Po podpisu protokolu o výslechu obviněného bylo umožněno nahlédnutí do spisu od 10.45 - 10.55 hod dne 21.12.2005.
Obviněný požádal o doplnění své výpovědi, kdy po opakovaném řádném poučení dle svého procesního postavení uvádí:
Žádám policejní orgán o doplnění spisu o následující:
- o přepis záznamu mých otázek a odpovědí na ně, při TK MV 1. a 3.8.2005, které jsou ve zvukovém záznamu ke stažení na internetových stránkách MV rádio VNITRO
- o kopii spisového materiálu s uvedením služebního postupu Františka PACHLA
- vyjádření personálního odboru MV, jakým způsobem jsou prověřováni policisté ohledně jejich možné spolupráce se složkami StB a zpravodajskými složkami jiných států.
Po přečtení doplnění výslechu obviněného, obviněný výslovně uvádí, že obsah souhlasí s jeho výpovědí a proto jej dne 21.12.2005 v 11 hod jako správný podepisuje.
Vyslechl: kpt.Máče Vladimír
Přítomen: pprap. Vladimír PAVELKA
Obviněný: Stanislav PENC

  Zpět na úvodní stranu