P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

 

70. USNESENÍ

 

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 15. schůze, konané dne  3. srpna 2005

 

k zásahu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku

výbor

 1. j e   p ř e s v ě d č e n,
  že  zásah Policie ČR proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku byl nepřiměřený;

 2. d o p o r u č u j e
  Senátu Parlamentu  zařadit na pořad 7. schůze Senátu bod „Projednání nepřiměřeného zásahu  Policie ČR proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku“;

 3. s e    r o z h o d l
  pozvat na příští schůzi výboru ministra vnitra ČR a Policejního prezidenta             k projednání postupů Policie ČR při problémových masových shromážděních;

 4. p o v ě ř u j e
  předsedu výboru, senátora Josefa Jařaba, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi.

 

Josef Jařab, v.r.
předseda výboru

Josef Zoser, v.r.
ověřovatel výboru


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ