Senátor Jaromír Štětina: Děkuji Vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom v krátkosti. Na začátku naší diskuse jsme negativně zhodnotili moji žádost, aby mohl vystoupit pan Penc. Pan Penc mě mezitím poprosil, abych tady reprodukoval dvě jeho poznámky. Já je pokládám za velmi důležité a chtěl bych, abyste je vyslechli.

V první poznámce pan Stanislav Penc říká: „Není pravda, že jsem slíbil oznámit místo letošního CzechTeku, jak řekl před několika minutami pan ministr. Naopak jsem opakovaně žádal o jednání, které do doby demonstrací neproběhlo. To, co řekl pan ministr, je jeho další lež.“ Tolik pan Stanislav Penc.

Druhá poznámka pana Stanislava Pence, a oslovuje přitom naše slovutné shromáždění: „Je potřeba si uvědomit, že tímto Vaším jednáním neřešíte techno, ani případné excesy policistů, ale zklamanou důvěru v demokratický systém velké části mladé generace.“
Děkuji vám za pozornost.


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ