Setkání příznivců techno-party

Dva letní měsíce bývají v posledních několika letech nejen obdobím zasloužených a dlouho očekávaných prázdnin a dovolených, ale i obdobím nechvalně proslulých setkání příznivců techno-party. Na uzemí Jihočeského kraje se taková akce konala naposledy v roce 2000 na Českobudějovicku, kde se do okolí malé vesnice Lipnice sjelo několik tisíc příznivců této pochybné zábavy. Policie ČR přijala na základě získaných zkušeností lipnické akce celou řadu svých vlastních opatření směřujících k tomu, aby dokázala včas reagovat na organizaci další případné takové akce na jihu Čech. Tyto akce se totiž konají na velkém prostoru, který organizátoři většinou vybírají tajně, s časovým předstihem. Vybranou lokalitu pak prostě zaberou a během několika málo hodin se do místa sjede velké množství těchto příznivců a obdivovatelů. Na místě své zábavy zůstávají několik dní a tato doba je doslova nesnesitelnym peklem nejen pro majitele příslušných pozemků, ale i pro místní obyvatele. Konání těchto akcí je vždy spojeno s požíváním alkoholu a s požíváním návykových látek ve velkém měřítku. V místech konání jsou vždy problémy se zabezpečením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dochází k narušení klidu a veřejného pořádku a nezřídka dochází i k případům poškozování cizí věci.Opatření, která přijala Policie ČR v Jihočeském kraji, směřují především k včasnému odhalení příprav organizace setkání podobného druhu. V rámci těchto opatření byl krajským policejním ředitelem zřízen speciální štáb, který na území kraje koordinuje získávání a vyhodnocování zjištěných poznatků k přípravám konání techno-party. Zvýšená pozornost je v této době věnována i spolupráci Policie ČR s orgány státní správy a samosprávy. Vzhledem k tomu, že velkou část účastníků techno-party vždy tvoří příznivci ze zahraničí, situace je monitorována policií i na hraničních přechodech. 

>Dosud jsme žádné aktivity organizátorů obdobných akcí na území kraje nezaznamenali. Z našich zkušeností však víme, že nejčastějším obdobím pořádání těchto setkání byvá konec měsíce července a počátek měsíce srpna a tak situace je dále velmi intenzivně monitorována.
mjr. Bc. Dušan Klícha (974 221 207) SJčk České Budějovice

Ministerstvo vnitra - regionální zpravodajství z Českých Budějovic
Setkání příznivců techno-party. Dva letní měsíce byvají v posledních několika letech ... Vzhledem k tomu, že velkou část účastníků techno-party vždy tvoří ... www.mvcr.cz/aktualit/regiony/ces_bud/prevence.html - 67k - 16 září 2005


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ