DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

     Občanské sdružení Dokumentační středisko pro lidská práva je právnická osoba registrovaná podle zákona o sdružování občanů. Cílem sdružení je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Dále pak podporuje právní vědomí občanů a ovlivňuje legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv.

Referendum 2000
 

Plná znění více než čtyřiceti platných
zákonů a mezinárodních dohod
týkajících se problematiky lidských práv.

Informace o průběžných aktualizacích
najdete zde. Pokud vyplníte příslušný formulář, budou vám zasílány e-mailem.

Zákony a mezinárodní dohody
Policejní násilí

Materiály vztahující se
k policejnímu násilí a přehmatům.
Propast 1996, Global Street Party 1998: vyjádření oficiálních míst, úřední dokumenty, stanoviska občanských iniciativ, výpovědi zúčastněných, fotografie.

Informace o průběžných aktualizacích najdete zde. Pokud vyplníte příslušný formulář, budou vám zasílány e-mailem.

Represe nic neřeší.
I vy můžete podpořit petici za přehodnocení tzv. "protidrogových zákonů".
V nejbližší době zde budou k dispozici materiály zabývající se postojem státu k nepovoleným psychotropním látkám a jejich uživatelům.

Informace o průběžných aktualizacích
najdete zde. Pokud vyplníte příslušný formulář, budou vám zasílány e-mailem.

Protidrogová represe v ČR

Při potížích se zobrazováním diakritiky zvolte odpovídající kódování češtiny.
Pro lepší orientaci doporučujeme používat verzi s rámci (frames).

Lidská práva


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

 

Design a webhosting: Reflektor