Podání vysvětlení před správním orgánem Městského úřadu v Trutnově        18.10.2005

V žádném případě jsem neměl v úmyslu zveřejněním telefonního čísla na premiéra Ing. Paroubka se dopustit schválnosti a tímto i přestupku. Chci upozornit,  na skutečnost, že mobilní telefonní číslo, které jsem zveřejnil, je volně přístupné již několik měsíců na internetových stránkách Pražské ČSSD viz. příloha ve spise. Stejně tak je toto tel. číslo k dispozici na všech úřadech ústavních činitelů a stejně tak sekretariátu premiéra ČR. Uvádím, že sám premiér Ing. Paroubek na tiskové konferenci Úřadu vlády ČR vyzval účastníky CzechTeku k dialogu.

Dále uvádím k doplnění podání ze 14.10.2005, že smyslem zveřejnění telefonního čísla na jednoho z výkonných úředníků tohoto státu, které již několik měsíců bylo veřejně přístupné, bylo umožnit komunikaci mezi někým, kdo rozhýbal veřejnou diskuzi nad smyslem české demokracie. Jedním z hlavních důvodů zveřejnění tohoto čísla byla řada lží a nepravd, které byly veřejně publikovány a byly pravděpodobně a skutečně z úst Ing. Paroubka. Sám Ing. Paroubek několikrát vyzval i prostřednictvím medií tiskových konferencí a i exprezidenta Václava Havla k dialogu. Dále se vyjadřuji ještě jednou a zřetelně, že smyslem zveřejnění již dávno zveřejněného,nebylo motivováno narušením občanského soužití a zásahu do soukromí. Smyslem mimo jiné bylo, aby se jeden z výkonných úředníků tohoto státu dozvěděl názory prostých lidí. Z tohoto důvodu žádám správní orgán, aby vyzval oznamovatele k předložení telefonních záznamů a SMS zpráv s telefonními čísly těch, kteří volali a psali. Upozorňuji, že ke zveřejnění telefonního čísla moji osobou došlo dne 20.8.2005. Částečný výpis SMS zpráv, které jsou na 5 stranách založeny ve spise, jsou převážně datovány ze dne 24. a 29.8.2005. Po přečtení těchto zpráv je zřejmé, že více než dvě třetiny zpráv vůbec neobsahují žádné urážlivé, případně hanlivé výroky. Ing. Paroubek den po předmětné události, tedy zveřejnění čísla na trutnovském festivalu, nazval pisatele zpráv lidskou spodinou, což nepochybně urážkou na cti pro většinu pisatelů je. Jen pro ilustraci jedna z textových zpráv, která má dle Ing. Paroubka a jeho právního zástupce JUDr. Petra Topinky být důkaz spáchání přestupku mou osobou.

zní: „Ahoj zelenoočko, jak se máš a proč jsi smutná? Aleš.“ Dále uvádím, že jsem byl správním orgánem poučen ve smyslu § 78 přestupkového zákona o případném smíru. K tomuto doplňuji, že co se týká případné omluvy, tak já jako obviněný setrvávám na svém postoji, že jsem se nedopustil ani při telefonní komunikaci, ani při zveřejnění telefonního čísla, které jinak je již dlouhou dobu veřejně známé, žádného přestupku proti zákonu. I přesto žádám o osobní konfrontaci s oznamovatelem před správním orgánem.    

Co se týká doplnění podání a jeho odůvodnění, je třeba upozornit na vědomou manipulaci ze strany oznamovatele ve věci obsahu telefonního hovoru mezi mnou a Ing. Paroubkem a to ve smyslu, že jsem nechtěl od Ing. Paroubka vysvětlení zásahu těžkooděnců na akci CzechTeku, jak se píše ve zmiňovaném odůvodnění. Zdvořile jsem ho požádal, zda by mohl, jakožto předseda vlády ČR, promluvit k deseti tisícům lidí a vzkázat jim takto něco přes telefon.  

Jakožto předvolaný se cítím dotčen oznámením jak p. Ing. Paroubka, tak jeho zákonného zástupce v této věci,  JUDr. Petra Topinky, o mém údajném spáchání přestupku.

Zpět