je občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele,
a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek,
ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.

 

......


Dne 10. září 2004 přijal předseda vlády Stanislav Gross aktivistu Stanislava Pence.  Schůzka se konala  v prostorách Úřadu vlády na základě žádosti občanských iniciativ, které odsuzují zákrok policie proti účastníkům technoparty v Boněnově a vyzývají v této souvislosti předsedu vlády k rezignaci. Předseda vlády Stanislav Gross vnímá pozitivně zájem občanských iniciativ o stav právního státu a demokracie v České republice. zároveň však Stanislava Pence upozornil na nutnost dodržování zákonů, které vytváří zákonodárné sbory vzešlé z demokratických voleb. A na základě těchto zákonů vzniká povinnost orgánů činných v trestním řízení, tedy i policie, chránit nejen zdraví a životy občanů, ale i jejich soukromý majetek. Premiérovi není znáno, že by policie v případě zákroku proti zmíněné technoparty zákony České republiky porušila. Zároveň chápe, že v demokratické společnosti má své místo rozmanitost názorů i vkusu a doporučuje, aby zřetelní organizátoři takovýchto akcí vstoupili v jednání s příslušnými institucemi na regionální úrovni a ve vzájemné spolupráci nalezli vhodné prostory pro jejich konání tak, aby nebyla dotčena práva třetích osob.

RNDr. Věra Dušková
ředitelka tiskového odboru Úřadu vlády ČR


Spolek přátel koz, Kozí vršek, Poštovní schránka 13, 507 23  pošta Libáň
číslo účtu: Investiční a poštovní banka 166771008/5100
tel./záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz

 

Za aktivitami spolku stojí Stanislav Penc


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ