Protokol o podání vysvětlení

Podle §12 zák. ČNR č. 283/1991 Sb. p Policii ČR ve znění pozdějších předpisů

V Jičíně 22.10.2007 ve 12.05 hod

Ve věci: pěstování konopí

Po poučení uvádí:

Ke své osobě mohu uvést, že jsem osoba samostatně výdělečně činná. Mimo jiné se angažuji ve Straně zelených a toho času jsem předsedou krajské organizace Strany zelených a dále jsem v republikové radě Strany zelených.

Uvádím, že já sám mám zkušenosti s konopím, které pravidelně od roku 1993 užívám ze zdravotních důvodů a to jako utišující lék proti bolesti, které mám spojené s následky autonehody, díky niž mám rovněž sníženou pracovní schopnost. Tento fakt mám zaveden ve všech lékařských zprávách.

Dále byly položeny otázky vyslýchajícího:

-                     zda pěstuji zakázané látky a jaké, za jakým účelem a jak dlouho?

-                     Zda mám k pěstování těchto látek povolení

-                     Zda mám doma nějaké omamné a psychotropní látky, včetně konopí setého s obsahem THC větší než 0,3 %

-                     Zda jsem si vědom, že pěstování konopí s obsahem THC větším než 0,3% je zakázáno

-                     Jaké rostliny jsou zobrazeny na plakátu, který jsem předložil policii, kde, a kým byl plakát zhotoven, komu patří tyto rostliny

Ke shora uvedeným dotazům vyslýchajícího uvádím, že na položené otázky odmítám odpovídat, z toho důvodu, že současný možný výklad zákonů České republiky by mohl způsobit mojí osobě a osobám blízkým, nebezpečí trestního stíhání.

K samotnému plakátu předloženém policii uvádím, že poprvé jsem ho presentoval 7.10.2007 v Brně na republikové radě Strany zelených, kde v té době bylo asi 70 lidí.

Dále uvádím, že já jsem nikdy přímo nevyzýval k užívání jakýchkoliv drog, smyslem vytištění a distribuce tohoto plakátu je nastolení odborné diskuse k problematice konopí.

K formulaci, která je uvedena v článku MF Dnes: „Sám konopí pěstuji již léta. A věci, které jsou normální, by se neměly nafukovat jako nějaká bublina“, uvádím, s odkazem na poučení, které mi bylo před výslechem poskytnuto, že vzhledem k současné legislativě odmítám vypovídat.

Na závěr bych chtěl zmínit, že v ČR jsou běžně na trhu výrobky, které používají konopí, např. Novopacké pivo, konopná kosmetika, limonády a další. Informace o užívání konopí pro lékařské účely a jeho historii jsou uvedeny na internetových stránkách www.kozy.cz

Po přečtení, osoba podávající vysvětlení, prohlašuje, že záznam souhlasí s obsahem jejího vysvětlení, nežádá oprav ani doplnění. Protokol jako správný a úplný podepisuje dne 22.10.2007 v 13.20 hod.

Protokol sepsal: por. BC. Vladislav Horáček

Přítomen: por. BC. Martin Lipar

Osoba podávající vysvětlení: Stanislav Penc