V Milkovicích na statku žije 29 koziček a kozlíků. Taky 5 oslíků, pejskové a kočičky. Okolo stavení jsou louky a sady, prostě idylka. Chcete-li si odpočinout od města a pomoci nám, přijďte do malebného koutu Českého Ráje. Můžete přijet s dětmi, psy nebo jinými rodinnými miláčky. Spaní a jídlo zajištěno!

Hledáme pomocníka pro práci se Zetor Super 50  (roky výroby 1947)

Milkovický přírodně společenský kroužek

Hledáte prostor pro své školní, nebo oddílové výlety i tábory? V tom případě váš zveme do Milkovic (pošta Libáň, okr. Jičín), kde na statku na Kozím vršku sídlí Milkovický přírodně společenský kroužek. Hra uprostřed přírody kolem statku – a ještě se stádem koz a oslů – je nádherná…

Zveme vás do přírody i za historickými tradicemi
Milkovické údolí je polabská brána Českého ráje – 50 km od Labe je údolí přirozeným průchodem mezi rovinatým terénem středního Polabí a podhůřím Krkonoš. V geologickém podloží tu lze nalézt pískovce, jejichž jedinečné tvary obdivují návštěvníci v 15 km vzdáleném pískovcovém městě Prachovských skal. Stejně tak daleko je do Jičína, krajem tu vede romantická turistická cesta ke hradům Kost, Trosky a Hrubá Skála. Pokračováním údolí jsou chráněná území Hrubý Háj a Křižánek. Také vedlejší údolí potoka Bukovina je chráněným území, stejně jako údolí Peklo. 

Údolí Milkovice se nachází na katastrálních územích Staré Hrady, Libáň a Záhuby. V šesti obytných domech žije nastálo jen jedenáct rodin, to je dohromady dvacet osm lidí. Územní samosprávou je údolí rozděleno pod dvě obce, Zeleneckou Lhotu a Staré Hrady. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369, kdy se Milkovice připomínají jako tvrz. Za vlády Karla IV. zde byla vysazena vinice, ale za doby Albrechta z Valdštejna byly zřejmě rozsáhlé vinohrady zrušeny. Jako celek patřily Milkovice přes 400 let rodu Šliků. Za jejich panování zde stál dvůr a ovčín, patrně již od Valdštejnových dob tu existuje ovocný sad – na konci 19. století měl osm tisíc ovocných stromů a sušené ovoce z Libáňska se vozilo do světa. Jako „údržby“ travního porostu v sadech se využívalo ovcí, kterých v roce 1901 bylo v Milkovicích celkem 314 kusů.

Milkovický přírodně společenský kroužek
Činnost kroužku navazuje na předchozí práci Okrašlovacího odboru Muzejního spolku v Libáni a na činnost Spolku na ochranu a okrašlování domoviny. Usilujeme především o zachování přirozené kulturní krajiny a přírody v tomto údolí, ale také o její společenské uplatnění a využití. Pronajímáme větší část pozemků, které postupně zbavujeme plevele a náletu pomocí volné pastvy koz a oslů. V současné době máme 27 koz a 5 oslů. Snažíme se vytvořit moderní (ochranářský) model soužití člověka s přírodou. Snahy vycházející z našeho statku mají dopad i na rozhodování příslušných orgánů, státní zprávy i samosprávy. Vytváříme podmínky pro využití statku k zdravotním, terapeutickým a sociálním účelům.

Co ještě nabízíme návštěvníkům Kozího vršku?
Na pozemcích kolem statku každoročně probíhá kulturně společenská slavnost na podporu koz „Kozí mejdan“ – osmidenní hudební festival pod širým nebem, doplněný o další kulturní a společenské aktivity. Festival si zakládá na neziskovosti a nekomerčním přístupu. Každoročně vystoupí několik desítek kapel a zpěváků všemožných hudebních žánrů. Probíhají také divadelní představení, promítání filmů, diskusní skupiny, umělecké dílny, účastníci se mohou seznámit se způsobem chovu koz, technikami dojení, zúčastnit se soutěže v sekání trávy apod. Letošní sedmý ročník se uskuteční od středy 25. července do středy 1. srpna 2007.

Připravujeme Kozí muzeum: 
Hledáme vaši pomoc! Podívejte se, prosím, kolem sebe, jestli nemáte doma nebo nevíte o jakýchkoli předmětech, soškách, obrazech, rytinách, kresbách, knihách, fotografiích, novinových článcích, atd. s tématikou koz, kozlů, kamzíků a kozorohů. Jestli něco takového objevíte, prosíme, darujte nebo levně přenechte do našeho chystaného muzea koz. Uvítáme také jakoukoli informaci či nápad k tomuto tématu. Zajímají nás i vzpomínky na kozy z dávných i nedávných minulých časů.

Těšíme se na vás.

Kontakt: 
Stanislav Penc
Poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň
email: info@kozy.cz, nebo tel. 605701081
http://www.kozy.cz

 
Milkovický statek