Aktivity zmiňované v mediích v roce 2004

 

Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem.. 2

"Otevřený fašismus, který nastolila vaše odporná vláda" 4

Myslí to Gross upřímně?. 4

Informace o připravovaných stavbách v okolí Libáně. 5

POLITIKA: Také němé tváře protestovaly. 6

Nový spolek ochránců přírody. 8

Seznamy spolupracovníků StB.. 9

Na úřad vlády přišli s kozly a oslem.. 13

Underground protestuje. 13

Gross vyšel vstříc příznivcům techna. 15

Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" 16

Návštěva na úřadu vlády. 18

Další mejdan minulostí 19

Aktivista organizuje petici proti zákroku na párty. 19

Ekofarma. 20

Člověk vzdá hold užitečnému zvířeti 20

Seznamy spolupracovníků StB.. 21

V seznamech StB chybějí tisíce jmen. 22

Několik desítek, nebo desetitisíce?. 22

Autoři petice nesouhlasí s policejním zákrokem.. 22

Chtěli se setkat s premiérem.. 23

Protesty před Úřadem vlády. 23

Tanky ve vojenských prostorech možná nahradí technoparty. 24

CzechTek tiše do ztracena. 24

GrossTek 05. 25

Gross slíbil pomoci najít místo pro CzechTek. 26

Bok si přivedl kozly i oslíka. 26

Kulturní politika. 27

Za pomoci osla a koz usilovali Penc a Bok o schůzku s premiérem.. 28

Ze sochy kozy zbyly jen ruiny. 28

Na Grosse vytáhli se zvěřincem.. 28

VÝROKY TÝDNE. 29

Policejní zákrok na párty odsuzují tísíce lidí v petici 29

Novotný zachytil kozí happening. 29

Kozí mejdan letos popáté. 30

Festival Kozí mejdan v Milkovicích. 30

V Českém ráji odstartuje osmidenní kozí mejdan. 31

Chystá se pátý Kozí mejdan. 32

Festivaly. 32

Domácí kozy mají u Milkovic sochu. 33

Na Kozím mejdanu popáté. 33

Kozí mejdan. 34

Uvažují o kozím muzeu a soše. 34

Na statku budou kapely celý týden hrát kozám.. 35

Na mejdanu odhalili kozí sochu. 35

Na statku se bude týden hrát kozám.. 36

Zlaté stránky StB.. 36

Vznikne další přírodní rezervace?. 39

Seznam spolupracovníků StB.. 39

V oficiálních seznamech StB údajně chybí 25 000 jmen. 40

Číslo dne 25.000. 40

Úřad prošetří zveřejnění agentů StB.. 41

Penc: V oficiálních seznamech StB chybí 25.000 jmen. 41

 

 

 

Britské listy

19.09.2004

Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem

Informace o schůzce zveřejnily Britské listy a to byl podle Grossova poradce Ivana Fišery důvod, proč se premiér rozhodl zápis ze setkání nepodepsat. Stanislav Gross týden po schůzce se Stanislavem Pencem nepodepsal zápis, který byl se setkání pořízen, informuje Penc. Namísto toho tiskový odbor Úřadu vlády vydal v pátek v 18.20 vyjádření, které publikujeme níže. Zveřejňujeme i zmiňovany zápis ze schůzky dne 10.9., který napsal Ivan Fišera, i dopis Stanislava Pence.

 

Dne 10. září 2004 přijal předseda vlády Stanislav Gross aktivistu Stanislava Pence. Schůzka se konala v prostorách Úřadu vlády na základě žádosti občanských iniciativ, které odsuzují zákrok policie proti účastníkům technoparty v Boněnově a vyzyvají v této souvislosti předsedu vlády k rezignaci. Předseda vlády Stanislav Gross vnímá pozitivně zájem občanských iniciativ o stav právního státu a demokracie v České republice. Zároveň však Stanislava Pence upozornil na nutnost dodržování zákonů, které vytváří zákonodárné sbory vzešlé z demokratických voleb. A na základě těchto zákonů vzniká povinnost orgánů činných v trestním řízení, tedy i policie, chránit nejen zdraví a životy občanů, ale i jejich soukromý majetek. Premiérovi není známo, že by policie v případě zákroku proti zmíněné technoparty zákony České republiky porušila. Zároveň chápe, že v demokratické společnosti má své místo rozmanitost názorů i vkusu a doporučuje, aby zřetelní organizátoři takovýchto akcí vstoupili v jednání s příslušnými institucemi na regionální úrovni a ve vzájemné spolupráci nalezli vhodné prostory pro jejich konání tak, aby nebyla dotčena práva třetích osob. RNDr. Věra Dušková ředitelka tiskového odboru Úřadu vlády ČR

 

Záznam z jednání předsedy vlády ČR pana Stanislava Grosse a pana Stanislava Pence

 

Dne 10.9.2004 se sešli předseda vlády ČR Stanislav Gross a aktivista lidských práv pan Stanislav Penc. Tématem rozhovoru byl zásah policie na technoparty v Boněnově na Tachovsku. Premiér na otázky Stanislava Pence vyjádřil následující stanoviska: Zásah české policie nařídil státní zástupce. V tomto případě bylo nezbytné jednat v souladu se zákonem na ochranu vlastnictví a osob. Předseda vlády zatím nemá žádný poznatek, že by česká policie při zásahu v souladu s platnými zákony nepostupovala. Co se týče internetové petice, která žádá poskytnutí vyhovujícího pozemku pro pořádání podobných akcí, vnímá premiér jako inspirativní, a proto vyjádřil ochotu přispět k řešení tohoto problému. Stanislav Penc mluvil s předsedou vlády i o průběhu hladovky aktivisty Johna Boka. Premiér vyjádřil obavu o jeho zdraví a vyjádřil se i k podmínkách, které si jmenovaný aktivista klade. Premiér odstoupit nehodlá a splnění druhé podmínky, tykající informací o ohrožení bezpečnosti jeho rodiny bezpečnosti v souladu se zákonem. Premiér byl dále informován o tom, že k otevřenému dopisu adresovanému premiérovi, který sepsali páni Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc, se připojují další lidé. Stanislav Penc na jednání uvedl, že nezastupuje žádnou skupinu a důvodem jeho návštěvy je dlouhotrvající zájem o dodržování lidských práv a demokracie, což pan premiér ocenil. Stanislav Gross Předseda vlády České republiky Stanislav Penc Aktivista lidských práv Letošní policejní rozehnání taneční párty a celoevropského setkání Czechtek u Boněnova na Tachovsku v srpnu tohoto roku nás nemohlo nechat klidnym. Jde totiž o naprosto čitelný pokus o potlačování svobody v našem státě. Argumenty, které byly ze strany státního aparátu vyřčeny, nemohou obstát. Proto Stanislav Penc společně s básníkem Ivanem M. Jirousem sepsali dopis poněkud tvrdšího znění, ktery vyvolal řadu záporných reakcí. Mimo jiné vyzývají s. Grosse, aby odstoupil ze své funkce Premiéra Vlády ČR. V zhledem k tomu, že i přes řadu urgencí nedostali odpověď, ba naopak řada vládních úředníků jim řekla, že v zhledem k tónu dopisu jim ani odpovězeno nebude, rozhodli se z dopisu udělát podpisovou akci. V té době začal kritik policejních poměrů John Bok držet hladovku za odstoupení Grosse. Autoři dopisu se shodli s jeho argumenty a na 1. září nahlásili návštěvu před úřad vlády společně s oslem Bíbou a kozly Matějem, Parcifalem a Legolasem. I přes ujištění, že je premiér přijme, po čtyřech hodinách odešli, neboť po odchodu novinářů Gross odjel zadním vchodem. Ukázalo se, že i přes účast řady novinářů se informace dostala jen do několika médmí. Hladovku drží pan Bok již 25. den. Po usilovné snaze se Stanislavu Pencovi podařilo domluvit schůzku s premiérem Vlády ČR Stanislavem Grossem na pátek 10. září 2004. Na schůzce byla vedoucím úřadu vlády ČR Alešem Šulcem předána odpověď na dopis Jirouse a Pence. Gross řekl, že neodstoupí a že policejní zákrok proti účastníkům CzechTeku nenařídil. Dále přislíbil pomoc při zajištění prostoru pro konání podobnych akcí jako CzechTek. Informace o schůzce zveřejnily Britské listy a to byl podle Grossova poradce Ivana Fišery důvod, proč se premiér rozhodl zápis ze setkání nepodepsat. Týden po schůzce vydal tiskový odbor Úřadu vlády ČR prohlášení, ve kterém se mimo jiné říká, že Gross chápe, že v demokratické společnosti má své místo rozmanitost názorů i vkusu. Odpovědi na dvě otázky, tedy proč Gross osobně nařídil policejní zákrok proti tancujícím a kdy odstoupí, se zmíněné prohlášení vyhýbá. Stejně tak zde není ani zmínka o hladovce Johna Boka. Prosím sledujte tuto kauzu, která je ukázkou omezování lidskych svobod s odůvodněním ochrany majetku a dalších osob.

 

Další informace budeme pravidelně zveřejňovat na stránce www.kozy.cz Stanislav Penc tel: 605/70 10 81 email: standa@kozy.cz www.kozy.cz

 

 

 

 

Britské listy

06.08.2004

"Otevřený fašismus, který nastolila vaše odporná vláda"

Bývali disidenti útočí na Grosse kvůli zásahu proti CzechTeku Ivan M. Jirous a Stanislav Penc poslali Stanislavu Grossovi a českým sdělovacím prostředkům níže uvedený dopis. Ve čtvrtek 5. 8. v podvečer zveřejnil server ihned.cz o tom informaci včetně plného textu dopisu. Hovořili jsme se Stanislavem Pencem, který potvrdil autenticitu tohoto dopisu. Obvinil Stanislava Grosse, že vytváří mezi mládeží asociální postoje. Stanislav Penc se po roce 1989 zaměřil na dodržování lidských práv v ČR a zvláště na policejní násilí, v roce 1996 založil Dokumentační středisko pro lidská práva, byl také členem Rady vlády pro lidská práva.

 

Stanislave Grossi, doposud jsme k vám (máme tím na mysli celou Vaši bandu) byli slušní. To včera skončilo. Vaše arogantní zvůle, s níž jste shazoval ze stolu veškeré policejní průsery, nám byla buď úplně (Ivan M. Jirous) nebo částečně (Stanislav Penc) u prdele, proto jsme na ni většinou nereagovali. Nicméně otevřený fašismus, který nastolila vaše odporná vláda, již promíjet nemůžeme. Žádáme okamžitou finanční a morální kompenzaci všech osob, které byly poškozeny vaším zásahem vůči účastníkům CzechTek u Boněnova na Tachovsku. Žádáme Vaši okamžitou rezignaci a rezignaci všech důstojníků i prostých příslušníků Policie ČR, kteří se na akci podíleli. Žádáme okamžité zastavení fízlovského trendu současného establishmentu, který směřuje přímočaře k fašizaci naší země. Především vás pak žádáme: Nechte nás na pokoji! Vyserte se na nás. My se do vás taky nesereme. Dáno v Milkovicích 4. srpna 2004

Ivan M. Jirous Stanislav Penc

 

 

 

 

Britské listy

08.10.2004

Myslí to Gross upřímně?

Věřím, že nepokládáte dodržení slova za pouhou formalitu a myslíte to upřímně. Stanislav Penc znovu píše Stanislavu Grossovi.

 

Letošní policejní rozehnání taneční párty a celoevropského setkání Czech Tek u Boňetova na Tachovsku v srpnu tohoto roku nás nemohlo nechat klidnym. Jde totiž o naprosto čitelný pokus o potlačování svobody v našem státě. Argumenty, které byly ze strany státního aparátu vyřčeny, nemohou obstát. Proto Stanislav Penc společně s básníkem Ivanem M. Jirousem sepsali dopis poněkud tvrdšího znění, ktery vyvolal řadu záporných reakcí. Mimo jiné vyzývají s. Grosse, aby odstoupil ze své funkce premiéra vlády ČR. Vzhledem k tomu, že i přes řadu urgencí nedostali odpověď, ba naopak řada vládních úředníků jim řekla, že v zhledem k tónu dopisu jim ani odpovězeno nebude, rozhodli se z dopisu udělat podpisovou akci. V té době začal kritik policejních poměrů John Bok držet hladovku za Grossovo odstoupení. Autoři dopisu se shodli s jeho argumenty a na 1. září nahlásili návstěvu před úřad vlády společně s oslem Bíbou a kozly Matějem, Parcifalem a Legolasem. I přes ujištění, že je premiér přijme, po čtyřech hodinách odešli, neboť po odchodu novinářů Gross odjel zadním vchodem. Ukázalo se, že i přes účast řady novinářů se informace dostala jen do několika médií. Hladovku držel pan Bok 36. dní. Po usilovné snaze se Stanislavu Pencovi podařilo domluvit schůzku s premiérem vlády ČR Stanislavem Grossem na pátek 10. září 2004. Na schůzce byla vedoucím úřadu vlády ČR Alešem Šulcem předána odpověď na Jirousův a Pencův dopis. Gross řekl, že neodstoupí a že policejní zákrok proti účastníkům CzechTeku nenařídil. Dále přislíbil pomoc při zajištění prostoru pro konání podobnych akcí jako CzechTek. Informace o schůzce zveřejnily Britské listy a to byl podle Grossova poradce Ivana Fišery důvod, proč se premiér rozhodl zápis ze setkání nepodepsat. Týden po schůzce vydal tiskový odbor Úřadu vlády ČR prohlášení, ve kterém se mimo jiné říká, že Gross chápe, že v demokratické společnosti má své místo rozmanitost názorů i vkusu. Odpovědi na dvě otázky, tedy proč Gross osobně nařídil policejní zákrok proti tancujícím, a kdy odstoupí, se zmíněné prohlášení vyhýbá. Stejně tak zde není ani zmínka o hladovce Johna Boka. Po více než třech týdnech posílám s. Grossovi dopis, který tímto dávám na vědomí. Pane Stanislave Grossi, dne 10. září 2004 se uskutečnila naše společná schůzka, o kterou jsem požádal. Setkání se dále účastnil vedoucí úřadu Vlády ČR Aleš Šulc a Váš poradce Ivan Fišera. Ocenil jsem Váš přístup, byl jsem mile překvapen skutečností, že jste se nenechal ovlivnit hlasy ze svého okolí a že jste se vědomě sešel i se svým kritikem, ačkoli jste věděl, že jsem společně s Ivanem Martinem Jirousem v poměrně ostře psaném dopise žádal Vaši okamžitou rezignaci. Součástí schůzky bylo i pořízení zápisu. Vzhledem k tomu, že byl pod různými záminkami Váš podpis pozdržován, nutí mě to k úvaze, zda o tom vůbec víte. Proto navazuji na obsah naší schůzky. Nevěřím, že můj rozhovor s J. Čulíkem z Britských listů může na naší dohodě něco změnit. Žádám, abyste ratifikoval zmiňovany zápis, popřípadě ho opatřil změnami a dodatky, a zveřejnil jej přes tiskový odbor Úřadu Vlády ČR. Žádám Vás o zprostředkování informací jak s policejního zásahu proti části účastníků Czech Tek u Bonětova na Tachovsku, tak i další policejní aktivity v této věci pro porovnání nashromážděnych materiálů a informací. Informuji Vás o začátku jednání s místně příslušnou státní správou a Ministerstvem kultury a obrany ohledně příležitostných využití některého z byvalych vojenskych pásem - Ralsko, Milovice, Kersko a Mladá. Pokud je mi známo, tak až po ukončení 36denní hladovky Johna Boka, konané z důvodu požadavku na Váš odchod z úřadu premiéra Vlády ČR, se chystá schůzka Johna Boka s pověřeným pracovníkem policejního prezidia. John Bok přislíbil, že v případě vyvrácení jeho tvrzení je ochoten se Vám veřejně omluvit. Věřím, že nepokládáte dodržení slova za pouhou formalitu a myslíte to upřímně. V Milkovicích 5. října 2004

Stanislav Penc

 

 

 

Televize ČT1

26.05.2004

Informace o připravovaných stavbách v okolí Libáně

Přemysl Šrámek

Roman Pistorius

Občanské sdružení Milkovický přírodně-společenský kroužek říká, že stavební úřad v Libáni na Jičínsku neposkytuje informace, na které mají lidé ze zákona nárok. Dokumentuje to zkušeností, kdy zástupce sdružení Stanislav Penc chtěl po úřadu informace o uvažovaných stavbách a správních řízeních, které by mohly vliv na přírodu. Úřad to prý odmítl. Jeho zaměstnanci ale chybu nepřipouštějí.

 

Občanské sdružení Milkovický přírodně-společenský kroužek chce vědět o všech připravovaných stavbách v okolí Libáně, které by mohly ovlivnit životní prostředí. Jeho zástupce Stanislav Penc je přesvědčený, že na to má právo. O informace požádal na stavební úřadu v Libáni.

 

Stanislav Penc, občanské sdružení Milkovický přírodně-společenský kroužek:

Řekli, že nám žádné informace neposkytnou i přesto, že na ně máme zákonnou možnost nebo právo.

 

Miroslav Krejzlík, odbor životního prostředí Královéhradeckého kraje:

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny zabývá se tím konkrétní paragraf. Pokud ten příslušný občan nebo nevládní organizace požádá o poskytování informací, o všech těchto řízeních musí být tento žadatel informován.

 

Stavební úřad uvedl, že se poskytování informací nebrání. Sdružení ale hodlá informovat pouze o akcích, které se týkají katastru obce Staré Hrady, kde spolek sídlí. Úřad vychází z obdobného případu, ve kterém rozhodoval soud.

 

Josef Radušek, Stavební úřad, Liboň:

Z něho tedy vyplyvá, že dostali informace pouze místně příslušného působiště své aktivity, občanské aktivity.

 

Miroslav Krejzlík, odbor životního prostředí Královéhradeckého kraje:

Tato podmínka zákonem stanovená není, takže v podstatě kterykoliv občan nebo právnická osoba, pokud má bydliště nebo sídlo firmy v tomto státě, může požádat kdekoliv.

 

Sdružení požádalo o pomoc Krajský úřad v Hradci Králové. Pokud Stanislav Penc ve sporu se stavebním úřadem neuspěje, je připraven obrátit se na soud.

 

 

 

 

 

Neviditelný pes

04.09.2004

POLITIKA: Také němé tváře protestovaly

Martin Stín

Duch vzpoury nespokojenců s personální politikou Stanislava Grosse, organizovaných Břetislavem Rychlíkem a jeho druhy, se nechal ukonejšit odstoupením Pavla Přibyla. Rebelanti si většinou neuvědomili, že vedou útok pouze proti jednomu z četných vnějškových výronů scestného myšlení původce zla, a to dílem z krátkozrakosti, dílem z pohodlnosti či nedostatku energie. Nepokračovali proto dále v tažení za odstranění grossovlády. Nesmiřitelný zůstal chartista John Bok, předseda občanského sdružení Šalamoun, čerstvý uchazeč o senátorské křeslo, který před hlasováním o důvěře Grossově vládě zahájil protestní hladovku a přes protesty části přátel v ní pokračuje již desátý den. Jeho spolubojovníci z disentu, Stanislav Penc a Ivan "Magor" Jirous, kteří mají s premiérem nevyřízené účty také za rozehnání Czech Teku, se rozhodli podpořit Johna Boka uspořádáním happeningu před Úřadem vlády v den zasedání vlády 1. září 2004. S mottem "i němá tvář si přeje konec grossovlády" přitáhli před Úřad vlády s oslem a třemi kozly a domáhali se rozhovoru s premiérem, jenž se ovšem setkání s nimi vyhnul. Akce proběhla v klidu. Kozli provedli na prostranství před úřadem kontrolu kvality práce vládních metařů tím, že sesbírali popadané suché listí a všechny nedopalky cigaret, které nestačil z jejich dosahu odstranit starostlivý majitel. Překvapení zažila tisková mluvčí vlády, která se posmívala Stanislavovi Pencovi, že jsou jeho zvířata vyhublá. Okamžitě se přesvědčila, že hubenost není na překážku vývinu výkonných svalů. Než se nadála, ocitla se v náručí rovněž hubeného Stanislava Pence, jenž ji pochoval jako malé dítě a nepoškozenou opět něžně postavil na zem.

Ve srovnání s demonstrací za odstoupení Pavla Přibyla na protestující čekala podstatně početnější policejní ostraha, houf novinářů a štáby ČT, Primy a ČRo. TV Nova projevila naprostý nezájem. Nepřišlo však obecenstvo, takže policistů a novinářů bylo nakonec více než protestujících. Snad to byl důvod, proč se zpráva o happeningu neobjevila ve večerním televizním zpravodajství, ač oba přítomné televizní štáby natočily záznamy. Zejména kozel Matěj s krásně vyvinutymi rohy se těšil velké pozornosti fotografů a kameramanů. Obě televize potlačením zprávy o spíše recesi než demonstraci projevily podobnou novinářskou neprozíravost a "nezávislost" jako Československá televize v r.1988, která tehdy před veřejností utajila zdánlivě bezvyznamné pravidelné diskusni kroužky u sochy Svatého Václava, organizované disidenty, které předcházely prvnímu velkému protirežimnímu vystoupení z 28.října 1988. Jejich účastníků byla rovněž jen hrstka, ale ta v dalším vývoji dokázala na sebe nabalit nejdříve stovky, nakonec statisíce demonstrantů. Nikdo nemůže vyloučit, že také recesistické vystoupení z letošního 1.září není předzvěstí budoucího hromadného protestního hnutí. V r. 1988 Československá televize nesplnila hned od počátku povinnost objektivně a nestranně informovat veřejnost a ČT i Prima následovaly 1.září 2004 jejího neblahého vzoru.

Shodou okolností se happening konal právě v době, kdy zemi zaplavily obří billboardy s modrookou naivně důvěřivou tváří Stanislava Grosse a sdělením, že to s námi náš "dvouletý" náčelník Nestárnoucí Chlapec myslí poctivě. Jejich vystavením nám vlastně miláček národa alias Lžipoctivec vzkázal, že se spoléhá na nechuť či nezpůsobilost většiny voličů přemýšlet. Billboardy mohou totiž ovlivnit jen ty, kdo nepřemýšlejí, nesrovnávají a ztratili paměť. Stanislav Gross je v politice již strašně dlouho, a každý, kdo pozorně vnímá mediální zprávy a má zájem působit, aby se tato země konečně hnula dopředu, nutně musí srovnávat jeho četné výroky a kroky. Na základě toho si pak udělá obrázek, zda je Grossův výrok na billboardu míněn vážně nebo jako lest, vynalezená za účelem lapení voličů. Všichni si pamatujeme různá ukvapená prohlášení o záměrech a předsevzetích, snažících se představit tehdejšího ministra vnitra jako řízného chlapíka, usilovně pečujícího o naši bezpečnost. Všechna vyšuměla do ztracena. Pamatujeme si okázalou, na jejím počátku ministrem vyhlášenou akci na prověření podezření z korupčního jednání pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, ve skutečnosti zaměřenou k oslabení postavení prezidenta Václava Havla, jež kromě pocitů trapnosti nepřinesla žádné výsledky. Víme, že v době působení Stanislava Grosse ve funkci ministra vnitra se upevnilo postavení příslušníků předlistopadových policejních složek a opakovaly se pokusy o jejich rozmístění na velmi citlivych postaveních v policejních složkách. Kdo si toto vše vybaví,neuvěří v upřímnost pana Grosse.

Je samozřejmě věcí pana Grosse, že propůjčil svou prostou, pro někoho možná skutečně líbivou tvář, tak trapné reklamní kampani. Neodpustitelná je však suma 30 milionů Kč, kterou podle zpráv v tisku zaplatila zhotovitelská firma. Vyplýtvání tak obrovské částky z pokladny ČSSD v době, kdy řada přínosných sociálních, rehabilitačních a vzdělávacích projektů je ohrožena nedostatkem peněz, je nemoudré, a Stanislav Gross by neměl jejich zhotovení přijmout. Tytéž peníze, které budou využity na pochybný projekt rozmistění billboardů s tváří Lžipoctivce, by udělaly kus dobré práce, vloženy na charitativní účty. Avšak jejich vyplýtvání v době, kdy přibývá nezaměstnanych a lidí, žijících pod hranicí existenčního minima, a jejich použití k tak nízkému cíli, jakým je zneužití neodpovědnosti voličů a získání jejich hlasů klamem, lze považovat za asociální jednání. Sociální demokraty by měla varovat zkušenost ODS, která rovněž hojně zneužívala charisma Václava Klause a věřila, že pod jeho záštitou získá neskutečný počet hlasů. Její snahy vyústily ve vztyčení slavného megabillboardu na Letné. Víme, jak to dopadlo: občanští demokraté dostali v parlamentních volbách výprask a do Strakovky vstoupila vláda Miloše Zemana. Není důvod si myslet, že sociální demokraté dopadnou s Grossovými billboardy lépe. Naše veřejnost není tak hloupá, jak si často myslíme. Plýtvání v ní spíše vyvolá plebejský odpor. Z toho plyne, že prostředky, vložené do zřizování billboardů přijdou nazmar. A veřejnost by na to měla reagovat hromadnymi protesty proti jmenování vlády Stanislava Grosse. Měla by proti jejímu ustavení protestovat i jako proti podvodu na voličích: ti volili ČSSD jako obyčejnou politickou stranu, vedenou Vladimírem Špidlou. Gross ale není Špidla a rozdíly mezi nimi jsou nezanedbatelné.

 

 

 

Noviny Jičínska

14.04.2004

Nový spolek ochránců přírody

Ochrana přírody a památek se stala nosným programem společenského kroužku.

OLDŘICH HAVLÍČEK, RADOVAN SÁL

Milkovice - Na farmě nedaleko Libáně vznikají nové aktivity. Farmář Stanislav Penc zde založil "Milkovický přírodně společenský kroužek". Jeho smyslem je komplexnější pojetí ochrany životního prostředí v regionech sousedních okresů, ale zejména v okolí Libáně, kde ráz přírody zůstal nedotčený. Zaměřuje se i na mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Ve svém přirozeném prostředí na samotě v Milkovicích bude vytvářet zázemí pro aktivisty, odborníky, ale zvláště děti, které zde mají získávat vztah k přírodě. Spolek se nebrání další spolupráci s ostatními ochranářskými a ekologickými sdruženími nebo nadacemi a institucemi.

Názor autora

"Nebude to jednoduché, ale nejsem sám. Přece nemůžeme přihlížet k ničení, třeba nevědomému, toho nejcennějšího," dodal farmář. Členem sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s posláním kroužku a jeho cíli. Výběr činností je různorodý a každý zájemce může volit mezi keramickou, malířskou, truhlářskou dílnou nebo dalšími aktivitami v oblasti ochrany přírody a památek. V době prázdnin bude kroužek organizovat příměstské, letní a putovní tábory. Nadšenci se mohou zúčastnit koncertů, výstav, jarmarků a dalších společenských akcí. Ze stanov sdružení je patrné, že každý, kdo se chce do činnosti zapojit, si může vybrat podle zájmu.

Jednou z prvních akcí bylo setkání třiceti mladých lidí z Prahy na farmě u Stanislava Pence. Velikonoční prázdniny trávili úklidem v sadu a na loukách, kde se pasou kozy. Pro většinu z nich byl pobyt ve spartánských podmínkách ekologické farmy nezapomenutelným zážitkem. Penc se nyní stará asi o padesát zvířat. Dominují kozy a ovce, přibylo i několik oslíků.

"Děti musí poznat přírodu v její původní formě. Jen tak ji potom mohou chránit. A to je dnes prvořadý ukol," uvedl Stanislav Penc.

Aktivity Majitel farmy a zakladatel nového občanského sdružení je znám svými aktivitami, ať již to byla podpora loutkového divadla, setkání na tzv. Kozích mejdanech, či zveřejnění seznamů spolupracovníků StB.

 

 

 

 

Televize ČT1

18.03.2004

Seznamy spolupracovníků StB

Světlana Zárubová

Veronika Sedláčková, Jan Němec

Pozítří to bude rok, co ministerstvo vnitra zveřejnilo oficiální seznamy spolupracovníků Státní bezpečnosti. Podle Dokumentačního střediska pro lidská práva v nich ale chybí tisíce jmen. Právě ta chce středisko v sobotu zveřejnit na internetu. Náměstek ministra vnitra Vladimír Zeman slibuje, že ministerstvo nový seznam důkladně prostuduje.

 

Dokumentační středisko pro lidská práva zveřejní doplněk k oficiálnímu seznamu agentů státní bezpečnosti na internetových stránkách jičínského odboje. Podle Stanislava Pence středisko zjistilo, že v seznamech chybí 25 tisíc jmen.

 

Stanislav Penc, Dokumentační středisko pro lidská práva:

Bylo to vlastně složení oficiálních seznamů ministerstva vnitra a seznamů, které kdysi dávno zveřejnil Petr Cibulka a potom to bylo z různých záznamů, protože se těmito událostmi a potažmo to znamená i těmito osobami léta zabyváme.

 

Ministerstvo vnitra už má seznam dokumentačního střediska k dispozici a bude s ním pracovat.

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Ověřujeme, zda u těch osob je lze ztotožnit s centrálním registrem obyvatelstva, abychom prokázali, že jde o české občany. To je totiž to nejdůležitější kritérium, abychom mohli občana zařadit do našeho seznamu.

 

Oficiální seznam spolupracovníků StB kritizuje i občanské sdružení Archivy. Ministerstvo podle něj neumí s archivními materiály komunistické tajné policie pořádně pracovat.

 

Jiří Gruntorád, občanské sdružení Archivy:

Podle mě to je dílem neschopnost, dílem nechuť a patrně také špatná metodika.

 

Historici upozorňují na to, že ne všichni, kteří jsou na seznamech agentů státní bezpečnosti, s ní museli aktivně spolupracovat. To, jak spolupráce vypadala ve skutečnosti, se dá zjistit nahlédnutím do konkrétního svazku v archivu ministerstva vnitra.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Některá chybějící jména informátorů StB našli lidé ve spisech, které proti nim StB vedla. Dva příklady za všechny zveřejněné před časem Českou televizí. Doktor teologie Stanislav Prokop učitel Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. U něj StB zřejmě omylem zaměnila datum narození a ministerstvo vnitra pak osobu tzv. neztotožnilo a jméno proto nepublikovalo. Nebo Pavel Kalášek generální ředitel českého zastoupení firmy Helwett-Packard. Jeho jméno se objevilo ve spisech jednoho z chartistů.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Kolik jmen spolupracovníků Státní bezpečnosti podle vašich údajů chybí v seznamech ministerstva vnitra?

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Tak ono se to nedá říct, ale rozhodně je to více než 10 tisíc osob.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Vycházíte z jakych zdrojů? Kde jste čerpali?

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Vycházíme z databáze, kterou zveřejnil Petr Cibulka v roce 92, což je vlastně přepis registru svazků, který pořídila parlamentní komise 17. listopadu, ten se potom dostal na veřejnost a to je vlastně ten samy seznam, ktery teď má zveřejnit ministerstvo vnitra.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Vy jste v tisku uvedl, že vám chybí v seznamech pouze pár desítek jmen. Pořád na tom trváte?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

No, v této chvíli může být těchto jmen i více.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

I tisíce?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

V každém případě nemůžu s takovýmhle číslem souhlasit. I ten seznam, který jste zveřejnili před chvílí, není pro nás nový. Ten my máme a pracovali jsme s ním i dříve. Dnes, když ho máme od sdružení občanského, tak ho jen projíždíme znovu a ztotožňujeme ho...

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Proč ještě nejsou v oficiálních seznamech tato jména tedy?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Protože tato jména už prošla tím průzkumem ztotožnění s centrálním registrem obyvatel. Tady se zapomíná na to, že podle zákona 107 může být zveřejněna pouze taková osoba, která je občanem České republiky.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Takže všichni jsou cizinci?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Jestliže pan Schovánek vychází ze seznamů Petra Cibulky z roku 92, tak nelze zapomenout na to, že to byl seznam federální, v němž byla jistě značná část...

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Takže všichni z toho jsou Slováci?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

To nechci tvrdit, ale myslím, že dvě třetiny minimálně z tohoto počtu, který je, jak říkal i pan Schovánek neurčitelný, to nelze říct, jestli 10 tisíc nebo 20 tisíc.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Je to tak? Jsou to alespoň dvě třetiny zahraniční?

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Ne, tady se domnívám, že se pan náměstek mylí, protože když ministerstvo vnitra ztotožňovalo tu evidenci, kterou bylo podle zákona nuceno vydat, tak udělalo chybu technickou v tom a ti úředníci to vědí od začátku, že databázi pustilo proti evidenci obyvatel počítačové. Ale tam nejsou lidé, kteří zemřeli před rokem 79 a na ty se to právě také vztahuje. Proto největší množství osob, které chybí, je právě z 50. let. Ale to je informace, kterou pracovníci archivní od počátku vědí.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Je to tak? Pokud je to chyba, napravíte ji?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Já nemohu souhlasit s tím, že je to chyba, protože my vycházíme ze znění zákona a zákon přímo říká, že pokud jsou pochybnosti o tom, zda osoba, kterou chceme zveřejnit, je občanem České republiky, že máme povolen vstup do registru obyvatel.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Pak se jistě nabízí otázka, zda je dobry zákon?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Zákon má celou řadu chyb, ale nedoporučoval bych osobně, aby se do něj vstupovalo, protože politické klima je taková, že si myslím, že by mohla být ohrožena celá jeho existence.

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Já bych tady jenom pana náměstka ještě doplnil. Mylí se v tom, že tam není v zákoně napsáno, jestli je osoba občanem České republiky, ale nejde-li o cizince. To znamená pokud ten člověk zemřel kdykoliv v 70., 80. letech jako občan Československa, tak samozřejmě se na něj ten zákon vztahuje.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Známy je případ Stanislava Pence, který žádal o zpřístupnění více než 700 svazků spolupracovníků StB. Po 16 měsících mu byl zpřístupněn 1. Přestože zákonná lhůta jsou tři měsíce. Jak je to možné?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Může dojít ke zpoždění a jestli..

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Stává se to pravidelně?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Stává se to pravidelně u takovychto zakázek, kdy na jednu žádost se napíše několik stovek potřebných.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Ale vyřízena byla jenom jedna po 16 měsících. Můžete mi říct, proč tam těch dalších 599 nebylo?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Kde nebylo?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Vy jste říkala, že tam uvedl 600 nebo 700, ne?

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Ano, ale zpřístupnili mu pracovníci ministerstva po 16 měsících pouze jeden. Ptám se, proč jen ten jeden?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Pak ty další nebyly ztotožněny. Já nevím, jako já si myslím, že pokud se chceme bavit o konkrétních svazcích, tak je potřeba říct konkrétní jména atd.

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Mohu k tomu říct, že já jsem si podal žádost v červenci roku 2002 a dodnes na ni nemám odpověď krom toho, že se mi ministerstvo omlouvá, že to nestihne. Ale nejen, že jsem neviděl ty svazky a nedostal je zpřístupněné, ale nedostal jsem ani odpověď, zda se ty svazky zachovaly, takže tam těch chyb je velice mnoho.

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Ať mě pošle pan Schovánek dopis, kde mi konkrétně napíše, o co se jedná a pokud má pravdu, vyvodím z toho závěry.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková, Jan Němec):

Jaké?

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

S tím, že postihnu příslušné pracovníky, ale domnívám se, že to nebude úplně tak pravda.

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Já bych na to mohl jenom říct, že naše občanské sdružení Archivy eviduje několik desítek žádostí různých občanů o zpřístupnění spisů kádrových příslušníků StB, na který mají ze zákona nárok, je to celkově několik set osob a dodnes ani jedna tato žádost nebyla v zákonné lhůtě vyřízena a ty lhůty už všechny prošly.

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Pane Schovánek, vy sám dobře víte, že zpřístupňovat důstojníky StB nám zákon ukládá jedině v okamžiku, kdy se taková osoba objevila ve svazku nějakého občana, který už byl zpřístupněn. Pak je naší povinností dát takového důstojníka veřejně do seznamu. Pokud ale neprojde zveřejněním svazku na určitého občana, tak ta povinnost tady není. Takže pokud chcete, aby tam byli zveřejněni důstojníci, kteří ještě nebyli zveřejněni ve svazku některého občana, nemohou být zveřejněni.

 

Radek Schovánek, místopředseda občanského sdružení Archivy:

Samozřejmě se jedná o osoby, které si žádaly o příslušná jména, která procházejí jejich svazky, takže tady byla dodržena litera zákona a ti lidé to nedostali.

 

 

 

 

Večerník Praha

02.09.2004

Na úřad vlády přišli s kozly a oslem

Malá Strana - S třemi kozly a oslem přišli včera na Úřad vlády aktivisté Stanislav Penc a John Bok. Chtěli od premiéra Stanislava Grosse odpověď na dopisy, které mu poslali. Obsahem dopisů bylo mimo jiné ostré odsouzení policejního zásahu proti taneční party CzechTek a výzva k premiérovu odstoupení. John Bok kvůli tomu drží už jedenáctý den hladovku. Kozly i osla s sebou vzali proto, aby přilákali pozornost medií, která by se podle nich akci nevěnovala. Krátce po půl třetí vešli do budovy vlády. Po několika minutách opět vyšli, ale už v doprovodu tiskové mluvčí vlády Věry Duškové. Ta oběma aktivistům řekla, že právě probíhá jednání vlády, které Stanislav Gross nemůže opustit, ale že je o celé věci informován a oba pánové mají počkat. Ti si čekání na předsedu vlády krátili mimo jiné laškováním s tiskovou mluvčí a poskytováním rozhovorů přítomným novinářům. "Pokud sociální demokrat Stanislav Gross dává mladým lidem pocit, že tento stát je proti nim, že není jejich, pak je fašista, a ne sociální demokrat,"řekl mimo jiné Stanislav Penc. Premiéra se však ani po třech hodinách nedočkali. "Zvířata už trpí a my se k nim nemůžeme chovat jako ti kreténi k nám,"prohlásil John Bok ještě předtím, než jej přijal šéf Úřadu vlády Aleš Šulc. Ten přislíbil, že se premiér bude dopisy zabývat.

(paš)

 

 

 

 

Český rozhlas 6

15.09.2004

Underground protestuje

Jan Čulík

Radko Kubičko 

K diskusi o nezávislé kultuře mladých lidí, zosobňované kontroverzí o letním festivalu CzechTek a o tom, zda je Stanislav Gross vhodnym premiérem České republiky se v poslední době snaží oživit aktivity některych byvalych disidentů z komunistické éry. 57letý John Bok bez valného zájmu sdělovacích prostředků drží proti Grossovi dnes už 23 dnem hladovku. Je to afektovaný postoj extrémisty anebo je za jeho akcí něco vážnějšího? Uvažuje nad tím Jan Čulík.

 

Redaktor (Jan Čulík):

Poté co policie před několika tydny zrušila technofestival CzechTek na Boňanovsku, vedly se v českých médiích dlouho diskuse o oprávněnosti či neoprávněnosti konání této akce a přiměřenosti policejního zásahu. Bývalí disidenti z komunistické éry, Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc, poslali v této věci premiéru Stanislavu Grossovi značně emocionální a dost agresivní dopis, kde ho slovy příslušníků undergroundu nevybíravě odsoudili, včetně jeho, jak uvedli, cituji, fašistické vlády, odmítli to, co vidí jako, cituji, fašizaci naší země a důrazně, a to velmi undergroundovymi tedy vulgárními slovy požádali vládní establishment, aby nechal undergroundovou kulturu na pokoji. Nepovolené hudební festivaly pod širým nebem, tak zvané rames, byly v západní Evropě módní v 80. letech, od začátku 90. let proti nim západní vlády velmi tvrdě zasáhly zavedením novych zákonů. Například v Británii se každý, kdo se na nějakém pozemku pokusí uspořádat hudební festival bez svolení místních úřadů, čelí velmi podstatným trestům, jímž čelí i osoby, které by se na takový festival chtěly vydat. V tomto smyslu je pozoruhodné rozhodnutí premiéra Grosse, ktery spolupisateli agresivního dopisu Stanislava Pence koncem minulého tydne osobně přijal a jak vyplývá z rozhovoru široce citovaného médii, který Penc o minulém víkendu k tomu poskytl internetovým Britským listům, ujistil ho, že se premiér zasadí o to, aby se hudební festival CzechTek v budoucnu mohl každé léto někde konat, pravděpodobně v nějakém vojenském újezdě.l Grossovo rozhodnutí Pence přijmout je velmi inteligentní tah. Nový premiér tím dává veřejnosti signál, že není arogantně povyšen ani nad občany, kteří s ním ostře nesouhlasí. Komentátoři mohou samozřejmě spekulovat, zda bylo Pencovo přijetí u Grosse motivováno premiérovým ryzím zájmem o to, aby se mladí lidé mohli v České republice volně realizovat anebo reklamní snahou vytvořit dojem, že se premiér stará o dialog i se svými ostrými odpůrci. A že nechce být nepřístupný ani té nejmladší generaci. Ať je tomu jakkoliv, zdá se, že Grossovo promyšlené gesto v tomto případě na Pence do určité míry zapůsobilo. Staví se v rozhovoru v Britských listech vůči Grossovi i nadále nedůvěřivě, avšak rozhovor uzavírá slovy, Gross nabídl, že zprostředkuje možnost získání prostor na pořádání podobných akcí. To je velice zásadní, protože on z důvodů populismu mohl říct, nic takového. Jestli to dodrží, jestli to nebyla jenom fráze, to je pro něho k dobru. Paradoxní ovšem je, že i když sdělovací prostředky široce citovaly tento Grossův příslib, z informací od četných aktivistů z hudební scény techno vyplývá, že policie České republiky poslední dobou bez jakékoliv publicity o letní likvidaci CzechTeku i nadále ostře zasahuje proti jakýmkoliv jiným obdobným veřejným akcím, přesto že jejich organizátoři mají od místních úřadů pro akci povolení. Tak v sobotu 11. září 2004 byl po zákroku městské policie Praha ukončen tradiční čtvrtý podzimní jam v Praze na Strahově. Toto se stalo, i když akce byla řádně nahlášena městskému úřadu Praha 6 a ten proti konání akce nevznesl v zákonné lhůtě protest. Příslušníci městské policie vyhrožovali zabavením soukromého majetku organizátorů i účastníků párty, jejím rozehnáním útvarem Urna a tak dále. O předchozím víkendu v noci z pátku 3. na sobotu 4. září zakázali policie a místní starosta Last minute technoparty, která se konala za branickými ledárnami a byla oficiálně povolena úřadem příslušné městské části. Její starosta si na místě ovšem stěžoval, že prý organizátory na úřadě získané razítko nebylo to správné razítko. Přestože je úřad před tím ujistil, že je všechno v pořádku. Přitom všem se jaksi pozapomnělo na to, co je v pozadí akce byvalych disidentů. Je jím dnes už 24 denní hladovka proti Stanislavu Grossovi. Drží jí bývalý disident John Bok. Také se na první pohled zdá zcela nerealistické, že by premiér Gross splnil Bokův požadavek, jímž je jeho rezignace na post premiéra. Skončí tedy John Bok svou hladovku bezvýsledně a tak ji zkompromituje anebo zemře? Z nynějšího rozhovoru s Johnem Bokem vyplývá, že aspoň ze svého hlediska obránce lidskych práv a dlouholetého znalce českých právních, policejních i vězeňskych poměrů považuje svou hladovku za závažnou a opodstatněnou. Bok chce hladovkou varovat českou veřejnost, že Stanislav Gross posiluje v České republice, pod záminkou protiteroristických opatření, policejní stát. Mimo jiné Bok tvrdí, podle informací, které prý získal z branného a bezpečnostního výboru ve sněmovně, že zatímco za komunismu prováděla nechvalně známá STB tři tisíce odposlechů ročně, dnes se v České republice prý provádí 40 tisíc odposlechů ročně. Bokovi vadí, že Stanislav Gross prý vytváří dojem, že jsou on a jeho rodina údajně ohrožováni nebezpečím od jakýchsi blíže nespecifikovaných mafiánů a tak že ministerská ochranka už v době, kdy byl Gross ministrem vnitra musela ze státních prostředků státními vozidly dopravovat a ochraňovat i jeho manželku. Bok požaduje od Grosse, aby konkrétně zdůvodnil, proč je nutno, aby státní bezpečnostní úřady ochraňovaly tak intenzivně i jeho rodinu, protože má podezření, že je to snad jen zneužívání úředních pravomocí. Bok ví, že Gross ze své funkce neodstoupí, hladovkou, kterou poukazem na precedens některych jinych evropskych aktivistů považuje za to, co charakterizuje jako účinný politický nástroj, chce docílit veřejné diskuse o tom, zda je skutečně Stanislav Gross svou praxí, svymi postoji i svou mentalitou vhodnym premiérem pro tuto zemi. Paradoxní ovšem je, že navzdory Bokově dlouhé hladovce k této diskusi v České republice asi nedojde, protože až na výjimky se informace o Bokově akci dosud do médií nedostaly.

 

 

 

 

Lidové noviny

13.09.2004

Gross vyšel vstříc příznivcům techna

Autor: Ondřej Sysel

 

Premiér nabídl vojenské prostory pro technoparty

 

PRAHA - Příští ročník největší tuzemské technoparty, známé pod názvem CzechTek, by se mohl konat v jednom z českých vojenských prostorů.

Premiér Stanislav Gross totiž při pátečním jednání s aktivistou Stanislavem Pencem přislíbil pomoc při hledání vhodného prostoru pro pořádání akcí typu CzechTek. Pro konání podobných setkání se uvažuje například o vojenských prostorech.

"Gross mi přislíbil, že v té věci něco učiní, aby nějaké vojenské pásmo bylo možné pro takové účely vyčlenit. O vojenském prostoru jsem mluvil já, protože je to pro stát nejjednodušší, a Grossovi se to zdálo inspirující," řekl Penc.

Aktivista se s premiérem setkal jako iniciátor petice proti policejnímu zákroku, který počátkem srpna ukončil nepovolenou technoparty CzechTek u Boněnova na Tachovsku. Policie tam pry zakročila na "základě scestnych právních argumentů".

"Premiér nepovede žádná jednání osobně. Pokud ale budou organizátoři jednat se státními orgány o případném pozemku vhodném pro pořádání takové technoparty, tak premiér pokládá za normální, aby stát byl v součinnosti s nimi funkční," vyjádřila stanovisko Stanislav Grosse mluvčí vlády Věra Dušková. Pokud se tedy ukáže zřetelný organizátor a bude otevřeně jednat se státem, tak by měl podle Grosse ve svych snahách uspět.

"Grossova vstřícnost je v tom, že je přijal a že vyjádřil na tu věc názor. Míč je teď na straně organizátorů," vysvětlila Dušková.

Ministerstvo obrany se však netváří nadšeně na návrh hledat vhodnou lokalitu na území armády. Podle mluvčího Andreje Čírtka totiž naráží konání technoparty jak na legislativní, tak na praktické problémy.

První zádrhel může nastat už při udělování povolení pro samotny vstup od přednosty vojenského újezdu. Obtíž vidí Čírtek v tom, jak poučit tisíce účastníků technoparty o chování se ve vojenském prostoru. Chybí tam také potřebná infrastruktura a zázemí. Mluvčí upozorňuje, že se na místě může vyskytovat i nevybuchlá munice.

"Menší prostory jako kasárna aktivně využíváme, nebo prodáváme a převádíme na obce a územněsprávní celky. Já sám si dokážu představit, že by technoparty probíhala ve zrušeném vojenském prostoru, třeba Ralsku. Je ale třeba domluvit se se současným vlastníkem," radí armádní mluvčí.

 

Letošní zásah v Boněnově nemusí byt poslední

 

Policie je ale připravena také na možnost, že organizátoři technoparty budou i v dalších letech používat stejnou taktiku. V současnosti totiž není do poslední chvíle jasné, kde se bude akce konat a účastníci se to dozvědí několik hodin předem prostřednictvím internetových stránek.

"Pokud by organizátoři postupovali stejným způsobem jako v minulosti, státní orgány budou zase konat. Při porušování práv třetích osob státu nic jiného nezbývá," tlumočila Grossovo varování Dušková.

Právě kvůli letošnímu zásahu proti CzechTeku u Boněnova na Tachovsku je policie kritizována. Jedněm, včetně Stanislava Pence, vadí rozehnání technoparty po čtyřech dnech těžkooděnci. Další, například majitel zničené louky Libor Lúdik, jsou nespokojení s nečinností policie v počátku akce, když nezasáhla proti sjíždějícímu se davu.

 

 

 

 

Britské listy

11.09.2004

Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek"

Autor: Jan Čulík

sobota 21.30: Stanislav Gross přijal Stanislava Pence a sdělil mu, že pro příští roky "napomůže k získání prostoru", kde by se mohly konat akce jako Czechtek. Stanislav Penc k tomu Britským listům řekl:

 

Přečtu vám zápis, který jsme sepsali. Premiér ho ale ještě nepodepsal. Usiloval jsem, aby nás premiér přijal, on to udělal, přijal mě v pátek. O té schůzce jsem informoval další dva ústavní činitele, šéfa Senátu Petra Pitharta a šéfa parlamentu Lubomíra Zaorálka. Udělal jsem to proto, aby věděli, proč s ním jednám a proč jsme s Jirousem napsali dopis takového znění, ktery vy jste otiskli. Jednání probíhalo za účasti Ivana Fišery, což je Grossův hlavní poradce, a za účasti šéfa úřadu vlády, Aleše Šulce. Trvalo asi dvacet minut. Zeptal jsem se Grosse zcela jasně, proč nařídil zásah proti lidem, kteří pět dnů tancovali, a jeho formulace zní: "Zásah české policie nařídil státní zástupce. V tomto případě bylo třeba jednat v souladu se zákonem na ochranu vlastnictví a osob. Předseda vlády zatím nemá žádný poznatek, že by česká policie při zásahu v souladu s platnými zákony nepostupovala." Pro mě je to zajímavé, já teď udělám právní rozbor té věci. Všichni, kteří se tímto zákonem zabývají, vědí, že na pozemky státu a právnických osob ve volné přírodě je možný volný přístup osob, to znamená, že tam se o žádný soukromý majetek nejednalo. A případů, kde policie zneužila svou pravomoc, je relativně hodně. Hovořili jsme spolu také o petici, která je zveřejněna na adrese www.freetekno.cz, a ta petice argumentuje, že by bylo rozumné, kdyby stát vyčlenil nějaky prostor, kde by se takové věci daly dělat. Gross mi přislíbil, že v té věci něco učiní, aby skutečně nějaké vojenské pásmo bylo možné pro takové účely vyčlenit, aby se takovéto akce mohly konat. Což je velice důležitý bod. Takže jste spokojený? No, spokojený. Potom jsem mu tlumočil informaci o tom, že John Bok drží už v té době devatenácty den hladovku a že jsem hodinu předtím, než jsem ke Grossovi šel, s Bokem mluvil, za jakých podmínek tu hladovku přeruší. John říkal, že ho zajímá eminentně Grossovo tvrzení, při příchodu do funkce, že je ohrožen mafií a že musí mít větší ochranku. John Bok se domnívá, že to je šíření poplašné zprávy, že žádné takové ohrožení neexistuje a v případě, že existuje, premiér o něm musí mluvit veřejně, aby bylo jasné, že v této republice premiéra někdo ohrožuje. Gross se k tomu vyjádřil, že rád Johnovi v této věci poskytne jakékoliv informace. Potom jsem se Grosse zeptal, kdy hodlá odstoupit z funkce premiéra. On na to odpověděl, že odstoupit nehodlá, jedině v případě, že ho odvolají, nebo že mu skončí volební období. Potom jsem ho upozornil na to, že pod tou peticí, kterou jsme mu s Jirousem napsali, se podepsalo už několik tisíc lidí. Tohle je informace, co se dělo. Jaky je k tomu váš komentář? Je jedině dobře, že si premiér této země uvědomuje, že mladí lidé této země mají právo na zábavu a že je potřeba, aby stát v té věci vyšel vstříc a aby například v jednom z těch devíti vojenskych újezdů, které tady v Čechách máme, když se poskytují armádě či kdekomu, aby se poskytoval i lidem, kteří si chtějí zatancovat a chtějí to dělat třeba deset dnů. To vidím jako pozitivní záležitost. Vidím taky jako pozitivní, že premiér, i přesto, že jsme ho vyzvali, aby odstoupil, a jeho chování jsme nazvali fašistickým, našel odvahu a sešel se se mnou. Takže má odstoupit? Když se člověk podívá na ty věci, které Gross dělal ve funkci ministra vnitra a které teď udělal v souvislosti s Přibylem a Czechtekem... Čekám do pondělka na zápis z této schůzky a hodně mě zajímá reakce policistů, protože oni všichni říkali, že to nařídil Gross... Citoval jsem vám z toho zápisu zhruba dvě třetiny. Gross tvrdí, že ten zásah nařídil státní zástupce, že to nebyl on sám, že jenom konzultoval se šéfem policie, že docházelo k ohrožení majetku a osob a na základě toho se policie rozhodla, že zasáhne, a to tak, že 24 hodin dopředu vyzvala účastníky, aby vyklidili prostor, a potom že je prý vytlačila. Ale argumenty, shromážděné o zásahu, jsou trochu jiné, než co říkal Gross, ale je to možná na základě toho, že Gross nemá dostatek informací, že má informační blokádu. Proč myslíte, že vás přijal, protože když jste tam šli s těmi kozami, tak vás nepřijal. Když jsme tam šli s kozami, tak nám místní úředníci slíbili, že po zasedání vlády nás přijme. Ale když odešli novináři, tak on odjel zadním vchodem. Já jsem teď v Praze trávil tři dny, mluvil jsem zhruba asi s 500 lidmi a Gross se podle mého názoru rozhodl, že stojí za to, aby se o tom hovořilo veřejně. Takže to setkání bylo z Grossovy iniciativy? Já jsem žádal o přijetí, už čtrnáct dní, takže to bylo samozřejmě z mojí iniciativy. V první fázi jsem žádal o odpověď na ten dopis, co jsme napsali s Jirousem. Na základě toho, že nám ta odpověď stále nešla, udělali jsme z toho otevřeného dopisu petici a všichni místní úředníci z Úřadu vlády nám řekli, že na ten dopis nám nikdo neodpoví. Odpověď jsme dostali, tu jsem dostal přímo na místě, během rozhovoru s Grossem, v písemné formě, podepsanou Alešem Šulcem. Je to odpověď, která vůbec nic neříká. Neodpovídá na nic, odpovídá jen na jedno, a to, že premiér odstoupit nehodlá. John Bok, který drží hladovku, aby Gross odstoupil, zpochybňuje profesionalitu Stanislava Grosse jako odborníka na bezpečnostní problematiku. K tomu se člověk může jedině připojit. Už jenom příklad s Přibylem, kdy on veřejně tvrdil, že pohotovostní pluk VB byl vlastně přijímací orgán policie, a přitom musel vědět, že to není pravda, minimálně z materiálů, které sám měl mockrát k dispozici, anebo si je mohl vyhledat, ale on řekl něco, co nebylo pravda a tentokrát byl tlak tak velky, že se mu to dokázalo i veřejně. Myslíte si, že vás Stanislav Gross přijal, aby vás zneutralizoval, anebo, abych parafrázoval billboard: "Myslí to upřímně"? On se vyjádřil, že mou aktivitu během mého života sleduje a že si toho váží. Že ví, o koho jde. To je jenom fráze, že jo. Stejně tak řekl, že se obává o zdraví Johna Boka. Řekl jsem: Kdybyste měl obavu o zdraví Johna Boka, přijal byste nás před devíti dny a John by mohl držet to hladovku o devět dnů míň. Nečekal jsem na odpověď, ta není důležitá. Pro mě bylo důležité dát mu dvě otázky: 1. Proč zařídil zákrok proti lidem, kteří tancují a 2. Kdy odstoupí. Byla to diskuse, ne konfrontace. Jednal jsem s ním jako s funkcí, nikoliv jako s Grossem. Rovnou jsem mu to řekl, že s Grossem bych těžko jednal. Těžko bychom se asi mohli shodnout, ale na základě toho, že zastává funkci v demokratické společnosti, je sluha, nikoliv pán. Slouží lidem a na základě toho je i jeho povinností naslouchat jinym názorům, ne se k nim připojovat, ale znát je. Ano. Je i váš ministerský předseda. I přesto, že jsem sociální demokracii nevolil, je to i přesto můj ministerský předseda, stejně jako Václav Klaus je můj prezident. Tak vypadá demokracie. Já jsem demokrat a nejsem anarchista. Jste překvapen, že vás přijal? Překvapen nejsem, já bych byl překvapen, kdyby nepřijal. Takže jste to přijetí očekával. Byl jsem pevně přesvědčen, že mě přijme. Nejdůležitější je, že slyšel a viděl něco jiného než doposud. Bylo vidět, že se alespoň částečně na to připravil. Nabídl, že zprostředkuje možnost získání prostoru na pořádání podobných akcí. To je velice zásadní, protože on z důvodů populismu mohl říct: "Nic takového." Jestli to dodrží, jestli to nebyla jenom fráze, je to pro něho k dobru.

 

 

 

 

Britské listy

01.09.2004

Návštěva na úřadu vlády

Společně s básníkem Ivanem M. Jirousem jsme reagovali na zákrok policie při pokojné kulturní akci CzekTek u Boněnova na Tachovsku. V prohlášení, které bylo napsáno ostřejším tónem a vzbudilo i negativní reakce, žádáme mimo jiné odstoupení s. Grosse. Jelikož nám na něj i přes řadu urgencí nikdo neodpověděl, rozhodli jsme se navštívit Úřad vlády osobně, a to ve středu 1. září kolem 14. hod. společně s oslem Bibou a kozly Matějem, Parcifalem a Legolasem. Všem, kterým se tento způsob líbí, vzkazujeme, že se k nám mohou přidat. S pozdravem Stanislav Penc Stanislav Penc k tomu ve středu dopoledne dodává, že mu po rozeslání této zprávy přestal fungovat server www.kozy.cz a dosud se mu nepodařilo zjistit proč. Může to být náhoda.

 

 

 

 

Noviny Jičínska

05.08.2004

Další mejdan minulostí

OLDŘICH HAVLÍČEK

Od středy 28. července se na samotě u Libáně konal již pátý ročník kulturně společenské slavnosti nazvané Kozí mejdan. Včerejší den byl označen jako závěrečný.

 

Milkovice - Pořadatelé jsou s průběhem akce spokojeni a počet účastníků odhadují na pět tisíc. Různá vystoupení se odbývala zpravidla na dvou pódiích a během osmi dnů zde zahrálo několik desítek hudebních seskupení.

 

Pro každého něco

Každý si mohl vybrat styl podle svého zájmu. Bylo pamatováno také na hygienické zázemí. WC kabiny poskytla firma, která se touto činností zabývá. Pitná voda byla přivedena až do prostoru, kde byli účastníci ubytováni.

"Smyslem této akce není být baven, ale bavit se. Zapojit lidi do různých aktivit. Proto se účastníci podíleli na výstavbě pódií, úpravě plochy pro akci, od sekání trávy po usušení sena. A co je důležité? Že před koncem mejdanu, po osmi dnech, jsou všechny odpadky uklizeny," sdělil pořadatel Stanislav Penc. Je pravda, že na celé ploše, kde účastníci pobývali, nebyl vidět jediny papír nebo kelímek. Vše bylo soustředěno v igelitovych pytlích na jedné hromadě připravené k odvozu.

Mezi příznivce tohoto mejdanu také zavítal básník Ivan Martin Jirous, zvaný "Magor" a zůstal zde několik dnů. Přijel si sem odpočinout a načerpat nové síly pro psaní. Kromě odpočinku se také věnoval vaření pokrmů pro návštěvníky.

Celá akce byla věnována kozám, tedy zvířeti, které jako jedno z prvních zdomácnělo. Na farmě, kde se mejdan uskutečnil, jich Stanislav Penc chová několik desítek. Jeho zásluhou byla na kopci Cikán u Libáně odhalena socha kozy. Stalo se tak na úvod celé kulturně společenské slavnosti ve středu 28. července.

Loučení Včera se již někteří návštěvníci rozjížděli do svych domovů. Jiní podle svého zájmu na místě zůstanou ještě několik dnů.

Ještě do včerejšího dne se na kozím vršku v Milkovicích konal Kozí mejdan, kde účastníci v prostředí soukromé hospodářské usedlosti prožívali netradiční týden.

 

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

17.08.2004

Aktivista organizuje petici proti zákroku na párty

Plzeň, Praha (ČTK) - Aktivista Stanislav Penc organizuje petici proti policejnímu zákroku, který 3. srpna po více než čtyřech dnech ukončil nepovolenou technopárty CzechTek u Boněnova na Tachovsku. Petici podle něj dosud podepsalo několik stovek lidí, mezi jinymi také spisovatelé John Bok nebo Jan Pelc. Policie ukončila párty, která začala na louce u Boněnova na Tachovsku, v útery 3. srpna. Když účastníci technopárty nedodrželi limit pro vyklizení louky, několik stovek policistů je obstoupilo a začalo vytlačovat z lokality. Policisté navíc zabavovali části zvukových aparatur, aby znemožnili hudební produkci. Během několika hodin drtivá většina účastníků akce odjela. Penc společně s básníkem Ivanem Jirousem zaslal premiérovi a v době konání party ještě ministru vnitra Stanislavu Grossovi otevřený dopis, v němž ostře a vulgárně kritizovali policejní zásah proti účastníkům a požadovali okamžitou Grossovu rezignaci. "Použitý tón je reakcí na způsob jednání policie, jde totiž o první porevoluční zásah proti alternativní kultuře,"vysvětlil Stanislav Penc. Konání policie podle Pence ohrožuje samotnou podstatu demokracie - možnost lidí sejít se v rámci určitých pravidel. Policie je kvůli své roli v souvislosti s technopárty kritizována jak za zákrok, tak i za svou nečinnost. Nájemce pozemků Libor Lúdik jí vytýká, že proti sjíždějícímu se davu nezasáhla už v první den akce. Policie sdělila, že akci monitorovala. Dospěla ale k závěru, že následky případného víkendového zákroku proti patnáctitisícovému davu by byly horší, než samotná technopárty. V pondělí a v útery začala policie jednat. Zdůrazňovala to, že zákrok není veden proti účastníkům technoparty, ale že má za cíl odstranit protiprávní jednání, čili hudební produkci. Začala proto zabavovat aparatury.

 

 

 

 

 

 

Hradecké noviny

18.06.2004

Ekofarma

Milkovice - V ekofarmě obce na Jičínsku chová Stanislav Penc již čtvrtým rokem osly. Nyní se zde narodila oslice, která už po několika minutách byla schopna postavit se na nohy a přijímat potravu. Farmář bude jejího dalšího majitele pečlivě vybírat, rozhodně ji neprodá někomu, kdo by ji nutil vydělávat peníze někde na poutích.

Stanislav Penc, majitel ekofarmy v Milkovicích na Jičínsku, má radost z nedávno narozené oslice, která zvětšila tamní stádečko na pětičlenné. Zvíře zatím nemá jméno.

 

 

 

Hradecké noviny

21.04.2004

Člověk vzdá hold užitečnému zvířeti

Milkovice - Majitel ekofarmy v malé obci na Jičínsku Stanislav Penc se rozhodl na důkaz dávného sepětí člověka s kozou vztyčit na svém pozemku její sochu. Dvoumetrovou pískovcovou podobu zvířete sponzorsky vytesal akademický sochař Jaromír Švaříček. Na podstavci 2 x 1 metr budou umístěny keramické desky s texty pověstí, v nichž hlavní roli hraje toto užitečné zvíře. Návštěvníci budou moci spatřit sochu již počátkem léta. "Snad tím přispěju k lepšímu vnímání místní historie a živých tvorů," uvedl Stanislav Penc.

 

 

 

Televize ČT1

18.03.2004

Seznamy spolupracovníků StB

Světlana Zárubová

Roman Pistorius, Jolana Voldánová  

Pozítří to bude rok, co ministerstvo vnitra zveřejnilo oficiální seznamy spolupracovníků státní bezpečnosti. Podle Dokumentačního střediska pro lidská práva v nich ale chybí tisíce jmen a právě ta chce středisko v sobotu zveřejnit na internetu. Náměstek ministra vnitra Vladimír Zeman k tomu, říká, že ministerstvo seznam nových jmen důkladně prostuduje.

 

Dokumentační středisko pro lidská práva zveřejní doplněk k oficiálnímu seznamu agentů státní bezpečnosti na internetových stránkách jičínského odboje. Podle Stanislava Pence středisko zjistilo, že v seznamech chybí 25 tisíc jmen.

 

Stanislav Penc, Dokumentační středisko pro lidská práva:

Bylo to vlastně složení oficiálních seznamů ministerstva vnitra a seznamů, které kdysi dávno zveřejnil Petr Cibulka a potom to bylo z různých záznamů, protože se těmito událostmi a potažmo to znamená i těmito osobami léta zabyváme.

 

Ministerstvo vnitra už má seznam dokumentačního střediska k dispozici a bude s ním pracovat.

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Ověřujeme, zda u těch osob je lze ztotožnit s centrálním registrem obyvatelstva, abychom prokázali, že jde o české občany. To je totiž to nejdůležitější kritérium, abychom mohli občana zařadit do našeho seznamu.

 

Oficiální seznam spolupracovníků StB kritizuje i občanské sdružení Archivy. Ministerstvo podle něj neumí s archivními materiály komunistické tajné policie pořádně pracovat.

 

Jiří Gruntorád, občanské sdružení Archivy:

Podle mě to je dílem neschopnost, dílem nechuť a patrně také špatná metodika.

 

Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra:

Je samozřejmě možné, že někde z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, se neztotožní ta osoba. Pak se tam automaticky neobjeví.

 

Historici upozorňují na to, že ne všichni, kteří jsou na seznamech agentů státní bezpečnosti, s ní museli aktivně spolupracovat. To, jak spolupráce vypadala ve skutečnosti, se dá zjistit nahlédnutím do konkrétního svazku v archivu ministerstva vnitra.

 

 

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

19.03.2004

V seznamech StB chybějí tisíce jmen

Praha (san, jav) - Seznamy spolupracovníků StB zveřejněné ministerstvem vnitra jsou dnes, rok od jejich odtajnění, stále nekompletní. Chybí v nich více než deset tisíc lidí, kteří komunistické tajné policii donášeli. "Seznamy doplňujeme," připouští zástupce ředitele odboru archivní a spisové služby ministerstva vnitra Pavel Brunnhofer. Na oficiálních seznamech je asi 75 000 jmen. Podle dokumentaristů Radka Schovánka ze sdružení Archivy a Stanislava Pence z Dokumentačního střediska pro lidská práva je třeba doplnit mezi deseti až pětadvaceti tisíci lidí. Mezi nimi je například Václav Rejholec, pražský lékař a agent, který donášel na novináře Pavla Tigrida. Rejholec zemřel v roce 1991, a tak se na oficiální seznamy nedostal. Sdružení, které Stanislav Penc zastupuje, se chybějící jména rozhodlo zveřejnit na internetu. "Ta jména zveřejnil už Petr Cibulka. My chceme ukázat, jak skandálně ministerstvo postupuje," řekl Penc.

 

 

 

Hradecké noviny

20.03.2004

Několik desítek, nebo desetitisíce?

Jičín - Měsíce uplynuly od doby, kdy před budovou ministerstva vnitra čekaly davy lidí na zveřejnění seznamů jmen tajných spolupracovníků a důvěrníků StB. Čas ale ukázal, že tyto seznamy jsou neúplné. Ministerstvo tento fakt sice připouští, ale dodává, že jde pouze o pár desítek jmen, jejichž absenci vysvětluje například změnou státní příslušnosti dotyčných osob a podobně. Podle Stanislava Pence, představitele Dokumentačního střediska pro lidská práva, však v seznamech chybí až pětadvacet tisíc jmen.

"Může to být i záměr utajit údaje o lidech, kteří dnes mohou mít co do činění například s Bezpečnostní informační službou a jinými státními úřady a institucemi," říká Stanislav Penc. První zveřejněné svazky včetně přehledu činnosti agentů a důvěrníků StB, vysvětlivek a mnoha dalších údajů mohou zájemci zhlédnout na internetové doméně

odboj.jicinsko.cz. Na tyto stránky k dnešnímu dni zavítalo již na dvaatřicet tisíc návštěvníků.

(map)

 

 

 

 

Tachovský deník

16.09.2004

Autoři petice nesouhlasí s policejním zákrokem

VÁCLAV PAVLEČKA

Boněnov - Protest proti způsobu rozpuštění nelegální technoparty Czechtek na Tachovsku na přelomu července a srpna se rozhodli podpořit novináři serveru techno.cz.

Na internetové adrese petice.techno.cz se může zájemce seznámit s textem protestu, který podpořilo už přes dva tisíce lidí. Signatáři petice vyjadřují svým podpisem nejen negativní postoj k policejnímu zákroku iniciovaném Stanislavem Grossem, ale vznáší také požadavek na vyčlenění pozemku pro příští ročníky Czechteku.

Vyčlenit podle iniciátorů petice nemusí znamenat darování určitého pozemku organizátorům největší technoparty v České republice. Může se jednat o odkoupení nebo o pronájem prostoru pro Czechtek.

Vedle petice probíhá podpisová akce otevřeného dopisu premiéru Grossovi občanským sdružením SPK (Spolek přátel koz). Iniciátor tohoto dopisu Stanislav Penc se s premiérem už sešel. Gross je prý hledání prostor pro mega technoparty podle Pence nakloněn.

 

 

 

 

 

Rovnost - Brněnsky a jihomoravsky deník Zlínské noviny

02.09.2004

Chtěli se setkat s premiérem

MICHAL KAMARYT

Se jmenováním premiéra Stanislava Grosse nesouhlasí některé osobnosti spojené s někdejším protikomunistickým undergroundovým hnutím. Hladovku za Grossovo odstoupení už deset dní drží publicista John Bok (vlevo), stejný požadavek vznesli básník Ivan M. Jirous a Stanislav Penc. Bok a Penc včera přišli před Úřad vlády a přivedli s sebou osla a tři kozly. Chtěli se s premiérem setkat, místo něj však vyšla pouze mluvčí Věra Dušková. Tu Penc odnesl zase zpátky.

 

 

 

 

 

Televize Prima

01.09.2004

Protesty před Úřadem vlády

Jiří Rod

Před Úřadem vlády v Praze se sešlo asi dvacet lidí s kozly a oslem. Na popud básníka Ivana Martina Jirouse si přišli pro odpověď na kritický dopis. Jeho signatáři v něm vyzvali premiéra Grosse k rezignaci. Zvířata před budovu přivedl aktivista Stanislav Penc, který se marně snažil s předsedou vlády domluvit schůzku.

 

 

 

 

Ústecký kraj

17.09.2004

Tanky ve vojenských prostorech možná nahradí technoparty

Praha - Výbuchy granátů a rachot tanků v některém z vojenskych prostorů nebo zrušených cvičišť možná vystřídají decibely z reprosoustav technařů CzechTeku.

Nápad zajistit technoparty legální působiště, a to třeba právě v armádním prostoru, předložil premiéru Stanislavu Grossovi aktivista Stanislav Penc. Premiér podle Pence zprostředkování místa na technoparty přislíbil. Podle armády nelze o něčem takovém uvažovat. Alespoň v případě vojenskych prostorů, které vojáci stále využívají.

"Gross přislíbil, že je ochoten ve věci pomoci, aby některé vojenské pásmo bylo možné pro takové účely vyčlenit," tvrdí Penc, který společně s dalšími bývalými disidenty, Ivanem Jirousem a Johnem Bokem, kritizuje zásah policie na letošním CzechTeku u Boněnova na Tachovsku. Podle svych slov se kvůli místu pro technoparty chystá ještě za minis-

try kultury a obrany.

Pencovu interpretaci setkání s premiérem včera tiskový odbor úřadu vlády nepotvrdil.

"Pana Pence podezřívám, že předsedu vlády chtěl po jejich schůzce tak trochu postavit před hotovou věc," míní zástupce odboru Jindřich Marek s tím, že stanovisko premiéra bude známo v příštích dnech.

Mluvčí ministra obrany Andrej Čírtek soudí, že akce podobná CzechTeku by se mohla konat v některém ze zrušených vojenských újezdů. V úvahu připadají třeba Ralsko u Máchova jezera, Mladá u Milovic na Nymbursku nebo Dobrá Voda na Šumavě. Tam by však konání party podléhalo souhlasu obcí.

 

 

 

 

 

 

 

Respekt

20.09.2004

CzechTek tiše do ztracena

Jan Kovalík

Rozehnaný CzechTek 04 je znovu na scéně. Premiér Stanislav Gross se na neformální schůzce setkal s bývalým disidentem a bojovníkem za lidská práva Stanislavem Pencem, který ho nedávno právě kvůli násilně ukončené technoparty v otevřeném dopise obvinil z "fašizace naší země". Jak vysvítá z novinovych komuniké, premiér vyjádřil milovníkům techna vstřícnost a s Pencem se shodl na možnosti otevřít jim pro jejich každoroční rituál prostor v některém ze zdejších vojenských újezdů. Pozoruhodné setkání politika s aktivistou ovšem zároveň připomnělo, že nad letošním ročníkem policejně rozehnaného festivalu se stále vznáší několik zásadních a stále nezodpovězenych otázek.

První se tyká vyše škody. Tachovská policie totiž bezprostředně poté, co ukončila CzechTek nasazením těžkooděnců a vodních děl a co zatkla jednoho z údajnych organizátorů, hovořila o škodě bezmála milion korun. Pak ovšem vyšlo najevo, že tento "posudek" nezpracoval znalec, ale jeden z tachovských zemědělců a že nejde o škodu, ale o ceník travního semene pro festivalovou louku. To však není potřeba: dnes je pastvina u vesničky Boněnov opět hustě zelená. účastníci technoparty ji během pěti víkendů uklidili a za vybraných sto dvacet tisíc korun objednali vozy na drcení a odvoz sebraných 50 tun odpadu. Amatérský posudek se tudíž ukázal jako neudržitelný a policie zadala nové posouzení škody dvěma profesionálním odhadcům. Ti zatím nejsou s prací hotovi.

Kromě vyše škody taky není dodnes jasné, kdo tu nevyčíslenou újmu vlastně utrpěl. Zemědělec Libor Lúdik, ktery policii na technaře přivolal, určitě ne. Ten má totiž boněnovskou louku pouze v bezplatném pronájmu a jeho vydělek - státní dotace zhruba dvě stě tisíc za každoroční posekání trávy - není nijak ohrožen. O pravé vlastnictví louky se vede nekonečný soudní spor. "Už šest let nemohu nakládat se svým pozemkem. CzechTek je to poslední, co by mi vadilo," komentuje svou situaci Konstantin Plesky, muž, který boněnovskou louku v roce 1998 koupil, ale vzápětí o ni přišel, když ji po krachu předešlého majitele správci majetku zahrnuli do konkurzní podstaty. A tito správci poté majetek zhodnotili tak, že louku zcela zdarma postoupili panu Lúdikovi, za což je ostatně letos v červnu Krajský soud v Plzni vyhodil a najal nové dohlížitele. "Rozsudek určující majitele boněnovské louky zatím není a nedokážu odhadnout, kdy bude," říká soudce Jan Blažek z plzeňského krajského soudu.

Jedinym pevnym faktem CzechTeku 04 tedy je, že v případu stále neznámé škody způsobené stále neznámému majiteli už strávil 14 dní za mřížemi obchodník s nemovitostmi Roman Vainer. Za svou snahu zorganizovat úklid pozemku si vysloužil obvinění z poškozování cizí věci ve velkém rozsahu. Vyšetřovatelé původně slibovali brzké zatykání dalších technařů, to se ovšem nekonalo. Během měsíce a půl, který od festivalu uplynul, policie vyslechla majitele firmy poskytující na CzechTek mobilní suché záchody, majitele technařské domény www.freetekno.cz a všechny potencionální majitele louky. Co se dozvěděla a jak se bude případ dál vyvíjet, je ovšem dál zahaleno tajemstvím. "CzechTek? O tom se s vámi nebudu vůbec bavit," sděluje do telefonu Rudolf Císař, zástupce ředitele policie v Tachově. "Nashledanou."

 

 

 

 

Respekt

20.09.2004

GrossTek 05

Erik Tabery

Mezi řadou zdejších jepičích politických gest to blesklo jako významná zpráva: premiér Stanislav Gross přijal někdejšího disidenta, dnes chovatele koz a aktivistu Stanislava Pence, který si s ním chtěl promluvit o nesmyslnosti nedávného policejního úderu proti hudebnímu festivalu CzechTek 04. V českých poměrech dělá z této audience jedinečnou událost pár zdánlivých maličkostí. Za prvé premiér přijal člověka, ktery se do něj ještě pár dní předtím (právě kvůli CzechTeku) pěkně zostra navážel. Za druhé Gross pozval svého kritika k rozhovoru, přestože za Pencovým stanoviskem nestála žádná hlasitá politická nebo veřejná podpora. Naopak - a to za třetí - mohla Grosse tato vstřícnost stát politické body, protože jestli byl ještě coby ministr vnitra za něco v souvislosti se zásahem proti technařům kritizován, tak za to, že ozbrojenci nezaútočili dříve. Ze všech těchto důvodů je Grossův krok na zdejší politické scéně povzbudivy.

Premiér pry Pencovi slíbil pomoc při zprostředkování místa na příští akci CzechTeku v nějakém vojenském prostoru. Těžko si lze představit lepší řešení pro svobodomyslnou akci, která v této zalidněné a rozparcelované zemi prakticky všude naráží na síť předpisů a vlastnických výčitek. Hudba a tanec v místech, kde normálně létají granáty a klapou kulomety, by tudíž nemusela vadit ani těm nejzapálenějším kritikům techna. Navíc, kdyby Gross skutečně vyšel vstříc nekonfliktní mládeži, mohlo by to obrousit svíravý, už po desítky let zažitý pocit, že stát je tu jen proto, aby lidi omezoval.

 

 

 

 

Právo

13.09.2004

Gross slíbil pomoci najít místo pro CzechTek

PRAHA - Taneční akce typu letošní technoparty CzechTek, kterou policie musela rozehnat, by se v budoucnu mohly bez problémů konat například v nějakém vojenském prostoru. Aktivista Stanislav Penc v neděli řekl ČTK, že mu pomoc přislíbil premiér Stanislav Gross (ČSSD) při páteční schůzce.

"Gross mi přislíbil, že v té věci něco učiní, aby skutečně nějaké vojenské pásmo bylo možné pro takové účely vyčlenit, aby se takovéto akce mohly konat," uvedl na stránkách zpravodajského serveru Britské listy. Grossův příslib ocenil. Podle Pence je potřeba, "aby stát v té věci vyšel vstříc" a aby například v jednom z devíti vojenských újezdů poskytl prostor i lidem, "kteří si chtějí zatancovat a chtějí to dělat třeba deset dnů".

S Grossem se setkal jako iniciátor petice proti policejnímu zákroku, který počátkem srpna po více než čtyřech dnech ukončil nepovolenou technoparty CzechTek u Boněnova na Tachovsku. Policie je kvůli své roli v souvislosti s technoparty kritizována jak za zákrok, tak i za nečinnost. Nájemce pozemků jí vytýká, že proti sjíždějícímu se davu nezasáhla včas.

Penc spolu s předsedou Spolku na podporu nezávislé justice Johnem Bokem také požadují odstoupení Grosse z funkce premiéra. Vedle zásahu proti technoparty také v souvislosti s případem bývalého šéfa úřadu vlády Pavla Přibyla, který byl za komunistického režimu velitelem jedné z rot pohotovostního pluku policie. S premiérem se pokoušeli setkat už počátkem září, ale neúspěšně.

Bok kvůli požadavku na Grossovu rezignaci zahájil v srpnu hladovku. Přerušit ji podle Pence hodlá v případě objasnění Grossova prohlášení při nástupu do funkce.

Gross uvedl, že je ohrožen mafií a že musí mít větší ochranku. Bok to pokládá za šíření poplašné zprávy, neboť podle něho žádné takové ohrožení neexistuje, uvedl Penc. Gross podle něho přislíbil Bokovi v této věci poskytnout jakékoliv informace.

Při páteční schůzce Gross podle Pence řekl, že premiérské křeslo opustí před koncem volebního období pouze v případě odvolání.

 

 

 

Právo

02.09.2004

Bok si přivedl kozly i oslíka

Někdejší představitelé undergroundového hnutí John Bok a Stanislav Penc, kteří požadují odstoupení premiéra Stanislava Grosse, se včera dožadovali, aby je ministerský předseda přijal. Pozornost na sebe před Úřadem vlády však strhli oslíkem Bíbou a kozly Matějem, Parcifalem a Legolasem, které si s sebou přivezli. Bok přiznal, že bez takového doprovodu by si jich možná ani nikdo nevšiml.

Zatímco si občas zvířata pochutnávala na jehličnatých keřích před Strakovou akademií, Bok s Pencem se telefonicky marně pokoušeli domluvit schůzku s Grossem. Aktéři premiérovi vyčítají, že je "chorobně posedly mocí" a že za jeho působení na ministerstvu vnitra se zvýšila korupce a kriminalita policistů. "Ryba smrdí od hlavy," řekl včera Právu.

Mluvčí vlády Věra Dušková uvedla, že k přijetí nedojde, protože premiér nemohl změnit program. Vznesla také otázku, proč Bok s Pencem vůbec přišli: "Oni diskusi na toto téma odmítali." Podle ní přišli kvůli policejnímu zásahu proti technoparty na Tachovsku, která se konala na soukromém pozemku bez souhlasu vlastníka. "Ochrana soukromého vlastnictví patří k základním povinnostem státu," dodala mluvčí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidové noviny

13.09.2004

Kulturní politika

MARTIN ZVĚŘINA

 

Takřečený "první porevoluční policejní zásah státu proti alternativní kultuře" v Boněnově z počátku letošního srpna byl podnětem pro petici, která Stanislava Pence dovedla až ke Stanislavu Grossovi.

Šéf vlády, na jehož osobní pokyn tehdy policie hudební příznivce z protiprávně okupovaného pozemku vyhnala, při schůzce naznačil, že by v příštích letech nemusel být postoj státní moci k podobným aktivitám jen represivní. Neurčitý příslib možnosti konání takové akce, třeba ve vojenském prostoru, je jistě pozitivní.

Můžeme se jen dohadovat, jak se k téhle nabídce postaví v ilegalitě a "nezávislosti" si libující organizátoři každoročního CzechTeku. Pokud jí zhrdnou, zbude na straně státu neopětovaná dobrá vůle, což je také pozitivní.

Záhadou zůstává pouze otázka, proč se v dlouholetém a skoro by se dalo říci i tradičním boji státu proti "davovým technařům" muselo na obrat čekat tak dlouho. To premiér měsíc čekal na vyhodnocení policejního zásahu? Nebo se problém, který Česko řeší každé léto, dostal na řadu až nyní?Nebo je perspektiva ministra vnitra tak diametrálně odlišná od té premiérské?

 

 

 

 

 

 

Radio Praha ČRo 7

01.09.2004

Za pomoci osla a koz usilovali Penc a Bok o schůzku s premiérem

Se jmenováním premiéra Stanislava Grosse nesouhlasí některé osobnosti

spojené s někdejším protikomunistickým undergroundovým hnutím. Hladovku

na podporu požadavku na Grossovo odstoupení už deset dní drží

publicista John Bok, stejný požadavek před měsícem vznesli v otevřeném

dopise básník Ivan M. Jirous a Stanislav Penc. Bok a Penc přišli ve

středu před Úřad vlády a chtěli se s premiérem setkat. Doprovázeli je

tři kozli a osel.

 

Před Úřadem vlády osel Bíba a kozli Matěj, Parcifal a Legolas okusili

jehličí okrasných dřevin a dostali kbelík s vodou. Penc se marně

pokoušel telefonicky z vrátnice domluvit schůzku s premiérem.

 

Penc přečetl svůj a Jirousův dopis, který napsali premiérovi poté, co

policisté zasáhli proti festivalu technohudby CzechTek u Boněnova na

Tachovsku. V textu žádají premiéra, aby rezignoval on i policisté,

kteří se na zásahu podíleli.

 

 

 

 

 

Hradecké noviny

22.09.2004

Ze sochy kozy zbyly jen ruiny

Milkovice - Neznámí vandalové poškodili v těchto dnech plastiku kozy, umístěnou na kopci zvaném Cikán v libáňském regionu na Jičínsku. Autorem sochy byl akademický malíř Jaromír Škvaříček. Sochu letos v červenci instalovali členové Milkovického přírodně společenského kroučku při zahájení pátého ročníku Kozího mejdanu.

"Likvidace plastiky jen dokazuje, kam až může vést lidská zloba. Znovu oslovíme akademického sochaře Škvaříčka a pokusíme se ji opravit," říká Stanislav Penc. Ten je zakladatelem nedaleké farmy pro ekologický chov zvířat, jež se mimo jiné zaměřuje i na kozy a jejich propagaci. Dodává, že objekt byl již dříve třikrát shozen z pískovcového podstavce a nakonec rozbit palicí. Domnívá se, že jde o cílený útok proti aktivitám, které se v Milkovicích dějí.

 

 

 

 

 

Blesk

02.09.2004

Na Grosse vytáhli se zvěřincem

PRAHA ( mig) - Tři kozlové a jeden osel včera okusovali křoví před úřadem vlády. Přivedli je tam aktivisté John Bok, Stanislav Penc a několik dalších. Ti už dlouho požadují demisi premiéra Stanislava Grosse ( ČSSD), který v Česku podle nich buduje policejní stát. Aby na své požadavky upozornili, přivedli včera Grossovi pod okna onu nezvyklou zvířecí návštěvu. Chtěli, aby se s nimi premiér sešel a vyslechl je. To se jim možná podaří dnes.

 

 

 

 

 

 

Týden 11

09.08.2004

VÝROKY TÝDNE

 

" Žádáme okamžité zastavení fízlovského trendu současného establishmentu, který směřuje přímočaře k fašizaci naší země. Především vás pak žádáme: Nechte nás na pokoji! Vyserte se na nás. My se do vás nesereme."

Z dopisu undergroundových legend Ivana M. Jirouse a Stanislava Pence novému premiérovi Stanislavu Grossovi, v němž reagovali na zásah policie proti účastníkům akce CzechTek

 

 

 

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

19.08.2004

Policejní zákrok na párty odsuzují tísíce lidí v petici

Plzeň (ČTK) - Zhruba dvě tisícovky lidí dosud podpořily dvě různé petice, odsuzující policejní zákrok proti účastníkům nepovolené technoparty CzechTek u Boněnova. První petici organizuje Stanislav Penc, ktery včera řekl, že je pod ní asi tisícovka podpisů. Další petice je na internetové adrese http:// petice. techno. cz/ index. php. "Zásadně nesouhlasím s policejní perzekucí účastníků akce a chováním policie,"tvrdí už asi tisícovka účastníků technopárty. Policie naopak hodnotí zákrok, který technopárty ukončil v pátý den jejího trvání, za velmi úspěšný a zdařilý. "Poprvé v desetileté historii festivalu se podařilo zastavit jednání, které bylo v rozporu se zákonem,"řekl ředitel tachovské policie Jaromír Kníže.

 

 

 

 

 

 

Kolínský deník

28.07.2004

Novotný zachytil kozí happening

ZDENĚK HEJDUK

Kolín - Tentokrát vlastní fotografiie vystavuje v galerii Na Roštu její majitel Jaromír Novotný. Postihuje na nich atmosféru loňského setkání na kozí farmě v Milkovicích. "Jedná se o osmidenní akci pořádanou Spolkem přátel koz, za nímž stojí majitel nemovitosti a bývalý nejmladší disident Stanislav Penc. Koná se v krásném místě Českého ráje v Milkovicích u Kopidlna," líčí fotograf, který na happeningu strávil pouhý den. Autor na drátěnou síť pověsil fotografie zařazené do několika cyklů. Pod název Zavlažování umístil záběry osvěžování návštěvníků pivem i vzájemným stříkáním vodou, Kuřátka skrývají mladé kouřící dívky, Párování milence, psy i dvě cigarety, První dojmy pak přátelskou atmosféru. Právě ta kolínského fotografa zaujala nejvíc. "Vládla tam opravdu pohoda, nikdo se na nikoho nemračil, přestože bylo vedro a pilo se pivo i jiné nápoje, viděl jsem tam jen dva lehce podroušené. Navíc byl všude perfektní pořádek, lidé po sobě vše uklízeli a odpad dokonce třídili. Takhle to vypadalo chvíli po koncertu," říká Novotný a ukazuje na zcela prázdnou louku. Soubor fotografií nazvaný Milkovické kozy s podtitulem Kam se jezdí bavit i Kolíňáci, je možné v galerii Na Roštu zhlédnout do konce srpna.

 

 

Noviny Jičínska

26.07.2004

Kozí mejdan letos popáté

Milkovice u Libáně - Pozítří začne další ročník již tradiční akce ku propagaci chovu koz a zpopularizování svobodomyslného života Kozí mejdan. Na milkovickém statku Stanislava Pence budou po celý týden připravena vystoupení desítek hudebních skupin a divadel, atrakce pro děti, rozmanité dílny a veřejná škola dojení. Mnohým účastníkům přinese zážitky bezprostřední kontakt se zvířaty - chováno je zde na čtyřicet koz, oslíků, dále kočky a psi, které si Penc pořizuje také z psích útulků.

U areálu farmy je možné stanování, zajištěno je občerstvení i hygienické zázemí. Na nedalekém kopci Cikán bude hned první den konání akce slavnostně odhalena pískovcová socha kozy v nadživotní velikosti od akademického sochaře Jaromíra Švaříčka.

Ve čtvrtek je plánován společný průvod z Milkovic do Libáně. V sobotu odpoledne se uskuteční valná hromada Milkovického kulturně - společenského kroužku. Více informací je možné průběžně získat na webovych stránkách www.kozy.cz.

 

 

 

 

Televize ČT1

30.07.2004

Festival Kozí mejdan v Milkovicích

Přemysl Šrámek

Josef Maršál 

Netradiční festival hostí statek Stanislava Pence v Milkovicích na Jičínsku. Jmenuje se Kozí mejdan a jeho hlavním cílem je popularizace chovu koz. Návštěvníci mohou vyslechnout několik přednášek a diskusí na uvedené téma. Součástí akce jsou také vystoupení hudebních skupin, písničkářů a divadel. Setkání už pátým rokem pořádá Spolek přátel koz.

 

Festival jeho organizátoři charakterizují jako oslavu zvířete, které je symbolem mateřství a hojnosti. Na Kozí mejdan zvou všechny milovníky přírody a svobodomyslného způsobu života.

 

Miloslava Tuzarová, zástupkyně pořadatele Kozího mejdanu:

Tento mejdan oslavuje kozy, protože koza je úžasné zvíře, je sympatické, není nijak agresivní. Kozy velmi, velmi mizí z našich vesnic a chceme, aby byla populárnější, aby si ji lidé pořizovali, třeba jenom pro radost.

 

Zájemci se mohou seznámit s veškerými pracemi na statku. Pokud chtějí, mohou třeba podojit kozu.

 

Štěpánka, návštěvnice Kozího mejdanu:

Kozy mám ráda a tady jsem se s nimi seznámila blíže a jsem ráda, že jsme se naučila dojit, že můžu dojit kozy a je to tady příjemné.

 

Tomáš, návštěvník Kozího mejdanu:

Jsme tady, protože se mi líbí akce toho typu, jaké si to uděláme, takové to budeme mít, a vím, že co si nezařídíme, to mít nebudeme.

 

Komu se do dojení kozy nechce, může jít na výlet na nedaleký kopec Cikán, kde nechal milkovický spolek v tomto týdnu postavit kozu pískovcovou.

 

Miloslava Tuzarová, zástupkyně pořadatele Kozího mejdanu:

Sochu kozy jsme postavili tady proto, že v tomto kraji se kozy hodně chovaly. Je tu i spousta obcí pojmenovanych po kozách.

 

V pondělí se účastníci setkání i s kozami vydají na průvod po okolních obcích. Budou tak propagovat kojení novorozenců. Kozí mejdan potrvá do středy. Pořadatelé očekávají účast okolo 3500 lidí.

 

 

 

 

 

 

Deník Jablonecka

27.07.2004

V Českém ráji odstartuje osmidenní kozí mejdan

Milkovice v Českém ráji - Ekologický statek se zhruba šedesáti zvířaty v Milkovicích se už po páté stane na přelomu července a srpna dějištěm kulturně-společenské slavnosti s názvem Kozí mejdan.

"Slavnost je každoročně věnována kozám a tentokrát ještě svobodomyslnému způsobu života. Smyslem není uspořádat další hudební nebo jiný festival či získat nějaké finance," vysvětlil Stanislav Penc za pořadatele s tím, že program není předem stanoven a vstupné je dobrovolné. "Nechceme ale stánkaře, dealery a ochranku," dodal.

Lokalita ležící jen patnáct kilometrů od pískovcového města Prachovskych skal, na které rozlehlé pozemky ekologického statku také leží, má podle Pence zachovalou přírodní skladbu s řadou vzácných a chráněnych rostlin a živočichů. "Dočasně je zde vyhlášeno chráněné území s návrhem na vyhlášení přírodního parku," vysvětlil.

 

 

 

Deník Pojizeří

27.07.2004

Chystá se pátý Kozí mejdan

Milkovice - Jaké si to uděláme, takové to budeme mít, zní letošní heslo pátého ročníku kozího festivalu, který začíná zítra v Milkovicích na Jičínsku. Osmidenní kulturně společenská slavnost na milkovickém statku je věnována nejenom chovu koz, ale především svobodomyslnému způsobu života.

"Smyslem setkání není tvorba dalšího hudebního nebo jiného festivalu, ani získání financí na cokoli, ale poskytnutí svobodného prostoru pro ty, kteří ho hledají," uvedl pořadatel Kozího mejdanu Stanislav Penc.

Přírodní slavnost se bude konat na pozemcích ekologického statku, jenž je součástí dočasně chráněného přírodního území. Na statku kromě lidí žije asi šedesát zvířat. Podle pořadatelů existuje návrh na vyhlášení jižně orientovaného svahu s pískovcovym podložím za přírodní park.

Akce Kozí mejdan je pořádána bez pevně stanoveného programu a potrvá do středy čtvrtého srpna, vstupné bude dobrovolné. Podrobnosti lze nalézt na www.kozy.cz.

 

 

 

 

 

 

Respekt 15

26.07.2004

Festivaly

Jaroslav Pašmik

S blížícím se posledním červencovým víkendem roste ostražitost mezi příznivci hudebního stylu techno. Z pátku na sobotu totiž s největší pravděpodobností propukne jedenácty ročník tradiční divoké undergroudové párty Czechtek, která je asi největší akcí svého druhu v Evropě. Minuly rok proběhla v polích za Ledkovem u Kopidlna a přilákala okolo 40 000 tanečníků. Přitom tam nehrály žádné hvězdy a pořadatelé se nestarali o propagaci. Stejně jako loni není zatím ani letos tyden předem o místě konání nic známo. Fanoušci sice na internetu vtipkují, že tentokrát to bude ve vilce Karla Gotta, což by bylo samozřejmě zajímavé, nicméně skutečné místo konání se nejspíš dozvíme nejdříve tak tři dny před akcí. Pro další informace bude dobré sledovat servery www.freetekno.cz a www.hypno.cz.

A ještě jedna párty s hudbou, tentokrát však poněkud z jiného soudku než Czechtek. Ve vesnici Milkovice v Českém ráji už léta vede neúnavný organizátor Stanislav Penc Spolek přátel koz a již pátým rokem pořádá na přelomu července a srpna Kozí mejdan. Svůj festival, kde se obvykle sejde několik tisíc lidí a vystoupí na něm nejrůznější kapely a divadelní soubory, vymyslel Penc vlastně na podporu svych čtyřnohých rohatých chráněnkyň. Po 2. světové válce tu totiž bylo jeden a půl milionu koz, dnes jen 45 tisíc. Což je, když si vzpomeneme, jak skvělé a důležité pro zdraví jsou výrobky z kozího mléka, skutečně alarmující stav. Více informací o Kozím mejdanu, ktery se letos koná ve dnech 28. 7. až 4. 8., najdete na www.kozy.cz.

 

 

 

 

Právo

30.07.2004

Domácí kozy mají u Milkovic sochu

MILKOVICE - Odhalením pískovcové sochy kozy v životní velikosti od sochaře Jaromíra Švaříčka na kopci Cikán odstartovala ve středu v nedalekých Milkovicích na Jičínsku kulturně-společenská akce Kozí mejdan, kterou Stanislav Penc pořádá na své farmě již popáté. Hlavním cílem akce je podle něj přispět k popularizaci chovu koz a svobodomyslného způsobu života.

"Odhalená socha je jednou z prvních, které Spolek přátel koz v České republice umístil. Další chystáme pro další města, například sochy koz by měly byt v Jičíně i v Praze," plánuje Penc. Do areálu jeho statku již dorazilo prvních několik desítek lidí, kteří se zapojili do přípravy celého Kozího mejdanu. "Razíme heslo, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Na rozdíl od jinych festivalů, kde přijedou lidé k hotovému, je tady nutné nejdříve posekat louky, uklidit stáje a připravit bary a pódia," uvedl Penc.

Součástí letošního Kozího mejdanu bude také veřejná škola dojení, při které se mohou lidé naučit nadojit kozí mléko. Připraveny jsou také soutěže a další rozmanité práce na statku. Během osmidenní akce Penc se svym kozím stádem a zájemci vyrazí také na dva pochody, které mají propagovat kromě chovu koz také kojení mateřským mlékem.

Penc je zakladatelem Spolku přátel koz, který chce popularizovat chov kozt. Velkým plánem je vybudování kozího muzea v českém hlavním městě. "Již nyní máme 370 exponátů, až dosáhne jejich počet sedmi stovek, chceme otevřít muzeum koz v pražské Kozí ulici," řekl Penc.

Více informací o aktivitách Spolku přátel koz je možné najít na webové stránce www.kozy.cz. Tam se lze také dočíst, že spolek je občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele, a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek, ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.

Předchozí Kozí mejdany navštívilo ročně kolem 5000 lidí, za čtyři předchozí roky se na nich vystřídalo 116 kapel a několik divadelních souborů. Penc na farmě v Milkovicích chová zhruba čtyři desítky koz, oslíky, psy a kočky. Vstupné na Kozí mejdan je dobrovolné, v areálu je možné stanování i stravování.

V průběhu Kozího mejdanu si mohou zájemci vyzkoušet i dojení koz.

 

 

 

 

Právo

20.07.2004

Na Kozím mejdanu popáté

MILKOVICE - Již popáté začne ve středu 28. července v Milkovicích na Jičínsku takzvaný Kozí mejdan, kterým chce organizátor Stanislav Penc přispět ke zpopularizování chovu koz a svobodomyslného způsobu života. Na nedalekém kopci Cikán bude odhalena pískovcová socha kozy v životní velikosti a součástí osmidenní akce budou také koncerty hudebních skupin a dva průvody po okolí. První průvod zamíří k soše Karla Havlíčka Borovského v Libáni, druhý projde několik obcí v okolí Milkovic. "Prvním pochodem chceme připomenout Borovského stále aktuální odkaz, druhým se připojíme k celosvětovému tydnu kojení a upozorníme, že kojení je pro děti důležité," uvedl Penc.

V průběhu Kozího mejdanu budou na statku v Milkovicích připravené atrakce pro děti, rozmanité práce a také veřejná škola dojení. "Věříme, že lidé budou mít o dojení koz pod dohledem odborníka zájem," řekl Penc.

Kozí mejdany každoročně navštívilo na pět tisíc lidí, za čtyři předchozí roky se na nich vystřídalo 116 kapel a několik divadelních soborů. Penc na farmě v Milkovicích chová zhruba čtyři desítky koz, oslíky, psy a kočky. Vstupné na Kozí mejdan je dobrovolné, v areálu je možné stanování.

 

 

 

 

Vysočina

30.07.2004

Kozí mejdan.

 

Odhalením pískovcové sochy kozy v životní velikosti od sochaře Jaromíra Švaříčka na kopci Cikán odstartovala v nedalekých Milkovicích na Jičínsku kulturně společenská akce Kozí mejdan, kterou pořádá na své farmě již popáté Stanislav Penc. Hlavním cílem akce je podle něj přispět k popularizaci chovu koz a svobodomyslného způsobu života.

 

 

 

Mladá fronta Dnes

30.07.2004

Uvažují o kozím muzeu a soše

Kolín (pip) - Bezprostřednost, pohoda a vzájemná tolerance sálá z fotografií, které ve vlastní galerii Na Roštu vystavuje od úterý fotograf, majitel obchodu a opravář Jaromír Novotný. "Dostal jsem se tam vlastně náhodou, ale z celé té atmosféry jsem byl nadšený. Snažil jsem se ji přenést do těch fotografií," řekl autor o akci, která nese název Milkovické kozy a právě tento víkend se na farmě nedaleko Libáně v okrese Jičín odehraje již po páté. "Nejvíce mě zaujal všeobecný pořádek. Lidé, kteří tam přijedou, nejen že po sobě všechno uklízí, ale ještě odpad třídí. Člověk tam nešlápne ani na pověstnou zátku od piva," tvrdí Novotny. Osmidenní happening připomínající dávné srazy hippies organizuje na svém pozemku bývalý disident Stanislav Penc, stojící v čele Spolku přátel koz. "Po druhé světové válce bylo v republice na jeden a půl milionu těchto zvířat, nyní se jejich počet odhaduje na pětačtyřicet tisíc," tvrdí vedení spolku. Uvažuje o kozím muzeu, nakladatelství a vydavatelství, vztyčení kozí sochy, přejmenování některych ulic či zakládání nových farem. Na té Pencově se v rámci setkání pojmenované Milkovické kozy lidé baví navzájem, přijíždějí za nimi i divadelníci, promítají se filmy, organizují soutěže. Na vystavených fotografiích je nakonec zachycena koza pouze jediná, na ostatních jsou především lidé, kteří pijí, osvěžují se, kouří, líbají se či provozují muziku. "Zahrát si může každý, kdo přijde," uzavíral Novotný, který i letos plánuje alespoň jednodenní návštěvu ojedinělé akce. Vystava zminulého ročníku je otevřena do konce srpna.

 

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

29.07.2004

Na statku budou kapely celý týden hrát kozám

Milkovice (hr) - Do pátého ročníku vstoupila včera v Milkovicích na Jičínsku přehlídka Kozí mejdan. Osmidenní kulturněspolečenskou slavnost, kterou na svém statku pořádá Stanislav Penc, přinese až do 4. srpna vystoupení desítek hudebních skupin a divadelních souborů. Připraveny jsou přednášky, diskuse, ale i soutěže pro děti či výlety do okolí. Zájemci se budou moci vyškolit v dojení koz nebo se zapojit do práce na Pencově hospodářství. "Slavnost je každoročně věnovaná kozám a tentokrát ještě svobodomyslnému způsobu života. Smyslem setkání není tvorba dalšího hudebního nebo jiného festivalu ani získání financí na cokoli, ale poskytnuti svobodného prostoru pro ty, kteří ho hledají," říká Penc. Letošní ročník Kozího mejdanu zahájilo na kopci Cikán nedaleko Pencovy farmy odhalení pískovcové sochy kozy, kterou vytvořil akademický sochař Jaromír Švaříček. Každoroční akcí chce její organizátor, který přišel na Jičínsko před několika lety z Prahy, přispět k popularizování chovu koz. Letos k tomu připojil i důraz na ekologii. "Začíná u nás údolí s pískovcovým podložím, které naplno vyvěrá v nedalekych Prachovskych skalách. Celé území má zachovalou přírodní skladbu s řadou vzácných a chráněnych rostlin a živočichů. Proto je zde dočasně vyhlášeno chráněné území s návrhem na prohlášení přírodního parku," plánuje Penc. Do programu pátého ročníku Kozího mejdanu byly zařazeny i dva propagační průvody. "Prvním pochodem chceme připomenout stále aktuální odkaz Karla Havlíčka Borovského, druhým se připojíme k celosvětovému tydnu propagace kojení novorozenců," uvedl Penc. Od jiných letních festivalů se milkovická přehlídka od počátku liší tím, že nemá přesně stanoveny program. "Celá akce je pořádána bez stánkařů, dealerů a ochranek. Koná se pod heslem: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít!" říká Penc. Kozí mejdany si každoročně oblíbilo okolo pěti tisíc lidí. Za předchozí ročníky se u Pence vystřídalo už téměř sto dvacet kapel.

VDĚČNÉ POSLUCHAČKY. Festival Kozí mejdan vMilkovicích si dal za cíl podporovat chov koz u nás.

 

 

 

Mladá fronta Dnes

29.07.2004

Na mejdanu odhalili kozí sochu

Milkovice (van) - Několik desítek lidí se včera odpoledne přišlo podívat na kopec Cikán u Milkovic nedaleko Libáně na odhalení pískovcové sochy kozy od akademického sochaře Jaromíra Švaříčka. Instalace neobvyklé plastiky byla jednou z prvních událostí Kozího mejdanu, který na své milkovické usedlosti pořádá propagátor domácích přežvýkavců Stanislav Penc. "Svou povahou i chováním to jsou velice zajímavá zvířata. Navíc nebýt koz, tak tady nejsme, protože naši předci za války vyrostli na jejich mléce. Proto mi připadá nespravedlivé, že se chovu koz věnuje stále méně lidí," uvedl zakladatel Spolku přátel koz, který připravuje i zřízení kozího muzea. "Až dám dohromady sedm set exponátů, tak je otevřu v Kozí ulici v Praze. Zatím jich mám asi polovinu a jsou mezi nimi i díla, která vytvořili výtvarníci na našem kozím sympoziu před dvěma lety. Tam vznikla také socha kozy v nadživotní velikosti, kterou jsme nyní odhalili," řekl Penc.

KOZA Z PÍSKOVCE zdobí od včerejška kopec Cikán nedaleko Milkovic.

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

27.07.2004

Na statku se bude týden hrát kozám

JAN HRUDKA

Milkovice - Do pátého ročníku vstoupí zítra vMilkovicích na Jičínsku přehlídka Kozi mejdan. Osmidenní kulturně- společenskou slavnost, kterou na svém statku pořádá Stanislav Penc, přinese vystoupení několika desítek hudebních skupin a divadelních souborů. Připraveny jsou přednášky, diskuze, ale i soutěže pro děti či výlety do okolí. Zájemci se budou moci vyškolit v dojení koz nebo se zapojit do práce na Pencově hospodářství. "Slavnost je každoročně věnovaná kozám a tentokrát ještě svobodomyslnému způsobu života. Smyslem setkání není tvorba dalšího hudebního nebo jiného festivalu, ani získání financí na cokoli, ale poskytnuti svobodného prostoru pro ty, kteří ho hledají," říká Penc. Letošní ročník Kozího mejdanu zahájí na kopci Cikán nedaleko Pencovy farmy odhalení pískovcové sochy kozy, kterou vytvořil akademický sochař Jaromír Švaříček. Každoroční akcí chce její organizátor, který přišel na Jičínsko před několika lety z Prahy, přispět k popularazování chovu koz. Letos k tomu připojil i důraz na ekologii. "Začíná u nás údolí s pískovcovým podložím, které naplno vyvěrá v nedalekych Prachovskych skalách. Celé území má zachovalou přírodní skladbu s řadou vzácných a chráněnych rostlin a živočichů. Proto je zde dočasně vyhlášeno chráněné území s návrhem na prohlášení přírodního parku," plánuje Penc. Do programu pátého ročníku Kozího mejdanu byly zařazeny i dva propagační průvody. "Prvním pochodem chceme připomenout stále aktuální odkaz Karla Havlíčka Borovského, druhým se připojíme k celosvětovému tydnu propagace kojení novorozenců," uvedl Penc. Od jiných letních festivalů se milkovická přehlídka od počátku liší tím, že nemá přesně stanoveny program. "Celá akce je pořádána bez stánkařů, dealerů a ochranek. Koná se pod heslem: Jaké si uděláme, takové to budme mít!" říká Penc. Kozí mejdany si každoročně oblíbilo okolo pěti tisíc lidí. Za předchozí ročníky se u Pence vystřídalo už téměř sto dvacet kapel.

 

 

 

 

 

Týden 11

26.04.2004

Zlaté stránky StB

Vnitro možná zbytečně prohrává řadu sporů

Karel Vrána

Někdejší agenti Státní bezpečnosti mohou dál klidně spát. Pokud se jim nelíbí, že jejich jméno visí na webových stránkách ministerstva vnitra, mohou se obrátit na soud. V drtivé většině případů zřejmě uspějí a jsou očištěni.

 

Komunisticky poslanec Vojtěch Filip (Falmer), český velvyslanec na Filipínách Stanislav Slavický (Standa), exmajitel kladenské Poldovky Vladimír Stehlík (Horolezec, Amatér), někdejší příbramský recepční Radomír Binar (Radek, Slimák). Jména těchto mužů jsou zanesena v registrech svazků spolupracovníků StB. Všichni ale disponují verdiktem soudu, který tvrdí, že tajná komunistická policie je jako své ovečky vedla neoprávněně. Obdobnym rozhodnutím se mohou chlubit desítky dalších lidí, i když nad některymi rozsudky zůstává rozum stát. Notoricky známý je případ komunistického poslance a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Podpisy "Falmera" totiž figurují pod stvrzenkami za převzetí peněz od tajné služby výměnou za informace. Soud ale při projednávání jeho kauzy v roce 1993 žádného grafologa nepovolal.

 

Hbitý Slimák

 

S vítěznym verdiktem odcházejí od soudu lidé často proto, že jim bývalí estébáčtí vedoucí dosvědčí nevinu. Pozoruhodné ale je, že existuje případ, kdy řídící orgán vinu agenta potvrdil, a soud přesto rozhodl: Očištěn.

Stalo se tak v kauze Radomíra Binara, někdejšího recepčního v příbramském hotelu Kulturní dům. V roce 1998 zažaloval Binar tamního starostu Josefa Vacka (KDU-ČSL) za to, že v regionálním tisku zveřejnil informace o jeho stycích s komunistickou tajnou službou v 70. letech. V červenci loňského roku Vrchní soud v Praze rozhodl, že se Vacek musí omluvit, protože Binar byl veden jako agent bez svého vědomí. Další kolo sporu nyní čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Pikantní na věci je, že senát posuzující Binarovu míru spolupráce nevzal v potaz výpověď jeho řídícího důstojníka Josefa Lamra. Jako příslušník někdejší zločinecké StB totiž není, jak tvrdí soud, důvěryhodnou osobou. V jinych případech ovšem soudci bývalým důstojníkům StB věřili, pokud svědčili, že některého ze svych "klientů" zapsali bez jeho vědomí.

"Binar spolupracoval dobrovolně. Naprosto vylučuji, že by jeho svazek byl jakkoli falšován," říká Lamr, který v roce 1984 odešel od StB ke kriminálce. Podle jeho svědectví měl byt muž s krycím jménem Slimák nasazen v recepci hotelu, kde "pracoval" na kolegovi, bývalém knězi Stanislavu Sasínovi, jehož režim v 50. letech věznil za "vyzvědačství". Lamr předložil soudu své záznamy o schůzkách s Binarem. "Celé to bylo podivné. Vždyť abych mohl vypovídat, ministr vnitra mě musel v roce 2000, tedy šestnáct let po odchodu z StB, zbavit mlčenlivosti. Soudci navíc dodnes pořádně neznají náležitosti systému práce StB, takže se v případech špatně orientují," vysvětluje Lamr, pravděpodobně jediny příslušník někdejší tajné komunistické policie, který kdy v krátkých dějinách České republiky svědčil proti svému někdejšímu agentovi.

 

Pomalé úřady

 

Bývalý pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Radek Schovánek připodobňuje registr svazků StB k telefonnímu seznamu. "Obrazně řečeno říká, kdo měl doma telefon. Kolikrát a co z něj volal, je věc dalšího šetření. Na druhou stranu je nutné dodat, že mnoho lidí telefon doma nemělo, ale hojně využívalo telefonní budky před domem," rozvíjí "telefonickou" metaforu o tuzemském udavačství. Lidé, kteří u soudu uspěli a získali osvědčení, že byli jako spolupracovníci StB vedeni neoprávněně, se dají rozdělit do několika kategorií. Někteří měli štěstí, že se jejich svazek prostě nezachoval. Dalším jejich bývalí šéfové dosvědčili, že byli čistí jako lilie. "Obávám se, že někdy byli ti estébáci podplacení," říká Jiří Gruntorád z Libri prohibiti, který mapuje činnost československého disentu. Třetí kategorií jsou skutečně nevinní lidé. "Těch je zlomek. Například Jiřina Bohdalová," tvrdí Schovánek. Poslední skupinu tvoří muži a ženy, kteří StB spolupráci přislíbili, ale poté ji sabotovali. Soud však v těchto případech zaměňuje "vedení ve svazku" za "nespolupráci". Sem spadá kauza signatáře Charty 77 Jakuba Kaše. StB nejdříve kývl, že bude informovat o "nezákonných aktivitách", poté ale estébácké orgány narazily na zeď mlčení. Kaše se choval statečně, tvrdošíjně je odmítal informovat o aktivitách přátel, například Ivana Jirouse nebo Dany Němcové. "Při setkání nám sdělil, že si vše rozmyslel, že nám své stanovisko a názor k CH-77 (Chartě 77, pozn. red.) neřekne a již s námi nechce udržovat kontakt, i kdyby to mělo mít pro jeho osobu negativní následky. Uvedl, že jestli s ním budeme chtít ještě hovořit, tak máme zaslat předvolánku," postěžoval si dokonce 8. února 1983 v úředním záznamu nadporučík StB Jiří Paulus. "Soud správně neměl rozhodnout, že byl v registru svazků veden neoprávněně, ale že nespolupracoval," upozorňuje Schovánek. Kaše totiž při verbování (StB ho "lámala" kvůli podpisu Charty 77) vypracoval a podepsal memorandum, že oznámí "všechny okolnosti", které "signalizují náznaky nepřátelské činnosti".

Podle Jiřího Hájka z tiskového odboru ministerstva vnitra zřejmě resort nebyl ve sporech oprávněnosti zápisu do evidence agentů příliš úspěšný. "Důvodem byla důkazní nouze," říká. V praxi to znamená, že se nezachovaly materiály svědčící o aktivitě žalující strany ve stycích s komunistickou tajnou policií.

Podle kritiků ministerstva vnitra se však zničené svazky dají rekonstruovat. Metodu popsal před časem Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva na serveru www.odboj.jicinsko.cz. Postup není až tak úplně složitý. Regionální služebny StB vypracovávaly takzvané roční plány činnosti, v nichž se hodnotil předchozí rok a plánovaly akce na rok nadcházející. V těchto materiálech lze dohledat, ktery agent byl nasazen na určitou nepřátelskou osobu. Pro "obyčejného smrtelníka" jsou ovšem tyto dokumenty nepřístupné.

Další cestou, kompatibilní s první možností, je rekonstruovat svazek dotyčné osoby ze zmínek, které se o ní vyskytují ve spisech jiných lidí. Obdobným způsobem postupují v sousedním Německu při zkoumání činnosti východoněmecké Stasi.

Mohou byt benevolentní rozhodnutí soudů způsobena třeba komunistickou minulostí některych soudců? Podle bývalého důstojníka StB Lamra jde spíš o neznalost reálií. Informace, že "očištění" bylo vyměněno za spolupráci s polistopadovymi tajnymi službami? Taková myšlenka zůstává spíše v rovině divokych konspiračních teorií.

 

Velvyslanec v registru

 

Velvyslanec na Filipínách Stanislav Slavický (na snímku druhý zprava) je v seznamech StB zveřejněnych ministerstvem vnitra veden jako agent Standa, číslo svazku 33563. Svazek byl založen 17. dubna 1987 na desáté správě federálního ministerstva vnitra na odboru boje proti ideologické diverzi emigrace. Řídící důstojník se jmenoval Ján Papcún, spis byl archivován 8. prosince 1989 a nezachoval se. Díky soudnímu verdiktu, že se jeho jméno v seznamech StB ocitlo neoprávněně, má Slavicky otevřenou cestu na kariérní posty, kde jsou potřeba bezpečnostní prověrky. Na otázku TYDNE o vysvětlení velvyslanec nereagoval.

 

Vítězové u soudů

 

* Filip Vojtěch, poslanec KSČM

* Lukeš Petr, zakladatel společnosti CIMEX

* Richter Leon, exministr spravedlnosti

* Stehlík Vladimír, podnikatel

* Svoboda Josef, scénograf

* Vitásková Alena, bývalá ředitelka Transgasu

 

Již desítky lidí získaly osvědčení, že byli zařazeni do evidence StB neoprávněně * Jiřina Bohdalová. Patrně jeden z mála skutečně nevinnych lidí registrovanych ve svazcích StB, kteří vyhráli soud. * Exmajitel kladenské Poldovky Vladimír Stehlík. I on byl "očištěn".

 

 

 

 

 

 

Noviny Jičínska

24.03.2004

Vznikne další přírodní rezervace?

Milkovice - Okolí obce, ve které se každoročně koná tydenní kulturně-společenská slavnost na zelené louce neboli Kozí mejdan, může v budoucnu získat statut přírodní rezervace. Podnět k šetření v této záležitosti vyvolal ekologický aktivista a provozovatel kozí farmy Stanislav Penc, který vypracoval podkladové materiály a předal je Městskému úřadu v Kopidlně. Ten je následně postoupil státním orgánům vyšší instance.

Záležitostí se v současnosti zabývá Agentura pro ochranu přírody. Právě dnes provedou její pracovníci první průzkum předmětného území. Agentura pro ochranu přírody je státní institucí, která jako jediná má pravomoci k tomu, aby posuzovala jedinečnost a případnou potřebu ochrany a její formu (park, rezervace, chráněná krajinná oblast) u danych přírodních lokalit.

 

 

 

Televize ČT1

20.03.2004

Seznam spolupracovníků StB

Roman Pistorius, Marcela Augustová

Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřuje internetové zveřejnění jmen 25 tisíc spolupracovníků StB, která ale nejsou na oficiálních seznamech Ministerstva vnitra. Píše o tom dnešní Mladá fronta Dnes. Jména zveřejnilo Občanské sdružení Stanislava Pence. Jestli úřad označí postup sdružení za porušení zákona, může ho potrestat několikamilionovou pokutou. Podobny neoficiální seznam už dřív zveřejnil Petr Cibulka. Potrestaný nebyl.

 

 

 

 

Právo

23.03.2004

V oficiálních seznamech StB údajně chybí 25 000 jmen

PRAHA - V oficiálních seznamech agentů komunistické Státní bezpečnosti (StB) ministerstva vnitra stále chybí zhruba 25 000 jmen. Včera to uvedl Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva.

"Je skandální, že po více než roce od vydání oficiálních seznamů spolupracovníků bývalé StB není ministerstvo vnitra schopno doplnit tisíce chybějících jmen," uvedl. Pracovnice tiskového odboru ministerstva vnitra k tomu tyž den řekla, že její úřad se k Pencově tvrzení vyjádří v úterý. Oficiální seznam vnitra čítá zhruba 75 000 jmen. Penc jména lidí, která podle něj v seznamech vnitra chybějí, v těchto dnech zveřejnil na svých internetových stránkách na adrese odboj.jicinsko.cz. Uvedl, že svůj seznam sestavil tak, že srovnal takzvané Cibulkovy seznamy s materiálem vnitra.

 

Stejná data zveřejnil před lety Cibulka

 

"Rozhodli jsme se ta jména zveřejnit i přesto, že už je dávno před lety zveřejnil Cibulka, ale chtěli jsme touto aktivitou dokázat, že ministerstvo vnitra plní svoji úlohu velice špatně," uvedl. Pencovi se rovněž nelíbí, jak dlouho pracovníkům vnitra trvá, než zájemcům vyhledají vyžádané materiály StB. Podle zákona musí žádost vyřídit do tří měsíců.

"Já jsem před čtyřiadvaceti měsíci požádal o 730 svazků, ale do dnešního dne mi jich dali sedm. Až dnes ráno mi volal člověk, ktery v Pardubicích spravuje ten archiv, že má pro mne dalších 20 svazků," uvedl včera Penc.

Vnitro poprvé zveřejnilo oficiální seznamy evidovaných spolupracovníků bývalé StB loni 20. března na internetových stránkách ministerstva na adrese www.mvcr.cz a zároveň vyšly tiskem.

 

 

 

 

 

 

Metro

23.03.2004

Číslo dne 25.000

Zhruba tolik jmen stále chybí v oficiálních seznamech agentů komunistické Státní bezpečnosti (StB) ministerstva vnitra. Včera to řekl Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva. Oficiální seznam vnitra čítá zhruba 75.000 jmen.

 

 

 

 

Mladá fronta Dnes

20.03.2004

Úřad prošetří zveřejnění agentů StB

Praha (jav, šlo) - Badatelé, kteří zveřejnili na internetu jména pětadvaceti tisíc spolupracovník