VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY  

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. září 2005 č. 1158

 

ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí

na technoparty CzechTek 2005

 

V l á d a

 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í   Zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005, obsaženou v části III materiálu č.j. 1405/05;

II.  p o v ě ř u j e   předsedu vlády předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení pro informaci Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Provede:

předseda vlády 

 

Předseda vlády

 

Ing. Jiří   P a r o u b e k , v. r.


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ