je občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele,
a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek,
ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.

 

Socha kozy

    

Ve středu  28. července jsme na kopci Cikán u Libáně umístili sochu kozy.


 

 


 


Stavební úřad Libáň
Husovo nám,
531 02, Libáň

 

Žádost o povolení k umístění sochy kozy

.

Místo umístění:

Na horizont kopce Cikán mezi Kozodírkami a Kozím vrškem v Milkovicích na výškovou kotu 248 mm. Jde o úpatí srázu doprostřed dnešního sloučeného pole, bývalého sadu. Číslo parcely xx katastrální území Libáň.

Způsob umístění:

na pískovcoví podstavec 2x1m umístit soch ak. sochaře Jaromíra Švaříčka Na podstavec sochy na keramických deskách umístěny texty s pověstmi a historii kraje spojené s kozami. Kolem sochy ze tří stan vysadit buky - potomky pamětního buku  přes 500 let starého, ( okolo 40 metrů vysokým a širokým, přes 550cm v objemu okolo 40 m vysoký) donedávna rostoucího u nedalekého rybníka Ervína.

Odůvodnění:

Od pradávna se na významných místech, buďto rozcestí cest, výrazné krajinné dominanty a na jiné vhodných místa umísťovali sochy, připomínající významné osobnosti, události prostě v podstatě umělecká díla, která svým vyjádřením budila příjemný pocit k místu, a k spoluodpovědnosti za okolní svět.

Libáňsko se svými sochami je toho zářným příkladem, Mistr Jan Hus, Karel Havlíček Borovský, sv. Václav, pana Marie, Ježíš Kristus,  Švehla, Řada pamětních desek: Josef Emler, Bysty: V nedávné době pamětní deska připomínající utrpení libáňských židů za protektorátu Čechy-Morava. Socha Ece Homo před libáňském kostelem. A řada dalších. Tato aktivita volně navazuje na Okrašlovací odbor muzejního spolku v Libáni a na činnost spolku na ochranu a okrašlování domoviny.

Socha kozy, připomíná, že místo region je od ne dávna spjaty s tímto u člověka prvním zdomácnělým zvířetem, který je symbolem mateřství a hojnosti. Kozodírky a pověst o původu názvu a ekologický chov a aktivity spojené s tímto zviřátkem na Kozím vršku v Milkovicích vytvářejí jak opodstatněnost tak i hranice kde socha má stát.

Pověsti o kozách na libáńsku je celá řada, např. pověst o kozlích fousech na jelenově bradě v libáňském znaku, nebo o ztraceném kozlovy který u Kopidlna o hlavu přišel. Páni s Kozlova tímto krajem často projížděli ve XIV. Století. Už od roku 1523 má Kopidlno ve znaku bíločernou kozlí hlavu v modrém erbu., které je 7 km odsud vzdálené. Opodál stojící Kozojedy pojmenovaném po statečném Rytíři Kozojídkovy který nespravedlivě v místech dnešní obce skonal. 

Věříme, že případné umístění sochy může přispět k vřelejšímu vnímání místních dějin, k lepšímu vztahu k místu a k přírodě a živým tvorům vůbec. Také, že vytvoří příjemnou dominantu kraje a možné „poutní“ a výletní místo.

 

V Milkovicích 16. března 2004

Stanislav Penc

 

 


Spolek přátel koz, Kozí vršek, Poštovní schránka 13, 507 23  pošta Libáň
číslo účtu: Investiční a poštovní banka 166771008/5100
tel./záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz

 

Za aktivitami spolku stojí Stanislav Penc