Policie České republiky 
obvodní ředitelství Praha 1
služba kriminální policie a vyšetřování 
110 00 Praha 1, Bartolomějská 14


Výslech obviněného, sepsaný na POLICII České republiky, Obvodním ředitelství, službě kriminální policie a vyšetřování v Praze I, prac. ul. Fr.Křižíka 24, Praha 7
Dne 21.12.2005 s obviněným: Stanislav PENC, nar.28.02.1970

Vyjádření obviněného k věci:
Dne 15.12.2005 jsem od policejního komisaře SKPV Praha 1 převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro spáchání trestného činu pomluva dle ust. § 206/1,2 tr. Zákona, kdy k tomuto uvádím, že se necítím být vinen z tr.činu, který je mi za vinu kladen.

K osobě: Ke své osobě se již dále vyjadřovat nebude, plně chápe smysl trestního stíhání, nikdy se neléčil na psychiatrii, alkohol, nebo toxi. Obviněný je schopen výslechu.

K věci: K celé věci uvádím, že jsem od začátku celých událostí ohledně policejního zásahu proti tanečnímu setkání CZECHTEK 2005 zaznamenával a zaznamenávám veškeré události a to z důvodu, že se domnívám, že v tomto případě došlo ke zneužití represivních složek našeho státu. Jedna z informací, kterou jsem chtěl opakovaně na tiskových konferencích MV, tedy 1. a 3.8.2005 osvětlit, bylo jestli František PACHL, policista, který ve zpravodajství ČT 29.07.2005 prohlásil, že je policejní důstojník, který řídí policejní zákrok, spočívající v nevpuštění přijíždějících účastníků zmiňovaného tanečního setkání na pronajaté louky. Identifikační číslo tohoto policisty je totožné s číslem zaznamenaném na internetovém serveru tzv.Cibulkových seznamů. To byl také důvod mého opakovaného dotazu, jak na tiskové konferenci, tak i telefonem u nadřízeného Františka PACHLA, Jaromíra KNÍŽETE na P ČR v Tachově. Jak z obvinění, tak i ze zvukového záznamu, který je uložen na internetových stránkách Rádio VNITRO, které spravuje PP P ČR, je patrno, že jsem se dotazoval, zda zodpovědní mohou potvrdit nebo vyvrátit to, že František PACHL byl buďto kmenový zaměstnanec nebo spolupracovník StB. Na tiskových konferencích jsem byl odkázán, abych tuto otázku položil právě řediteli P ČR Tachov, Jaromíru KNÍŽETI. Odpověď na tuto otázku jsem dostal po 5-ti měsících a to formou obvinění, ke kterému jsem právě vyslýchán.
Tímto žádám o nahlédnutí do spisu, pořízení fotokopií, po nahlédnutí, případně požádám policejní orgán o doplnění spisového materiálu.

Otázka PO: Vzpomínáte si dnes, jakým způsobem jste formuloval a otázky položil?
Odpověď: Ano, vzpomínám si na to zcela přesně a pro vaši informaci obě dvě otázky položené na TK MV jsou zaznamenány na zvukovém záznamu. Otázka zněla: Můžete potvrdit nebo vyvrátit, že jeden z řídících důstojníků, podílejících se na zásahu proti účastníkům CZECHTEK 2005, byl deset let před revolucí kmenovým zaměstnancem StB_

Otázka PO: Vzpomínáte si kolik na TK MV bylo zhruba lidí, novinářů, policistů?
Odpověď: Můj odhad na počet lidí je zhruba 50 osob. Snadno se tato informace dá zjistit z prezenčních listin.

Závěrem obviněný chce dodat, že se nikdy nesetkal ani s Františkem PACHLEM ani s jeho nadřízeným J.KNÍŽETEM, ani on, ani nikdo z jeho blízkých osob, nikdy neměl žádný spor s P ČR Tachov, smyslem otázky bylo se dobrat k ucelené informaci ohledně všech okolností, které předcházely a provázely celý zákrok na CZECHTEK 2005. Celé obvinění vnímá jako vykonstruované směřující k poškození jeho osoby.
Po skončení protokolu obviněný převzal předvolání k seznámení s výsledky vyšetřování, které se bude konat dne 28.12.2005 v 08.30 hod na SKPV Praha 1, pracoviště Fr.Křižíka 24, Praha 7, kanceláři pol.komisařky pprap.Machotové.
Po přečtení protokolu obviněný výslovně uvádí, že obsah souhlasí s jeho výpovědí a proto jej dne 21.12.2005 v 10.45 hod jako správný podepisuje.
Vyslechl: kpt.Máče Vladimír
Přítomen: pprap.Vladimír Pavelka
Obviněný: Stanislav Penc

Po podpisu protokolu o výslechu obviněného bylo umožněno nahlédnutí do spisu od 10.45 - 10.55 hod dne 21.12.2005.
Obviněný požádal o doplnění své výpovědi, kdy po opakovaném řádném poučení dle svého procesního postavení uvádí:
Žádám policejní orgán o doplnění spisu o následující:
- o přepis záznamu mých otázek a odpovědí na ně, při TK MV 1. a 3.8.2005, které jsou ve zvukovém záznamu ke stažení na internetových stránkách MV rádio VNITRO
- o kopii spisového materiálu s uvedením služebního postupu Františka PACHLA
- vyjádření personálního odboru MV, jakým způsobem jsou prověřováni policisté ohledně jejich možné spolupráce se složkami StB a zpravodajskými složkami jiných států.
Po přečtení doplnění výslechu obviněného, obviněný výslovně uvádí, že obsah souhlasí s jeho výpovědí a proto jej dne 21.12.2005 v 11 hod jako správný podepisuje.

  Zpět na úvodní stranu