Konopí provází člověka stejně dlouho jako alkohol. V literatuře jsou první zmínky před 5000 lety, kdy se konopí objevuje v lékopise čínského císaře Shen-Nunga (revma, malárie, zácpa).
800 let př.n.l. se objevuje v indické literatuře. V ajurvédě, indické medicíně, se konopí objevuje jako medicína na celou řadu nemocí - zejména psychosomatické povahy, jako nespavost, migrény. Jeho užívání bylo i religiosně zakotveno, hašiš kouřili bráhmani, alkohol byl zapovězen.
Konopí - využíváno pro posvátné, léčebné a rituální účely, objevuje se pod různými názvy - hašiš, kif, marihuana, hemp, ganja - v oblastech Středního východu, v Africe, Indii, Číně, Tibetu, Severní a Jižní Americe, v Karibské oblasti. Konopí vystupuje jako důležitá posvátná rostlina u tak odlišných skupin, jako jsou africké domorodé kmeny, indičtí bráhmani, stoupenci tantrického buddhismu, Skýtové a Rastafariáni na Jamaice.
V Evropě je konopí známo od 5. stol. n.l. Ve 12.století známá mystička a světice Hildegard von Bingen konopí doporučuje jako léčebný prostředek, později se rozšiřuje ve středověku jako součást čarodějných lektvarů a mastí.

 

 

Konopí jako léčivá bylina z historického hlediska


Konopí indické je také velmi důležitou léčivou rostlinou. Bylo užíváno již v dávné minulosti, nebol první zmínky o jeho terapeutickém využití jsou z období vlády bájného čínského císaře Šen-nun­ga (2737-2697 př.n.l.), kopie jeho prací pocházejí z mnohem pozdější doby. Byl i vynikajícím léčitelem a pravděpodobně také autorem nejstaršího čínského herbáře. Konopí předepisoval při léčení malárie, zácpy, revmatických bolestí a ženských nemocí. Později se víno s konopnou pryskyřicí doporučovalo jako anestetikum při operacích. Čínský lékař Chua Tchuo, který žil na přelomu 2. a 3. století našeho letopočtu, prováděl chirurgické zákroky, při nichž pacienty uspával vínem s vyluhovaným konopím.

Ve velké oblibě je konopí v indické ájurvédě, a to jako prostředek oživující mysl, snižující horečku a léčící nespavost, úplavici a malomocenství. Podporuje rovněž trávení a reguluje vyměšování žluči, léčí bolesti hlavy, pohlavní choroby, černý kašel a tuberkulózu. Podle indické Šustruty léčí konopí malomocenství, zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje trávení a zkrášluje hlas.

V některých oblastech Afriky se používá konopí také při malárii, horečkách, úplavici a sněti. Jinde se zase pokládá za účinný prostředek na zmírnění porodních bolestí, ale doporučuje se i při hadím uštknutí.

O léčivých účincích této rostliny se v Evropě poprvé zmiňují Dioskorides a Plinius, kteří ji považují za účinnou při léčbě mnoha nemocí. Dioskorides však upozorňoval na skutečnost, že jeho užívání způsobuje impotenci. Na pravou míru to uvedl teprve Galenos, který uvádí, že teprve nemírné požívání zeslabuje pohlavní schopnost. V Evropě se po staletí konopí doporučovalo v lidovém léčitelství k léčení astmatu, kašle, epilepsie, poruch spánku, při bolesti a křečích; zevně potom na rány a kožní infekce.
Konopí jako léčivá bylina z hlediska moderní medicíny


Droga, získaná usušením samičích květenství, byla dříve používána v humánní medicíně i ve zvěrolékařství pod názvem Cannabis indicae. Podle četných lékopisů byly zhotovovány různé přípravky ve formě extraktů, tinktur a mastí. Tyto přípravky byly používány k vnitřním i zevním aplikacím jako sedativa či přípravky navozující spánek, nebo jako masti k léčení a tišení neurologických, případně revmatických bolestí. Droga se používala i k výrobě antiastmatických cigaret, což údajně přispělo do určité míry k jejímu zneužití a následnému stažení z oficiální medicíny. Nicméně dnes se k jejímu používání, pod náporem nově zjištěných skutečností, medicína opět vrací.

Zde jsou některé příklady využití konopí v medicíně:

Glaukom
Zelený oční zákal, nebo-li glaukom, je onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak, což může způsobit poškození zraku až úplnou slepotu. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 - 4% dospělé populace. Toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí.

Inhalace marihuany nebo i.v. či p.o. podání THC v dávkách od 10 do 20 mg sníží nitooční tlak v průměru o 25 a 30%, v některých případech až o 50%. Účinek trvá poměrně krátce, jen 4 a 6 hodin. Podstata účinku je neznámá. Není bez zajímavosti, že snížení nitroočního tlaku bylo zaznamenáno jen u pacientů, kteří neměli předchozí zkušenosti s konzumací marihuany. Ve skupině chronických kuřáků byl efekt velmi malý nebo žádný.


Nauzea (nevolnost), nechutenství, zvracení, kachexie a anorexie
Nevolnost a nechutenství jsou dva z nejobtížnějších projevů AIDS, zároveň se vyskytují i u nemocných rakovinou jako nežádoucí účinek chemoterapie.

Marihuana potlačuje nauzeu i nechutenství, člověk po ní dostane chuť na jídlo. Díky tomu je pacient schopný přijímat živiny, tolik potřebné pro život. Z malého počtu kontrolovaných pokusů vyplynulo, že povzbuzení chuti k jídlu nastává při denních dávkách 5 až 10 mg THC, event. je možno příjem zvýšit na 20 mg/den. Při vyšších dávkách byl pozorován efekt opačný. 139 pacientů bylo zahrnuto v randomizované, dvojitě slepé studii, v níž byl sledován vliv THC na zvýšení chuti k jídlu, změny hmotnosti, snížení ataků nauzey a zvracení, ovlivnění nálady. Studie probíhala 6 týdnů, 72 pacientů dostávalo 2 x denně 2,5 mg THC, 67 pacientů placebo. Pacienti byli v pravidelných intervalech váženi. 38% pacientů v experimentální skupině cítilo zvýšenou chuť k jídlu (v kontrolní skupině 8%), u 22% došlo ke snížení nauzey oproti 4% ve skupině kontrolní. Ke zvýšení hmotnosti však nedošlo. Subjektivní zprávy udávají, že marihuana je obvykle lépe snášena než samotný THC. Úspěšnost marihuany při potlačení nevolnosti se podle lékařských výzkumů pohybuje okolo 80%.

THC vykazuje i antiemetický efekt. Výrazné snížení nauzey a zvracení se dosáhne při relativně vysokých koncentracích THC v krvi (nad 10 ng.ml-1 plazmy), takže se poměrně často vyskytují nežádoucí, hlavně psychické, účinky.

Marinol® (obsahující derivát THC dronabinol) byl schválen FDA pro léčbu anorexie a kachexie u pecientů s AIDS v roce 1992.

Rakovina
Oblast léčebného využití marihuany při onemocnění rakovinou, v žádném případě nespočívá jen v potlačování nežádoucích účinků její terapie (ozařování, chemoterapie), ale má i své přímé použití. Marihuana podle posledních studií může přímo léčit některé druhy rakoviny. Vzhledem k tomu, že toto tvrzení je tak zajímavé, že jsem tomu původně ani nevěřil (do okamžiku kdy jsem četl o této studii), rozhodl jsem se zde uveřejnit celý článek "CANNABIS: Perspektivní protinádorový lék?" z lékařských novin Medicína.


Svalové křeče
Švýcarský vědecký tým okolo Dr. Maja Maurer a Prof. Dr. Adolfa Dittricha prokázal, že marihuana působí zmírňujícím způsobem proti křečím, způsobeným centrálním nervovým systémem (svalové křeče, např. při skleróze multiplex nebo poškození míchy). Vlastní účinnou ltkou v tomto případě je kanabidiol, který působí antikonvulzivně a na rozdíl od THC nemá psychoaktivní a kardiovaskulární účinky. V USA již vyrábí firma Unimed preparát Marinol® (obsahující účinnou látku dronabinol) na ošetření svalových křečí právě při roztroušené skleróze.


Parkinsonova choroba
Kanabinoidy v kombinaci s L-dopou umožnily dlouhotrvající zlepšení a stabilizaci motorického stavu pacienta s Parkinsonovou nemocí, který žvýkal a polykal listy konopí (na rozdíl od ostatních subjektivních zpráv, kde se většinou konopné produkty inhalovaly). Jiný pacient, který byl léčen bez výrazného efektu různými preparáty, se rozhodl k léčbě přidat žvýkání jednoho listu (!) konopí denně. Po čtyřech měsících odezněla značná část příznaků (!!!)

Není bez zajímavosti, že kanabinoidní receptory jsou v mozku lokalizovány v těsné blízkosti struktur zapojených v patogenezi Parkinsonovy choroby.

Roztroušená skleróza
Sclerosis cerebrospinalis multiplex, roztroušená mozkomíšní skléróza (RS), je zánětlivé onemocnění autoagresivního charakteru, jehož podstatou je ložisková destrukce myelinu (obalů nervových buněk). Ataky trvají týdny až měsíce a remise (podmíněné regenerací axonů) jsou často neúplné, postupně dochází ke zhoršování stavu až invaliditě. Symptomy závisí na tom, která část CNS je zasažena. Není známa účinná léčba.

U pacientů s RS či spinálním poškozením byl pozorován pozitivní efekt kanabinoidů na spasticitu a třes, také na zmírnění bolesti. Mechanizmus účinku kanabinoidů není jasný. Někteří vědci zastávají názor, že zmírnění symptomů je umožněno imunosupresivním působením THC. Na základě tohoto poznatku byla zkoumána schopnost THC potlačit experimentální autoimunitní encefalitidu (EAE), onemocnění, které je používáno jako laboratorní model roztroušené sklerózy u morčat. Pokud byla u morčat experimentálně vyvolána RS a bylo podáváno placebo, u všech se vyvinula těžká forma EAE a více něž 98% uhynulo. U morčat léčených THC se projevily jen mírné symptomy, jejich mozková tkáň byla méně zánětlivě změněna a více než 95% zůstalo naživu.


Crohnova choroba
Morbus crohn, Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávícího traktu, které je prakticky nevyléčitelné, naopak často se rozšiřujicí do okolních úseků střeva. Její průběh je velmi nepříjemný, projevuje se bolestivými záchvaty, které pacienta dokáží zcela vyřadit z provozu. Nemoc propuká ve věku mezi 20 až 35 lety a v České republice jsou jí postiženi 2-3 pacienti ze 10.000 obyvatel.

Existuje mnoho svědectví o tom, že užívání kanabisu snižuje bolesti a častost problémů při Crohnově nemoci a ulcerózních kolitidách. Tento účinek byl potvrzen v studii provedené kalifornskou lékařskou společností, přičemž u všech symptomů a znaků došlo u pacientů k výraznému zlepšení. Konopí zlepšilo jejich chuť k jídlu, ulevilo od bolesti, nevolnosti, zvracení, únavy, zvýšilo aktivitu pacientů a ulevilo od deprese. U pacientů užívajících konopí se upravila tělesná váha, snížil se denní počet stolic, záchvaty se dostavovaly méně častěji a s nižší intenzitou. Zároveň se u pacientů užívajících konopí snížil příjem léků klasické medicíny. (více info)

Britští vědci zjistili, že kanabinoidní receptory jsou zapojeny do procesu regenerace poškozené střevní tkáně. Objevili přítomnost rcp. CB2 u nemocných, zatímco u zdravých se vyskytují jen rcp. CB1. Z tohoto usuzují, že mechanismus účinku je ve spuštění apoptózy (řízene smrti) poškozených buněk a potlačování excesívních reakcí imunitního systému, čímž působí proti zánětu. (více info)
2.8) Antiflogistké účinky konopí

Podle některých zpráv má konopí i antiflogistické účinky (působí proti zánětům). Údajně je antiflogisticky více účinné než kyselina acetylsalicylová (Aspirin®).

Analgetické účinky konopí
Marihuana působí i proti bolesti. V pokusech na zvířatech vykazovaly kanabinoidy zřetelné analgetické vlastnosti. Efektivní byly hlavně pro mírnění chronické bolesti, mohly by být použity v případech, kdy podávání standardních léčiv není dostačující. Po inhalaci marihuany dochází ke zvýšení prahu bolesti - u pacientů, kteří se dříve s marihuanou nesetkali, byl pozorován nárůst o 8%, u zkušenějších kuřáků dokonce o 16%. Mechanizmus analgetického působení kanabinoidů nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. V několika pracích se objevila domněnka, že by mohl být zprostředkován opioidními mí receptory. V Německu je od počátku roku 1998 na lékařský předpis lék Marinol® užívaný jako analgetikum. Slibné je také požívání THC v kombinaci s morfinem (při velmi silných bolestech), kdy se pomocí malé dávky THC zvýší účinnost morfinu až o 500%, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení množství morfinu při dosažení stejného účinku.

Vzhledem k poměrně širokému spektru analgeticky působících látek se asi kanabinoidy nestanou léčivy první volby, nicméně do budoucna by se mohly stát užitečnými pomocníky pro mírnění chronických bolestivých stavů.


Revmatismus
Marihuana je při revmatismu, účinná pravě kvůli jejímu potlačování bolesti. Je tedy jen symptomatické léčivo, ale zato velice dobré.


Antioxidační a neuroprotektivní aktivita
Existuje studie, která prokázala, že THC, kanabidiol a další kanabinoidy jsou účinné antioxidanty. Byl změřen jejich redoxní potenciál a schopnost odevzdat elektron byla srovnatelná s antioxidantem butylhydroxytoluenem. Kanabinoidy by tedy mohly být využity k prevenci a léčbě ischemických, neurodegenerativních a zánětlivých onemocnění a procesů spjatých se stárnutím, např. Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, infarktu myokardu, tromboembolických příhod, Crohnony nemoci, revmatoidní artritidy aj.. Vzhledem k absenci psychoaktivního působení by bylo výhodné podávání kanabidiolu.

Na kulturách krysích kortikálních neuronů byl pozorován neuroprotektivní účinek kanabinoidů, předevšícm THC a kanabidiolu, který však není zprostředkován CB receptory. Mechanizmus není objasněn.


Spánek a relaxace
Marihuana zklidňuje spánek a zlepšuje usínání. Naproti standardním hypnotikum (barbituráty, benzodiazepiny) nezkracuje marihuana R.E.M fáze spánku, takže lidé jsou doopravdy vyspalí, přičemž se nevystavují riziku řady orgánových poškození

.
Stres
Marihuana snižuje krevní tlak, rozšiřuje tepny a snižuje teplotu o 1-2°C, čímž údajně uvolňuje i stres.

Migréna
Migréna je zachvatovitá bolest hlavy. Obvykle je doprovázená nevolností zvracením a psychickými příznaky. Pro terapii jsou používána běžná analgetika, látky ovlivňující metabolismus mozkových neurotransmiterů a cév.

Důvodů, proč se zabývat možností využití kanabinoidů pro zvládnutí migrén je několik:
- konopí je pro léčbu a profylaxi migrény užíváno poměrně dlouho
- má určitý analgetický efekt
- zdá se, že ovlivní nociceptivní procesy v mozku a umožní interakci se serotoninovými receptory
- působí zároveň jako antiemetikum, což je výhodné
- problém návyku a poškození dýchacích cest by neměl být tak palčivý vzhledem k příležitostnému, intermitentnímu podání
- při kouření je nástup účinku velmi rychlý


Astma
Studie charakterizující antiastmatické účinky THC se ve výsledcích značně rozcházejí.

Některé studie ukázaly, že THC ve formě aerosolu působí bronchodilatačně jak u pacientů s astmatem, u zdravých osob a také v případech experimentálně vyvolaných spasmů průdušek u experimentálních zvířat. Vykouření jedné cigarety marihuany s obsahem 2 % THC nebo podání 15 mg THC p.o. vyvolalo bronchodilatační účinek ekvivalentní s běžnými bronchodilatancii, přičemž účinek trval asi dvě hodiny.

V jiných studiích byla naopak po podání THC ve formě aerosolu u astmatiků vyvolána silná bronchokonstrikce a kašel, což je překvapující a odporuje předešlým poznatkům. Bronchokonstrikce byla pozorována i po podání THC p.o. nebo po inhalaci marihuanového kouře.

Vzhledem k velké šíři dostupných a efektivních antiastmatik a riziku zmíněného paradoxního bronchospasmu se THC zřejmě nestane vhodnou látkou pro tuto indikaci. Kouření čehokoli je navíc u astmatiků kontraindikováno.


Antibiotické, antibakteriální a dezinfekční účinky
Již od roku 1955 je světu známa československá studie ze které vyplývá, že jakákoliv infekce, která se dá léčit tetramycinem se dá minimálně ze stejným účinkem léčit i pomocí kanabisových derivátů. Mikrobiolog Gerald Lancs z University of South Florida objevil roku 1990, že marihuana ničí virus Herpes.


Léčba alkoholismu a dalších látkových závislostí
Již od roku 1971 jsou produkty z konopí experimentálně testovány jako léky proti alkoholismu, heroinové a amphetaminové závislosti.