P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

218.

USNESENÍ   SENÁTU

ze 7. schůze dne 5. srpna 2005

k postupu Ministerstva vnitra ČR ve věci zásahu proti účastníkům CzechTek 2005

Senát

  1. vyjadřuje přesvědčení, že zásah na Technoparty CzechTek byl nepřiměřený a neodpovídal situaci,
  1. požaduje urychlené a důkladné vyšetření všech okolností zásahu a požaduje, aby  předseda vlády a ministr vnitra seznámili Senát se závěrečnou zprávou tohoto šetření,
  1. doporučuje Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádat veřejné slyšení Senátu o strategii při regulaci podobných akcí, jako je např. Technoparty.

 

Přemysl Sobotka  v. r.
předseda Senátu

Josef Novotný  v. r.
ověřovatel Senátu


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ