Represe je v tomto případě cestou zpátky, neboť neřeší příčiny, omezuje možnost svobodné volby a vytváří černobílý pohled, že ten, kdo konzumuje drogy, je druhořadý občan a patří do vězení.

Pokrytecká tabuizace drog je dnes jednou z hlavních příčin prohlubující se propasti mezi generacemi.

K principům demokracie však patří schopnost chyby rozpoznat a napravovat, nikoliv na nich sveřepě trvat.

Požadujeme, aby přístup k problematice drog byl znovu odborně přehodnocen a aby se více myslelo na občany, než na populistickou argumentaci při získávání voličů.

Odpovědnost zákonodárců nelze zúžit jen na zmrazení problémů přítomné chvíle, skutečně odpovědná politika vnímá a už dnes řeší problémy budoucí.  

Celou petici nalezne zde