VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne17. srpna 2005 č. 1045

 

k Průběžné zprávě o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek
konané ve dnech 29. července až 1. srpna 2005 v katastru obcí
Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku

              V l á d a

  1. b e r e   n a   v ě d o m í   Průběžnou zprávu  o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29. července až 1. srpna 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku, obsaženou v části III materiálu  č.j. 1303/05;

  2.  u k l á d á
    1. ministru vnitra

  1. předložit vládě do 31. srpna 2005 zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005 určenou pro nejbližší zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

  2. posoudit do 31. srpna 2005 dostatečnost existující právní úpravy pořádání technoparty a obdobných akcí a v případě potřeby připravit návrh změny dotčených právních předpisů nebo novou právní úpravu,

 

          2. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti předložit vládě do 31. srpna 2005 zprávu státního zastupitelství ve věci konání technoparty CzechTek  ve dnech 29. července až 1. srpna 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku.

 Provedou:

místopředseda vlády a 
ministr spravedlnosti,
ministr vnitra

 

Předseda vlády

 

Ing. Jiří   P a r o u b e k , v. r.


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ