Svoboda je hodnota, kterou si nelze jen tak vzít. Historie našeho státu nás přímo vyzývá k obezřetnosti. V poslední době nás nejvíce pobouřila následující událost.

Základní otázky, které se od zásahu na CzechTeku 2005 utvořily:

  1. Na základě jakých okolností bylo drženo 3500 policistů několik dní v pohotovosti a proč bylo utraceno během zásahu 30 miliónů korun?

  2. Jak je možné, že za prokazatelné zneužívání pravomoci policie, během zásahu na CzechTeku 2005, nebyl nikdo veden k zodpovědnosti?

  3. Jaký je důvod toho, že i po dokázání řady nepravd o událostech okolo CzechTeku, zvláště z úst ministra vnitra Bublana a předsedy vlády Paroubka, oba setrvávají ve svých funkcích a nepodávají demisi?

Vše k souvisejícím událostem naleznete zde.

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku 2005 naleznete zde.

Usnesení Senátu ke stejnému tématu a 17. otázek na které Předseda vlády ČR J.Paroubek a Ministr vnitra ČR F.Bublan a odmítají odpovědět naleznete zde.