo proti?" žertuje asi čtyřicetiletý muž ze Světové banky. "Určitě proti," ozve se z davu. Zástupce "symbolu globalizace" diskutuje s těmi, kdo hodlají v září v Praze protestovat právě proti jeho instituci. Proti "globalizaci".

MILKOVICE U LíBáNĚ (okres Jičín) - Co dělá viceprezident Světové banky Mats Karlsson na festivalu "Milkovické dny"?

Proč přijel v sobotu na samotu u Mladé Boleslavi, kde právě probíhá akce pořádaná Spolkem přátel koz?

Co pojí tohoto zástupce globální banky s občanskou iniciativou lidí. kteří - jak sami říkají - "považují kozu za dobrého lidského přítele, a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek, ale z lásky a pro potěchu okolí i svoji"?

Festivalu Spolku přátel koz se totiž účastní převážně odpůrci globalizace: mnozí se netají úmyslem demonstrovat v září v Praze proti dvěma "globálním" institucím - a to u příležitosti jejich výročního zasedáni. Mats Karlsson přitom zastupuje jeden z terčů jejich protestů - Světovou banku.

Účastní se tedy viceprezident festivalu proto, aby předešel oněm demonstracím'? "O tom jsem vůbec neuvažoval," odpovídá. S odpůrci však chce diskutovat. "Každý dialog je dobrý." říká zástupce Světové banky.

Dienstbier na louce

Viceprezident Světové banky si tuto příležitost k rozhovoru s odpůrci globalizace nevybral náhodou. A nejde vůbec jen o pochopení pro Spolek přátel koz: i když Karlsson zdůrazňuje, že kozy chovají ve světě chudí lidé a koza je tedy dobry symbol problémů lidstva, lidské chudoby.

Viceprezident Světové banky se především dobře zná s bývalým československým ministrem zahraničních věci Jiřím Dienstbierem. A ten se zase dobře zná s jedním z organizátoru akce a majitelem usedlosti, na které (a kolem které) se festival koná - se Stanislavem Pencem. Dienstbier i Penc totiž patřili mezi odpůrce někdejšího komunistického režimu.

Viceprezident Světové banky přichází na festival právě s Jiřím Dienstbierem. Je po půl druhé, organizátor festivalu Stanislav Penc přestává sekat trávu. Svlečený do půl těla a bosy přichází - uprostřed parna - uvítat hosty.

Debata má začít už ve dvě. Všechno se ale protahuje. Jiří Dienstbier zatím hovoří o své senátní kampani: kandiduje totiž v regionu, kde se festival koná. Říká, že má přijet i jeho protikandidát - Ratibor Majzlík ze čtyřkoalice. Zato zástupce ODS prý nepřijede: jeho straničtí kolegové mu to podle Dienstibiera nedoporučili s tím, že by to "nebylo vhodné".

Nakonec však nepřijíždí ani Majzlík...

Na pozadí bigbítu

"Tamhle je nějaky pán, ktery vám chce říci něco o té globalizaci," říká do mikrofonu jeden z členů bigbítové skupiny, která právě hraje pod jedním ze stanů.

U jiného stanu, kde se čepuje pivo, si na lavici sedá viceprezident Světové banky, Jiří Dienstbier a několik desítek účastníků festivalu. "To je debil, vole," volá jeden účastník. "Chovej se slušně," usazuje ho Stanislav Penc.

Zástupce "globální banky" se ovšem usmívá. Česky rozumí. A nejen to - česky také hovoří. Mats Karlsson je sice Sved, ale jeho manželka je Češka. Viceprezident Světové banky navíc žil dva roky v Česku.

A prostředí festivalu mu asi není tak úplně cizí i z jinych důvodů. Karlsson studoval v USA na přelomu 60. a 70. let v dobách květinové revoluce a demonstrací proti válce ve Vietnamu. Ještě před začátkem diskuse si v ážínách a světlé košili sedá na trávu a spolu se svou ženou chvíli poslouchá koncert.

Koncert má ostatně pokračovat i v průběhu diskuse. A tak se její začátek znovu zpožďuje: účastníci se musí přesunout pod jiný stan (nebo spíše plachtu), kde je lépe slyšet. Stanislav Penc si bere košili, rozepne si kalhoty a zasune si košili do kalhot. Je rád, že může mluvit s mužem ze Světové banky, jehož by "jinak viděl jen v televizi".

...a opět o koze

"Rád se účastním zde, kde se oslavují kozy," zahajuje viceprezident Světové banky. "Ať žijí kozy," ozve se z davu. Kolem se klidně pasou skutečné kozy.

Mats Karlsson souhlasí s tím, že ve světě není všechno pořádku. "Jestli to tak bude pokračovat, budeme zde mít brzy katastrofu," říká. "Tu už máme," komentuje jeho projev jeden z účastníků diskuse. A ozvou se psi - další zvířata, která se kromě koz na místě nacházejí. "Nevyrušujte drzé chlupaté věci... Dejte hlas zvířátkům," volají lidé ležící na-udusané trávě hned za zástupcem Světové banky.

Po vyzvách k tomu, aby debata nebyla chaotická, však nakonec lidé začnou Karlssona poslouchat. Po jeho prvním projevu se dokonce ozve potlesk: mezi posluchači ovšem sedí i několik starších zjevně usedlejších návštěvníků.

Slovo si bere mladá mluvčí Iniciativy proti ekonomické globalizaci. Oznamuje, že patří k těm, co budou v Praze organizovat protesty proti Světové bance. "To je hezky, že sedíte vedle sebe," ozve se z davu. Slečna totiž sedí na lavici hned vedle zástupce "globální banky", kterou nemá ráda.

Přichází útok zprava

Zástupce Světové banky hájí svou instituci. Říká, že banka bojuje proti chudobě ve světě: nyní se navíc snaží podporovat zdravotnictví, školství a rozvoj internetu.

Odpůrci připomínají (nakonec neschválený) plán Světové banky poskytnout úvěr nedemokratickému režimu v Číně: z něho mělo byt financováno přestěhování chudych čínských farmářů do Tibetu, což si mnozí vykládali jako snahu Cíny upevnit svou vládu nad tímto okupovaným územím.

Jenže se mluví také o všem možném. "Nechci, aby mně mluvili do života... já jsem se dohodla s jinými lidmi a jejich počet vzrůstá," zdůrazňuje silu "svého hnutí" mladá mluvčí organizace proti ekonomické globalizaci. "Každý kecá a nikdo nevidí rozdíly, já byl v Rusku," komentuje to jeden účastník diskuse. "90 procent tady neví, co je to Světová banka," říká jiný.

Náhle však přichází kritika z úplně jiného směru. Začíná hovořit Ladislav Jakl - poradce předsedy sněmovny a šéfa ODS Václava Klause. Festivalu se účastní jako hudebník, nyní však mluví jako člověk s vyhraněnym politickym názorem.

Říká, že zvažoval uspořádání demonstrace proti odpůrcům globalizace: "Já bych tam říkal - prachy jo, byznys jo." Jenže pak si -jak prohlašuje - uvědomil, že on sám vlastně nechce Světovou banku a Mezinárodní měnovy fond hájit. Pomoc mají podle něj rozdělovat samy státy a mezinárodní instituce nemají "přerozdělovat". A pak - lékem na chudobu má byt svoboda. "McDonalďs ať rozhoduje, Coca-Cola ať rozhoduje," volá poradce Václava Klause.

Zástupce Světové banky říká: "Jsem zmatený. Jsem tedy socialista, nebo kapitalista?"

Zvířata a internet

Zdá se, že debata je živější: Klausův spolupracovník Jakl má stále více poznámek. Kdosi říká, že nemá rád politiky. "Já jo, mě platí," odpovídá muž. který pracuje pro Václava Klause. Kdosi vykřikuje, že neplatí daně. "Ty lumpe," zvolá Klausův poradce.

"Já bych ty finanční pány v záři nechal, ať se projedou po Praze," vyzývá smířlivě jeden z účastníků debaty. Pak ovšem hovoří o jakémsi marťanském vozítku.

Zástupce Světové banky Karlsson trpělivě vysvětluje, pokud ovšem může mluvit. Hovoří o výhodách "globální sítě" - Internetu:

ovšem opět v souvislosti se zvířaty. Vypráví, jak se při návštěvě Etiopie v Africe ptal lidí, zda někdo z nich používá internet. A kdosi mu odpověděl, že prodává kozy. Podle zástupce Světové banky objednávají etiopští taxikáři v New Yorku přes internet kozy: a posílají je do svých vesnic. "V New Yorku mají silikonové kozy," odvětí Jakl.

"To je debata," komentuje někdo vzadu. Jenže debata už končí. Po louce projíždí alfa romeo.

Organizátor festivalu Stanislav Penc vřele děkuje Dienstbierovi i zástupci Světové banky. Kousek dál žádá malý chlapec jednu paní, aby mu koupila limonádu. "Jsem snad nějaká banka?" odpovídá ona žena. Zástupce Světové banky se chystá k odjezdu.

 

 

 

Zemské noviny

Z. Hendl, Vyškov

17.08.2000

Kozy a globalizace

Na festivalu Milkovické dny byla jednou z atrakcí diskuse s Matsem Karissonem ze Světové banky a Alicí Dvorskou z Iniciativy proti ekonomické globalizaci o problémech planety a světové ekonomice. Každý otevřený dialog je základním nástrojem demokracie a té je nedostatek nejenom ve Světové bance. Diskuse se většinou neúčastnili prvoplánoví "odpůrci globalizace", jak je s oblibou prezentováno v médiích o většině akci nezávislé kultury. Milkovické dny byly totiž prvotně pořádány za zcela jiným cílem. Ústředním motivem setkání byla koza a všechny aspekty, které se tohoto užitečného zvířete týkají. Za pomoci telefonu i webové stránky wvw.feozy.cz se nám podařilo zorganizovat kulturní akci, během níž se ukázalo, že užitečnost tohoto zvířete se může týkat i problémů tohoto světa.

Mnozí z návštěvníků i organizátorů Milkovických dnů mohou jistě mít kriticky postoj k aktuálním způsobům vedení politiky globálních institucí, ale to z nich nedělá "odpůrce globalizace". MMF a Světová banka koncentrují příliš velký

díl globální moci do vlastních rukou. Tito "vládci planety" přirozeně zastupují globální ekonomická společenství a například řešení ekonomických problémů chudých zemí přímo podmiňují přijímání pravidel, tak aby vyhovovalo globálnímu kapitálu. Podobnými nedemokratickými postupy kumulování mocí se dostává globální kapitál do postavení rozhodujícího činitele v celosvětové politice i ekonomice.

Poukazování zástupce Světové banky, že naše používání internetu a mobilních telefonů je součástí globalizace, je podle nás zavádějící a netyká se problémů, které v současné době ohrožují život planety jako celku. Dopady těchto do jisté míry chaotickych trendů by měly byt věcí co nejširší diskuse, ne primitivního škatulkování na zastánce a odpůrce nějakého procesu.

Stanislav Penc, organizátor Milkovickych dnů

 

Nejsme samovládci

Ze tří článků Tomáše Menschika (Přijímací zkoušky provázejí aféry, Uchazeč je rozčarován a'chystá podat žalobu, Z boží vůle docent) ze 3. srpna, napsaných na základě podnětu roztrpčeného uchazeče o studium logiky na Filozofické fakultě UK Pavla Ruse, čiší zloba. Zvláště z toho posledního, ktery metodou bulvárního psaní bez důkazů, tedy vlastně bez skrupuli zveřejněnou pomluvou, naznačuje, že přijímací řízení na Filozofickou fakultu UK provází korupce a vůbec že se pedagogové fakulty chovají jako obyčejným smrtelníkům nadřazení samovládci "z boží vůle docenti".

Nechci polemizovat s domněnkami pisatele, jen ho upozornit, že se sám staví do role samovládného neomylného soudce údajných fakultních šlendriánů. Chci jen veřejností sdělit, že na fakultě nežijeme a nechováme se jako samovládci a že existují průhledné mechanismy kontroly přijímacího řízení. Patří k ním zákonem zajištěné právo uchazeče seznámit se se všemi materiály, které rozhodly o výsledku jeho přijímací zkoušky, aby mohl podat zdůvodněnou žádost o přezkoumání své záležitosti rektorovi, pakliže se cítí poškozen.

Pavel Rus se však dožadoval nápravy údajné křivdy hned teď a tady způsobem poněkud arogantním, a když byl odkázán na standardní postup, rozvířil mediální kauzu.

Právě proto, že se necítíme žádnými neomylnými samovládci, víme, že můžeme udělat chybu. Přijímací řízení také nepovažujeme za dokonalé a snažíme se ho vylepšovat po organizační i obsahové stránce. Akademický senát fakulty nejčastěji projednává podobu studia, studijního řádu a studijních plánů jednotlivých oborů, nikoliv tedy, jak pan Menschik tvrdí, "zda se bude na chodbách fakult kouřit či ne" - i když ani to není zanedbatelné. Pokud se Pavlu Rusovi ublížilo a on se řádně odvolá, prověříme jeho záležitost stejně pečlivě a nestranně jako u všech ostatních.

Josef Herman, proděkan, Filozofická fakulta UK Praha

 

Nejen reklama svádí

Pan Matthew Stem z reklamní agentury McCann-Ericson považuje nový televizní reklamní šot o děvčátku, které se zmocní násilím oplatky, za humornou nadsázku. Já ne. Podle mého soudu je to návod pro mladistvé, jak začít páchat násilí. Místo panenky, kterou hází holčička na auto, to mohou být kameny. Kdo potom ponese odpovědnost za škody na zdraví a majetku? Reklamní šot rovněž ukazuje nevhodné využívání dětí ke komerčním účelům. Veřejnost by k takovýmto věcem neměla jenom lhostejně přihlížet.

Pohádky vysílané v televizí na tom nejsou o nic lépe. Objevuje se v nich násilí, nadávky a dost dalších negativních prvků. Toto vše má nepříznivý vliv na výchovu dětí. V čase, kdy se dívají děti na televizi, je k vidění nejen násilí, ale i mnoho choulostivych scén, což považuji za nehorázné likvidování rodičovské výchovy. Měli bychom se urychleně tímto problémem začít zabývat.

 

 

 

Zemské noviny

15.08.2000

Oheň vzplane za úplňku

Praha/Milkovice (if) - Na statku známého aktivisty za lidská práva Stanislava Pence v Milkovicích u Libáně na Jičínsku vrcholí zítra festival Milkovické dny. Od 9. srpna se tu představila řada regionálních i světovych kapel a sólistů, například folková Eva Henychová či legenda slovenské punkové hudby Slobodná Európa, i divadelních souborů. Součástí programu je řada filmových projekcí. O víkendu se také debatovalo například o globalizaci se zástupcem Světové banky Karissonem a o zastupitelské demokracii se starosty okolních obcí. Dnes v deset hodin začíná Celodenní indiánská hra pro děti i dospělé, která vyvrcholí pálením ohně za úplňku. Zítra je pro návštěvníky připraven bigbít. "Přijet sem může úplně kdokoli," zve organizátor Stanislav Penc. Podle jeho odhadu přijelo v sobotu kolem dvou tisíc lidí. "Připravujeme už další ročník festivalu, který se bude jmenovat Milkovice v roce 1. Konat se bude stejně jako letos v době kolem srpnového úplňku," prozrazuje organizátor.

 

 

 

Lidové noviny

18.08.2000

Společenská užitečnost kozy

Na festivalu Milkovické dny, které ve středu skončily, byla jednou z atrakcí diskuse na téma globalizace naší planety s panem Matsem Karlssonem ze Světové banky a s Alicí Dvorskou z Iniciativy proti ekonomické globalizaci. Vstřícná diskuse bohužel neobsahovala dialog o věcnych problémech globalizace, rozhovory probíhaly pouze v obecné rovině. Otevřený dialog je základním nástrojem demokracie a té je nedostatek nejenom ve Světové bance. Diskuse se většinou neúčastnili prvoplánoví "odpůrci globalizace", jak je v médiích s oblibou prezentována většina akcí nezávislé kultury. Milkovické dny byly pořádány za zcela jiným cílem, ne za účelem shromáždění "odpůrců globalizace". Ústředním motivem byla koza a všechny aspekty, které se tohoto užitečného zvířete týkají. Za pomoci telefonu i webové stránky www.kozy.cz se nám podařilo zorganizovat kulturní akci, během které se ukázalo, že vysoká užitečnost kozy se může týkat i problémů tohoto světa. Diskuse o globálních problémech se tím pádem dala předpokládat. Mnozí z návštěvníků i organizátorů Milkovických dnů mohou mít jistě kriticky postoj ke způsobům vedení politiky globálních institucí, ale to z nich nedělá "odpůrce globalizace". MMF a SB koncentrují příliš velký díl globální moci. Tito "vládci planety" přirozeně zastupují globální ekonomická společenství a modely řešení ekonomických problémů chudých zemí vnucované prostřednictvím MMF a SB přímo podmiňují přijímání pravidel tak, aby vyhovovala globálnímu kapitálu. Podobným nedemokratickým kumulováním moci se globální kapitál stává rozhodujícím činitelem v celosvětové politice i ekonomice. Představitel Světové banky vyslovil názor, že používání internetu a mobilních telefonů je součástí globalizace. Podle nás jde především o technický pokrok, netýká se problémů, které v současné době ohrožují životaschopnost planety jako celku. Výsledky do jisté míry chaotických celosvětovych trendů by měly byt věcí co nejširších diskusí, nemělo by jít o primitivní škatulkování na zastánce a odpůrce nějakého procesu. Během Milkovickych dnů vystoupilo třicet hudebních seskupení od Pepy Nose, THC až k The Inseminators. Své básně recitovali Ivan Martin Jirous a John Bok. Svoji novou božskou komedii Bohemia docta aneb Labyrint světa a lusthaus srdce představil sám autor Karel Vachek. Zahrála řada divadelních souborů, např. cimrmanovsky laděny dívčí spolek Dóra, vystoupila Loutkařská společnost manželů Vítkových a Marionetové divadlo Jana Řezníčka z Libáně. Čáry a iluze pro děti a dospělé předvedl kouzelník magistr Kelly. Vstřícná, nekonfliktní a vcelku dobrá atmosféra Milkovických dnů vytvořila předpoklad konání podobné akce i příští rok, tentokrát pod názvem "Milkovice v roce 1".

Za organizátory akce

Stanislav Penc

 

 

 

Noviny Chrudimska

12.07.2000

Týden zábavy se Spolkem přátel koz

Milkovice u Libáně - Členové Spolku přátel koz v Milkovicích u Libáně v okrese Jičín uspořádali v červnu kulturní akci "Big beatový večer", které se zúčastnilo kolem osmi stovek lidí. Pro velký úspěch se pořadatelé rozhodli pro opakování, ovšem ve větším rozsahu. Na samotě v Milkovicích se proto od 9. do 16. srpna rozběhne řada koncertů, divadelních vystoupení, dětskych her, promítání, přednášek a jiných kulturních atrakcí.

"Je možné si zde udělat stanovou základnu a věnovat se procházkám po Českém ráji, vždyť například Trosky jsou vzdáleny patnáct kilometrů. Program Milkovických dnů se právě rodí. Svou účast přislíbila již řada účinkujících," zve veřejnost ke strávení pestrého týdne Stanislav Penc ze Spolku přátel koz. Stanování a parkování je podle jeho slov možné, návštěvníkům akce bude k dispozici čajovna, vegetariánská kuchyně, ale i opékané klobásy, pivo, limo a víno. Bližší informace zájemcům poskytne Stanislav Penc na telefonu 0604/231 436.

 

 

 

Noviny Jičínska

29.09.2000

ÚVAHA Historie prostřednictvím jablek

Je pozoruhodné, kterak se může probírat člověčí putování skrze takovou malou kulatou věc. Kdysi jsme chodívali s maminkou na jablka do Milkovic, ke Kubíkovu statku. Sbírali jsme, ale ne všechna jablka sfouknul vítr. Když byly tašky plné, seděli jsme pod stromy a ochutnávali. Chutě už se vytratily. Možná taky tím, že tehdá jsem vnímal spíš jiné sladkosti než jablečné. Avšak příchuť jablek od Kubíkova statku kupodivu se mi vrátila. V Milkovicích teď hospodaří jiný hospodář, jinak, jinak dobře. Jmenuje se Stanislav Penc a založil Spolek přátel koz. Spolek tu není jen kvůli rohatým vousatým, byť má internetovou adresu www.kozy.cz. Jak praví hospodář, je to pěkné místo, a proto sem zve přátele, ať se taky podívají, jablek či hrušek okusí, oslíky si pohladí, kozla ochutnají (Velkopopovického), se zajímavými lidmi se potkají a muziku rozličnou si poslechnou či sami zahrajou. Další pestré konání ponecháme na překvapení těm, kteří přijdou na Milkovice v roce 1, které se chystá napřesrok. Každé setkání umožní improvizaci, jen se ničím nesvazovat. Krásná protiváha komerčním, pečlivě proorganizovanym akcím. Je u nás ještě underground?

"No, to je tohle tady všechno okolo," říká dlouhovlasý Penc. Dobře tak, jablka jsou tu dobrá.

 

 

Mladá fronta Dnes

22.09.2000

Přátelé koz se zítra na vršku u Milkovic rozloučí s létem

Milkovice u Libáně (van) - Všichni přátelé koz se mohou zítra opět vypravit do Milkovic u Libáně na Jičínsku, aby se na usedlosti na Kozím vršku rozloučili s létem. Víkendový festival je letos už třetí podobnou akcí, kterou se milkovický Spolek přátel koz snaží vyvolat větší zájem veřejnosti o tato sympatická domácí zvířata. "Minulé festivaly se konaly především na okolních loukách. Tentokrát bude většina vystoupení probíhat pod střechou, protože venku už bývá chladno a lidé by mohli snadno nastydnout," uvedl hlavní organizátor všech milkovických setkání Stanislav Penc. Na Kozím vršku bude podle něj živo už od sobotního rána. "Celý den bude probíhat putovní indiánská hra pro starší děti i jejich rodiče. Menší děti se budou moci přímo na místě zúčastnit výtvarné dílny, zhlédnout loutková představení nebo si pohrát s oslíky, kozami, psy a kočkami," informoval Penc. Hlavní festivalový program propukne v sobotu po 19. hodině a bude probíhat nepřetržitě až do nedělního rána. Na pódiu se postupně objeví undergroundoví matadoři Hally Bally Extra, kytarový Gie Gie Band, z Nové Paky přijedou Všetky Hnědky a chybět nebude ani milkovicky všelidový muzikant Venda Hájek. Na Kozím vršku vystoupí také skupina s přiléhavým názvem Kozičky a s některou ze svych kapel by měl během večera dorazit i zakladatel Mámy Bubo a člen legendárního Babaletu Karel Babuljak. Lidé se na místo festivalu dostanou hromadnou dopravou z Jičína, Kopidlna a Bakova nad Jizerou. Motoristé mohou přijet vlastním autem a nechat ho na připraveném parkovišti. Další podrobnosti najdou zájemci na internetové adrese www.kozy.cz

 

 

Zemské noviny

15.08.2000

TŘI OTÁZKY PRO Stanislava Pence, aktivistu za lidská práva

Festival Milkovické dny, který se v těchto dnech koná na Jičínsku, není jen obyčejnou kulturní akcí. Diskutovat o globalizaci sem přijel také viceprezident Světové banky Mats Karisson, mluvčí Iniciativy proti ekologické globalizaci Alice Dvorská a mnoho dalších. Jaký mělo toto setkám smysl?

Karisson byl jen jedna z atrakcí Milkovickych dnů. Protože jsme přesvědčeni, že základ řešení všech problémů spočívá v diskusi, vyhověli jsme jeho přání přijet. Jsem rád, že se ukázalo, že i lidé s naprosto odlišnými názory jsou schopni komunikovat. Debata, které se účastnilo přes sto lidí, trvala hodinu a půl a byla klidná a věcná. I když Karisson na naše otázky neodpovídal konkrétně.

Festival si vzal za cíl také popularizaci koz. Proč zrovna kozy? O činnosti Spolku přátel koz se dozvíte na internetové adrese www.kozy.cz, kde píšeme, že po druhé světové válce bylo v Česku 1,5 milionu koz. Dnes jich zbylo jenom 45 tisíc. Nebýt koz, byl by za války naprostý nedostatek masa a mléka. Všechny babičky a dědečkové vám potvrdí, že vyrostli na kozím mléku. Kozy navíc dokážou skvěle vycítit atmosféru. Jsou to zajímavá a inteligentní zvířata.

Váš Spolek přátel koz má za cíl vybudovat kozí muzeum. Jak jste s tím daleko?

Sbíráme exponáty. Na zmíněné adrese www.kozy.cz nám může každý nabídnout předměty, které s kozami souvisejí. Zatím máme přes 90 exponátů, až jich bude sedm set, otevřeme muzeum koz nejlépe v Kozí ulici v Praze. Plánujeme také vystavění pomníku koz. Nejprve musí vzniknout přípravný výbor, zatím je v přípravě.

(if)

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

09.08.2000

V Milkovicích se undergroundoví umělci zastanou koz

IVAN TRUHLIČKA

Milkovice u Libáně - Ačkoliv se rozliční kumštýři dali v minulosti už mnohokrát do hromady, aby upozornili na ožehavé problémy okolního světa, těžký život koz zatím unikal jejich pozornosti. K vyvolání většího zájmu o tato sympatická domácí zvířata má proto přispět tydenní nejen rockovy festival Milkovické dny, ktery začne dnes večer v Milkovicích u Libáně na Jičínsku. Na loukách kolem soukromé usedlosti na Kozím vršku se budou až do příští středy odehrávat rockové koncerty, divadelní představení, autorská čtení, politické debaty, filmové projekce i zábavné hry pro děti i jejich rodiče. "Na první podobné akci se tu letos koncem června sešlo asi osm set lidí nejrůznějšího věku a kulturního zaměření. Bylo velice příjemné vidět, jak se třeba starší pár ve společenském oblečení baví s punkery o zelené barvě jejich vlasů. V podobné pohodě by měl proběhnout i tento festival," říká majitel usedlosti, hlavní pořadatel a zakladatel Spolku přátel koz Stanislav Penc. Kozy si podle něj větší podporu veřejnosti rozhodně zaslouží. "Svou povahou i chováním to jsou velice zajímavá zvířata. Navíc nebýt koz, tak tady nejsme, protože naši předci za války vyrostli na jejich mléce. Proto mi připadá nespravedlivé, že se chovu koz věnuje stále méně lidí," vysvětluje pořadatel. Jeho slova dnes ve 21 hodin jako první podpoří členové revivalové skupiny The Fastbirds, která dokonalé provedení písní Beatles, Rolling Stones a Jimmiho Hendrixe umocňuje i stylovym oblečením. Závěr úvodního dne obstará IkoDisco Show diskžokeje Trajka Truhláře. Zítra odpoledne bude festivalové dění pokračovat představeními Dívčího divadelního spolku Dóra z Turnova a jičínského Divadla S´n´B, které na Kozím vršku předvede svoji Bitvu o Británii. Večer se část areálu promění v letní kino, v němž budou lidé moci zhlédnout film Karla Vachka Bohemia docta aneb Labyrint světa a lusthaus srdce. Víkendovy program bude probíhat nepřetržitě od pátečního odpoledne až do pondělního kuropění a na hlavním festivalovém pódiu se budou po celou dobu střídat kapely a sólisté hrající vše od divokého punku po folkové balady. Punkovou a hardcoreovou scénu budou zastupovat například skupiny Kohout Plaší Smrt, Epidemie, Model 77, Squad 96, Jinowattka či tuzemská punková legenda Plexis. Při vystoupeních kapel Jiříkovo Vidění, New Kids Undrground a Terra Ignota si zase přijdou na své příznivci undergroundu, kteří by si neměli nechat ujít sobotní autorské čtení zakladatele českého hudebního podzemí Ivana "Magora" Jirouse, jenž do Milkovic přijede s písničkářkou Dášou Vokatou. Na festivalu ovšem nebudou chybět ani další hudební žánry. Při svých folkových legráckách se bude pitvořit Pepa Nos, hospodský rock přiveze pražská kapela Echt!. Žánrově těžko zařaditelné skladby zahrají členové skupiny Jablkoň a pecky ve stylu jižanského rocku amerických ZZ Top vystřihne seskupení s přiléhavým názvem Ohnivá voda. Východočeskou hudební scénu budou zastupovat jičínští Sullen, První hoře a Los Bastardos, z Nové Paky přijedou Všetky Hnědky a z Letohradu skupina p lantážníků s názvem Bratrstvo Kočičí Pracky. Chybět nebudou ani zahraniční kapely - slovenská punková legenda Slobodná Európa, Silicon Head z Holandska, hardcoreové seskupení Tagada Jones z Francie a britská kytarová skupina Tramsleeper. Po celou dobu bude v obřích stanech probíhat i řada doprovodných akcí včetně politickych a historickych besed, jichž se v sobotu odpoledne zúčastní i starostové okolních obcí či kandidáti pro podzimní senátní volby Jiří Dienstbier a Ratibor Majzlík. V pondělí bude festivalové dění zaměřeno především na děti, které budou moci shlédnout několik divadelních představení, pobesedovat s moderátory televizního pořadu Žirafa, navštívit kouzelnická vystoupení a filmové projekce. V úterý bude následovat celodenní indiánská hra pro děti a dospělé a ve středu týdenní festival uzavře bigbeatový koncert k poslechu i k tanci. "Lidé se na Kozí vršek dostanou několika přístupovými cestami a budou platit dobrovolné vstupné. Spát mohou ve vlastních stanech přímo v areálu, kde je také zajištěno nezbytné hygienické zázemí a občerstvení," informuje Penc. Na místo festivalu lze dojet d madnou dopravou z Jičína, Kopidlna a Bakova nad Jizerou, nebo vlastním autem. Další podrobnosti najdou zájemci na výstižné internetové adrese www.kozy.cz.

 

 

 

Mladá fronta Dnes

09.08.2000

Zlepší festival situaci koz?

Praha(vla) Zatímco festival nazvaný Kralická nejen rocková událost si vetkl do emblému králíky, nová přehlídka Milkovické dny, která začíná dnes na samotě Milkovice u jičínské Libáně, má ve znaku kozu. Jsou to totiž právě tato zvířata, jejichž osud leží pořadatelům na srdci. Pozornost na sebe upoutávají plakáty i pořadatelská internetová stránka www.kozy.cz, která přináší program Milkovických dní, jež potrvají do 16. srpna. "Návštěvnost byla velká k internetu možná usedli i zvědavci, kteří si pod názvem kozy představovali něco jiného," říká Stanislav Penc z pořadatelského Spolku přátel koz. Spolek prý sdružuje lidi, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele a do Milkovic pozvali asi pětačtyřicet regionálních i známých skupin včetně sestav Echt!, Plexis, Jablkoň či Slobodná Európa, písničkáře Pepy Nose nebo básníka Ivana M. Jirouse. Penc plánuje rovněž diskusi s historiky na téma historie tamního regionu nebo sobotní debatu s politiky, na kterou dorazí místní starostové, kandidát do Senátu Jiří Dienstbier či Ratibor Majzlík z Demokratické unie. "Těším se zvláště na dotazy z řad pankáčů," říká Penc. Program, k němuž dále patří indiánská hra pro děti i dospělé či divadlo, provázejí neformální podmínky. "Bude to festival bez ochranek a plotů, které nás odpuzují. A vstupné je zcela dobrovolné," prohlašuje Penc, jenž se nepovažuje za podnikatele v oblasti letních festivalů. "Chtěl jsem využít toho místa. Představte si velkou zemědělskou usedlost s rozlehlym pozemkem na jižním svahu, před nímž jsme postavili pódium z lešenářských trubek. V přilehlém sadu je spousta míst k sezení a v dáli vidíte Krkonoše i Jizerské hory. Není to nádhera?" popisuje areál Penc. Počítá prý s nutnými náklady ve výši asi 150 tisíc korun, které padnou hlavně na cestovné pro kapely, a chce také splatit dluh z předchozí akce Spolku přátel koz. "Vycházíme maximálně z místních zdrojů. Židle a lavice jsme si půjčili z okolních hospod." V jakémsi ideovém podtextu má festival upozornit na neutěšenou situaci koz v Česku a být odrazovým můstkem k dalším aktivitám. "Po druhé světové válce u nás bylo půldruhého milionu koz. Nyní se jejich počet odhaduje na 45 tisíc. To je vůči kozám nespravedlivé," tvrdí Penc, jinak také aktivista hnutí HOST. V internetovém prohlášení jeho spolku stojí: "O kozách se traduje, že kozí mléko smrdí a kozlové ještě víc. Řada českých přísloví, kde jsou kozy zastoupeny, může vést mylně k závěru, že kozy jsou tvrdohlavé, tudíž hloupé. Vědomi si těchto skutečností, rozhodli jsme se kozy a vše s nimi spojené zpopularizovat lehkou a přijatelnou formou." Spolek hodlá iniciovat i přípravné výbory, které založí Muzeum koz a jež se postarají o to, aby naše města měla svá Kozí náměstí nebo se pyšnila sochami koz. Ostatně i sama usedlost, na které probíhá festival Milkovické dny, jde v chovu koz příkladem. Vyvrcholením všech aktivit prý bude stav, který Penc charakterizuje slovy: "Jedna koza do každé domácnosti."

 

 

 

 

Lidové noviny

14.08.2000

Viceprezident Světové banky navštívil odpůrce globalizace

Za psy, kozami, jedním oslem a desítkami lidí přijel v sobotu odpoledne viceprezident Světové banky Mats Karlsson. Zástupce "globální" banky vedl na farmě v Milkovicích u Jičína dialog. Hovořil s těmi, kdo hodlají proti bance (a vůbec ekonomické globalizaci) protestovat v září v Praze. Tedy v době, kdy se tam bude konat 55. zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Setkání na farmě českého aktivisty Stanislava Pence zařídil bývalý československý ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Na zástupce "globálního bankovnictví" se pod stanovou plachtu v rámci festivalu Milkovické dny přišla podívat necelá stovka mladých lidi. Foto LN - David Port Čtěte reportáž "Zástupce Světové banky mluvil o koze a Internetu" 

 

 

 

Krkonošské noviny

14.04.2000

Tématem včerejší besedy se staly šikana a násilí

V atmosféře, kterou navodil kulturní program, padla spousta dotazů.

OTAKAR GRUND

Turnov - Vedení Městské knihovny A. Marka společně s nakladatelstvím Amulet a zdejším kulturním střediskem uspořádalo pro děti z devítiletek zábavny pořad o násilí a šikaně.

Daniel Dobiáš a Jan Vodňansky v Městském divadle vytvořili potřebnou atmosféru pro anketní program sociologa Stanislava Pence. Děti očividně zajímaly veškeré problémy jejich generace, které se většinou soustředily na násilí vznikající ve školách, zájmových kolektivech, často i v rodinách. Po ukázkové scénce, kterou vytvořili jejich spolužáci, účastníci zaplavili přítomné odborníky spoustou dotazů.

"Pro takto chytré děti je radost vydávat knížky, a setkání s nimi je skutečné dobíjením baterek pro další práci," řekly představitelky nakladatelství.

Jan Vodňansky konstatoval, že zase není tolik měst, ve kterych je na dětech vidět dlouhodobé vedení ke kultuře, což se projevuje na jejich celkovém přístupu k hodnotám. Přiznal, že Turnov s kolegou Dobiášem velmi rádi navštěvují, podobně, jako například Uherské Hradiště a Tábor.

 

 

 

Severočeské noviny

11.03.2000

Demonstrace na podporu Tibetu

PRAHA - Zhruba tři stovky převážně mladych lidí včera v poklidu manifestovaly před čínským velvyslanectvím v Praze za dodržování lidských práv Tibeťanů v komunistické Číně. Pořadatelé původně chtěli zástupcům velvyslanectví předat otevřený dopis a petici. Od tohoto záměru však nakonec ustoupili, protože podle nich by si pro ni nikdo nepřišel. Budovu velvyslanectví hlídali policisté, před vchodem byly zátarasy.

"Chceme, aby Číňané, kteří jsou za touto zdí, věděli, že jsou v ČR lidé, kteří nejsou k otázce dodržování lidských práv lhostejní,"

řekl Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva. Kritizoval také přítomnost policistů i to, že před velvyslanectvím jsou zátarasy. Účastníci shromáždění drželi tibetské vlajky a transparenty s hesly "Svobodu Tibetu", "Dalajláma do Lhasy", "Konec násilí v Tibetu", "Zastavte genocidu Tibeťanů".

mhm

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

11.03.2000

Čínská ambasáda nepřevzal a petici

Letná(rak) - Řadu transparentů s hesly: Zastavte genocidu Tibeťanů, Dalajlama do Lhasy nebo Svobodu Tibetu rozvinuly včera odpoledne před čínským velvyslanectví zhruba tři stovky mladých lidí, kteří protestovali proti porušování lidských práv Tibeťanů v komunistické Číně. "Chceme, aby Číňané, kteří jsou za touto zdí, věděli, že Češi nejsou k otázce dodržování lidských práv lhostejní," řekl na shromáždění Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva. Pořadatelé chtěli zástupcům velvyslanectví předat petici a otevřený dopis, v němž požadovali propuštění dvou vězněnych tibetskych mnichů. To se jim však nepodařilo. "Ještě před začátkem demonstrace nám vzkázali, že se v žádném případě s námi nesetkají a rovněž nic nepřevezmou," uvedl a Kateřina Lišková z organizace Nesehnutí s tím, že dokumenty na ambasádu pošlou kurýrní službou. Na petici, jež požaduje propuštění vězňů, se od prosince minulého roku sešlo přes dva tisíce sedm set podpisů. "Oba mniši jsou mladiství. Čína tedy nedodržuje úmluvu o právech dítěte, ke které se připojila. Jsou to vězňové svědomí, neboť byli uvězněni za vyvolávání hesel Svobodu Tibetu a vyvěšování tibetské vlajky," dodala. Na akci k demonstrantům promluvil i tibetský lektor, který do České republiky přijel před několika měsíci. "Okupace Tibetu stále pokračuje. Tibeťané a jejich kultura jsou kvůli čínské nadvládě potlačováni. Stále vzpomínáme na osmdesát tisíc lidí, kteří byli při povstání před jedenačtyřiceti lety u paláce dalajlamy zmasakrováni," prohlásil Tändzin Dargjä.

 

 

 

 

Blesk

11.03.2000

Tibeťany podpořily tři stovky lidí

PRAHA (ČTK) - Zhruba tři stovky převážně mladych lidí včera manifestovaly před čínským velvyslanectvím v Praze za dodržování lidských práv Tibeťanů v komunistické Číně.Pořadatelé původně chtěli zástupcům velvyslanectví předat otevřený dopis a petici. Od tohoto záměru však nakonec ustoupili, protože podle nich by si pro ni nikdo nepřišel. Budovu velvyslanectví hlídali policisté, před vchodem byly zátarasy. "Chceme, aby Číňané, kteří jsou za touto zdí, věděli, že jsou v ČR lidé, kteří nejsou k otázce dodržování lidských práv lhostejní," řekl na shromáždění Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva. Kritizoval také přítomnost policistů i to, že před velvyslanectvím jsou zátarasy.