Výtržnosti vlasatců v Rudolfově a v Českých Budějovicích ve dnech 29. a 30.3.1974 - hlášení

Archiv MV ČR, Fond Krajská správa SNB České Budějovice - vnitřní odbor, Signatura G/J 1-1, inventární jednotka 83, karton 11: Výtržnosti vlasatců v Rudolfově a v Českých Budějovicích ve dnech 29. a 30. 3. 1974 - hlášení

Poznámka: Text je doslovný přepis, v hranatých závorkách jsou uvedeny případné vysvětlivky, doplnění, vynechávky apod. Vynechány jsou osobní a citlivé údaje a v jednom případě text přímo s popisovanými událostmi nesouvisející.

Dokument č. 1: 

Okresní oddělení VB České Budějovice 31. 3. 1974 [Autor] 
KS SNB Správa VB České Budějovice [adresát] 
Rušení veřejného pořádku obvodu Okresního oddělení České Budějovice - 1. dodatek k předběžné zprávě.

K předběžné zprávě o rušení veřejného pořádku v obci Rudolfov a městě České Budějovice hlásím, že celkem bylo po rozhodnutí okresního prokurátora v Českých Budějovicích zadrženo 37 osob, včetně těch, které byly hlášeny v původní zprávě.
Celkem bylo předvedeno, vyslechnuto a propuštěno 31 osob a 84 osob bylo kontrolováno.
V průběhu nočních hodin nebylo v krajském městě zjištěno nějakých rušivých jevů.
V 04,40 hod. oznámil telefonicky na zdejší OVB řidič autobusu Dopravního podniku města České Budějovice Pavel Topinka, který jel linku č. 6, České Budějovice-Homole, že byl v blízkosti prostoru letiště Planá stavěn skupinkou asi 6 až 7 mladíků (vlasatců), kteří stáli přes celou vozovku - proto zastavil. Jeden z mladíků vešel do autobusu a požadoval po něm peníze. Řidič ho kopl do žaludku, takže z autobusu vypadl, uzavřel dveře, dojel až k hlavní bráně letiště a případ telefonicky oznámil. Nemohl uvést, kterým směrem mladíci šli, neboť v těch místech byla značná mlha. Do uvedeného místa byly poslány hned 3 hlídkové vozy se služebním psem, avšak zatím je pátrání bezvýsledné.
Dnešního dne se bude pokračovat ve výsleších zadržených osob k zjištění hlavních viníků a organizátorů srazu a těch, kteří při zákroku v obci Rudolfov skandovali urážlivé výroky vůči příslušníkům VB i státnímu zřízení.
Do této akce bude zapojeno 60 příslušníků zdejšího okr. odď. VB. Mimo to v krajském městě budou již od rána vysílány mimořádné operativní hlídky a zvýšený dohled nad veřejným pořádkem.
Pokud jde o předvedené a kontrolované osoby, budou na tyto dálnopisně upozorněna příslušná okresní oddělení VB a vyžádány jejich charakteristiky.
Všem obvodním oddělením, zejména obvodu velkých Českých Budějovic, byla zdůrazněna včasná hlásná služba, aby v případě nějaké nepřístojnosti mohl být proveden rychlý zásah.
Také bude provedeno zajištění svědeckých výpovědí civilních osob v obci Rudolfov a provedeno fotografování všech zadržených.
Při prováděných výsleších zadržených osob bude kladen hlavní důraz na zjištění organizátorů a vyrozumívání osob, které se srazu zúčastnily.
Po zjištění dalších skutečností bude opětovně podána zpráva.
operační důstojník O VB kpt. Šafář

Dokument č. 2: 

KS-SNB správa VB České Budějovice 31. 3. 1974 
[Tři dálnopisy adresované Dozorčímu důstojníku MV ČSSR, Dozorčímu důstojníku MV ČSR, Federální správě VB Praha a Hlavnímu velitelství VB v Praze]
[...] 
2) Dodatek ke zprávě rušení veřejného pořádku v okrese České Budějovice
V souvislosti s chuligánskými výtržnostmi v okrese České Budějovice, ke kterým došlo dne 30. 3. 1974, byl zjištěn neověřený poznatek, že dnešního dne, t. j. v neděli 31. 3. 1974, ve večerních hodinách, se má uskutečnit sraz chuligánů (vlasatců) v Praze v restauraci u Glaubiců a mají mít s sebou i fotografické přístroje. U MS-VB bylo zjištěno, že v Praze 1 na Malé Straně, se má restaurace U Glaubiců nacházet.
3) Dodatek ke zprávě rušení veřejného pořádku v okrese České Budějovice
Ke zprávě týkající se srazu chuligánů (vlasatců) v Praze u Glaubiců bylo důvěrně zjištěno, že mají použít materiál získaný fotografováním ze zákroku orgánů VB proti nim a tento prý chtějí zaslat jako dokument na západ. Jedná se o neprověřený poznatek.
stálá služba S [správa] -VB podepsán kpt. Maxa


Dokument č. 3: 

SNB Okresní oddělení VB Písek 31. 3. 1974 [Autor] 
KS-SNB, Správa VB České Budějovice [Adresát]

Seznam osob doprovázených vlakem ČSD na trati Protivín - Plzeň dne 30. 3. 1974 - hlášení
Předkládám seznam osob, perlustračních lístků a fotografií, které se zúčastnily hromadné výtržnosti v Českých Budějovicích dne 30. 3. 1974. V seznamu uvedené osoby byly převzaty na železniční stanici ČSD Protivín, okres Písek, odkud byly doprovázeny orgány OVB Písek do cílové stanice Plzeň, kde byly předány orgánům KS SNB Plzeň. V daném případě se jedná o následující osoby:

1) Hrubý Vladimír, nar. [...] 1956, zaměstnán v n. p. Škoda
2) Pojar František, nar. [...] 1955, zaměstnán v n. p. Škoda
3) Mareš Milan, nar. [...] 1956, zaměstnán Stavoprav Škoda
4) Turek František, nar. [...] 1951, zaměstnán Okresní bytové hosp. Tachov
5) Burian Vladimír, nar. [...] 1952, zaměstnán Plemenářský podnik Čemice
6) Vojta Stanislav, nar. [...] 1951, zaměstnán OSP Tachov
7) Konrád Josef, nar. [...] 1954, zaměstnán v n. p. Amati Kraslice
8) Janíček Ladislav, nar. [...] 1951, zaměstnán Geodesie Karlovy Vary
9) Sedhala Jan, nar. [...] 1956, zaměstnán v n. p. Papírny České Budějovice
10) Kubešová Adéla, nar. [...] 1957, zaměstnaná v n. p. Tesla Lanškroun, provoz Přeštice
11) Prachová Eva, nar. [...] 1953, zaměstnaná v n. p. Tesla Lanškroun, provoz Přeštice

U všech výše jmenovaných byla provedena v železniční stanici Plzeň technikem OVB Písek fotodokumentace. Fotografován nebyl Jan Sedlaha, neboť vystoupil v železniční stanici ČSD Čejetice, okres Strakonice. Během jízdy do Plzně nedošlo k žádné výtržnosti. Při předávání osob orgánům SNB z Plzně na nádraží v Plzni se snažily 4 osoby uprchnout, proto bylo proti nim použito tamními orgány služebních obušků. 
náčelník Okresního oddělení VB mjr. Marek

Dokument č. 4: 

SNB - obvodní oddělení VB Tábor 31. 3. 1974 

Seznam osob, které se zúčastnily akcí narušujících veřejný pořádek v Českých Budějovicích a jež byly eskortovány příslušníky OVB Tábor na hlavní nádraží v Praze.
1) Fauer Jaroslav, nar. [...] 1953, zam. Konstruktiva Praha
2) Beníšek František, nar. [...] 1954, zaměstnán ČKD Praha, Lokomotivka
3) Holub Jiří, nar. [...] 1955, zaměstnán u Stavoservisu Praha
4) Slanař Vladimír, nar. [...] 1955, zaměstnán u OSP Kladno
5) Papežová Marcela, nar. [...] 1952, zaměstnána u Strojexportu Praha
6) Papež Zdeněk, nar. [...] 1952, zaměstnán u Výtahy, podnik hlavního města Prahy
7) Hejk Petr, nar. [...] 1943, zaměstnán u Automobilových závodů Praha - Letňany
8) Šmíd Jiří, nar. [...] 1951, zaměstnán u Technické správy pro výstavbu při Ministerstvu školství
9) Maniš Ladislav, nar. [...] 1954
10) Řezníček Stanislav, nar. [...] 1954, zaměstnán u Pražské pekárny a mlýny
11) Jamník Jiří, nar. [...] 1955, zaměstnán SPŠS Praha 1 
12) Jamník Petr, nar. [...] 1955, zaměstnán SPŠS Praha 1 
13) Mareš Miloš, nar. [...] 1955, zaměstnán u Chirana Praha - Strašnice
14) Šmídl Zdeněk, nar. [...] 1954, zaměstnán Gymnázium Praha 4
15) Bezouška Martin, nar. [...] 1955, zaměstnán Gymnázium Praha 4
16) Košík Michal, nar. [...] 1955, zaměstnán Gymnázium Praha 4
17) Haszprová Rea, nar. [...] 1956, zaměstnána SZTŠ Brandýs nad Labem
18) Adamcová Pavla, nar. [...] 1957, bez pracovního poměru
19) Skála František, nar. [...] 1955, zaměstnán u Pražské stavební obnovy
20) Skála Jiří, nar. [...] 1954, zaměstnán Gymnázium Praha 4
21) Beran Jiří, nar. [...] 1956, zaměstnán IPS Praha
22) Šindelářová Eva, [...] 1952, zaměstnána ČKD Trakce Praha
23) Kindl Jan, nar. [...] 1955, zaměstnán Odborné učiliště n. p. Janka Radotín, Praha-západ
24) Hejda Karel, nar. [...] 1955, zaměstnán učňovský závod n. p. Montované stavby Praha
25) Hnilica Tomáš, nar. [...] 1955, zaměstnán Janka Radotín, Praha-západ
26) Petriško Dimitrij, nar. [...] 1955, zaměstnán u Pražské teplárny
27) Farkaš Vladislav, nar. [...] 1956, zaměstnán u Leteckých opraven Praha-Kbely
28) Kolaříková Ivana, nar. [...] 1952, zaměstnána SPŠ Keramická Karlovy Vary
29) Hybš Richard, nar. [...] 1952, zaměstnán u n. p. Průmstav Praha
30) Mrázek Miloslav, nar. [...] 1956, zaměstnán Gymnásium Benešov u Prahy
31) Nádvorníková Jana, nar. [...] 1954, zaměstnána Gymnásium Benešov u Prahy
32) Vožniak Jaroslav, nar. [...] 1954, zaměstnána Gymnásium Radotín, Praha-západ
33) Tůma Emil, nar. [...] 1955, zaměstnán u Pražských komunikací, podniku hl. m. Prahy
34) Mohorita Boris, nar. [...] 1952, zaměstnán Tesla Praha
35) Mohoritová Zuzana, nar. [...] 1954, zaměstnána Výtvarnictví Praha
36) Totůšek Lubomír, nar. [...] 1947, zaměstnána Kovoslužba Praha
37) Ježek Zdeněk, nar. [...] 1955, zaměstnán Městská telekomunikační správa Praha
38) Hora Zdeněk, nar. [...] 1951, zaměstnán ČSAD Liberec
39) Cerman Ladislav, nar. [...] 1952, zaměstnán Bytex Vratislavice nad Nisou
40) Poliak Antonín, nar. [...] 1956, zaměstnán Barvy laky Praha
41) Kukalová Jaroslava, * [...] 1950, zaměstnána Zelenina Praha
42) Kukal Jaroslav, nar. [...] 1949, zaměstnán Průmstav Praha
43) Vopálka Milan, nar. [...] 1955, zaměstnán Pražská stavební obnova
44) Zemánek Jiří, nar. [...] 1952, zaměstnán SPŠ stavební Praha
45) Šrámek Zdeněk, nar. [...] 1955, zaměstnán Technometra Praha
46) Taťoun Pavel, nar. [...] 1954, zaměstnán Městská telekomunikační správa Praha
47) Junger Viktor, * [...] 1956, zaměstnán SPŠ strojnická Praha
48) Ščupák Josef, nar. [...] 1951, zaměstnán Západočeské pekárny a cukrárny Karlovy Vary
49) Smílek Miroslav, nar. [...] 1950, zam. Geodezie Karlovy Vary 
50) Herajt Jaroslav, nar. [...] 1950, zaměstnán Pozemní stavby Karlovy Vary
51) Kos Pavel, nar. [...] 1952, zaměstnán Krušnohorské strojírny Komořany
52) Smílek Luboš, nar. [...] 1956, zaměstnán Státní statek Verušičky
53) Jeržábek Jaroslav, nar. [...] 1957, zaměstnán Novinářské závody Praha
55) Vokatý Zdeněk, nar. [...] 1951, zaměstnán Národní divadlo Praha
56) Karas Vlastimil, nar. [...] 1954, zam. Ústřední sklady Praha 
57) Holeka Ivan, nar. [...] 1953, zaměstnán Meopta Praha
58) Závorka Daniel, nar. [...] 1954, zaměstnán Gymnasium Praha 4
59) Bouchal Antonín, nar. [...] 1955, zaměstnán Mechanika Praha
60) Krpálek Ladislav, * [...] 1950, zaměstnán SPSŠ Praha 
61) Prošek Jan, nar. [...] 1953, zaměstnán Národní výbor hlavního města Prahy
62) Bečka Eugen, nar. [...] 1956, zaměstnán ČKD Praha
63) Nepustil Jan, nar. [...] 1956, zaměstnán Geodesie Praha
64) Skalický Tomáš, nar. [...] 1953, zaměstnán Úklid Praha
65) Špaček Stanislav, nar. [...] 1955, zaměstnán Metro, Dopravní podnik hlavního města Prahy
66) Dvořák Miloslav, nar. [...] 1952, bez pracovního poměru
67) Mandovec Dalibor, * [...] 1956, zaměstnán Grafotechna Praha
68) Halbych Jiří, nar. [...] 1954, zaměstnán VŠ zemědělská Praha
69) Budka Pavel, nar. [...] 1955, zaměstnán Dopravní podnik hlavního města Prahy
70) Šimeček Milan, nar. [...] 1953, zaměstnán Tesla Praha
71) Zich René, nar. [...] 1954, zaměstnán Supraphon Praha, od 1. 4. 1974 vojenská služba
72) Kmochová Eva, nar. [...] 1955, zaměstnána Maloobchod průmyslového zboží Praha Supraphon Praha
73) Kraus René, nar. [...] 1955, zaměstnán Polygrafia Praha
74) Honetschläger Alexej, nar. [...] 1954, zaměstnán Geodezie Praha
Dále bez fotografie
75) Hamza Richard, nar. [...] 1957, zaměstnán Komunální služby Radotín, Praha-západ
76) Sompek Zdeněk, nar. [...] 1957, zaměstnán OU Janka Radotín, Praha-západ
77) Trávníčková Alena, nar. [...] 1955, zaměstnána Strojimport Praha
78) Mašek Jiří, nar. [...] 1954, zaměstnán Státní tiskárna Praha
79) Kubínek Jiří, nar. [...] 1952, zaměstnán Státní statek Zloněvec, okres Kladno
80) Rakuščinec Josef, nar. [...] 1950, zaměstnán n. p. Pozemní stavby Košice
81) Pilařová Helena, nar. [...] 1956, zaměstnána Gymnasium Praha 6
82) Dušáková Dagmar, nar. [...] 1956, zaměstnána Gymnasium Praha 6
83) Kocábek Jan, nar. [...] 1956, zaměstnán Dřevozpracující podnik hlavního města Prahy
84) Mladenová Marcela, nar. [...] 1956, zaměstnána Tesla Praha
85) Lysák Vladislav, nar. [...] 1956, zaměstnán Pražské vodárny
86) Seibert Miroslav, nar. [...] 1956, zaměstnán DRUPOL, výrobní družstvo Praha
87) Ližníková Anna, nar. [...] 1958, zaměstnána Čokoládovny Praha-Modřany
88) Čarada Vratislav, nar. [...] 1956, zaměstnán ČSAD Praha
89) Navrátil Bedřich, nar. [...] 1954, zaměstnán ČKD Praha
90) Láža Dušan, nar. [...] 1955, zaměstnán Povodí Vltavy Praha
91) Holub Bedřich, nar. [...] 1953, zaměstnán ČSAD Praha
92) Zipel Branislav, nar. [...] 1954, zaměstnán Mikus Praha
93) Liška Jiří, nar. [...] 1955, učeň ZPA Praha-Jinonice
94) Tippan Josef, nar. [...] 1951, zaměstnán IPS Bílina
95) Martoch Petr, nar. [...] 1954, zaměstnán Tesla Praha
96) Kriková Jiřina, nar. [...] 1955, zaměstnána Hutní montáže Ostrava
97) Jandák Ivan, nar. [...] 1950, od 2. 4. 1974 vojenská základní služba
98) Unger Jan, nar. [...] 1950, od 2. 4. 1974 vojenská základní služba
99) Chmelová Jitka, * [...] 1950, zaměstnána Polygrafia Praha
100) Šnobl Josef, nar. [...] 1954, zaměstnán Národní divadlo Praha
101) Macháček Pavel, nar. [...] 1953, zaměstnán Podnik výpočetní techniky Praha
102) Suck Jiří, nar. [...] 1954, zaměstnán Dřevařské závody Praha
103) Suck Karel, nar. [...] 1951, zaměstnán Pražské pivovary
104) Konfršt Jaroslav, nar. [...] 1955, učební obor n. p. PS Praha (pozn. co bylo PS?)
105) Kostka Jiří, nar. [...] 1955, zaměstnán Novinářské závody Mír Praha
106) Ryšánek Miloslav, nar. [...] 1955, zaměstnán SPŠ strojnická Praha
107) Michalíková Kristina, nar. [...] 1957, zaměstnána Čokoládovny Praha-Modřany
108) Hallína Jiří, nar. [...] !953, zaměstnán Geodezia Praha
109) Voráček Alex, nar. [...] 1954, zaměstnán Dřevotvar Nová Paka
110) Moletz Milan, nar. [...] 1957, zaměstnán RaJ Dobříš
111) Luhan Jiří, nar. [...] 1957, zaměstnán Gymnasium Praha 6
112) Ekart Pavel, nar. [...] 1955, zaměstnán Gymnasium Praha
113) Dlouhý Jiří, nar. [...] 1953, zaměstnán Železniční stavitelství Praha
114) Balej Stanislav, nar. [...] 1955, zaměstnán Staviko Praha
115) Kobyl Radomír, nar. [...] 1953, bez pracovního poměru
116) Řeháčková Jindra, nar. [...] 1955, zaměstnána Prior Praha
117) Pokorný Jiří, nar. [...] 1953, student ČVUT Praha
118) Tadič Miroslav, nar. [...] 1957, zaměstnán Brandýsské strojírny, povolení k pobytu pro cizince
120) Chloupek Miroslav, nar. [...] 1956, zaměstnán Zemědělské opravny Praha
121) Stránksý Jaromír, nar. [...] 1957, učeň Závody průmyslové automatizace Praha
122) Kostínková Lenka, nar. [...] 1956, studentka SZŠ Praha
123) Hynek Miroslav, nar. [...] 1943, zaměstnán Útvar hlavního architekta města Prahy
124) Píša Martin, nar. [...] 1955, bez pracovního poměru
125) Nečesalová Jitka, nar. [...] 1952
126) Zeman Jiří, nar. [...] 1957
127) Holub Petr, nar. [...] 1955
128) Zahrádka Josef, nar. [...] 1955
129) Kratochvíl Vít, nar. [...] 1956
130) Dimostakis Kostas, nar. [...] 1954
131) Šístek Alexandr, nar. [...] 1953
132) Kováč Karel, nar. [...] 1955
133) Frühauf Ivan, nar. [...] 1954, student Gymnasia Praha 8
134) Hejna Jiří, nar. [...] 1953
135) Hořejší Jan, nar. [...] 1951
136) Honetschláger Michal, nar. [...] 1950
137) Sodomka Jaroslav, nar. [...] 1953
velitel opatření náčelník OO-VB por. Matyš
[U řady uvedených osob pravděpodobně nebyl rozlišen pracovní poměr a studium]


Dokument č. 5: 

Okresní oddělení VB České Budějovice 1. 4. 1974 

Rušení veřejného pořádku v obvodu okresního oddělení VB České Budějovice - 2 dodatek k předběžné zprávě
Hlásím, že dne 31. 3. 1974 bylo předvedeno a vyslechnuto celkem 26 osob, které byly po ověření totožnosti propuštěny.
Dodatečně byl zadržen a předán do věznice Vokůrka František, nar. [...] 1953, dělník Státního statku Ktiš, který se dne 30. 4. 1974 zúčastnil výtržnosti v Rudolfově a po zákroku uprchl. V Českých Budějovicích si ještě s dalšími vlasatci objednal auto taxi a odejel do obce Ločenice, okres České Budějovice, kde se též konaly taneční čaje. Když v Ločenicích byla prováděna kontrola osob orgány VB, tyto hrubě urážel a napadal. V této době byl značně opilý, proto byl umístěn v záchytné protialkoholní stanici v Českých Budějovicích a po vystřízlivění vyslechnut a zadržen.
Dále byl zadržen příslušníky obvodního oddělení VB Zliv Antonín Pojar, nar. [...] 1955, dělník Chlumčanských keramických závodů, který měl též účast na výtržnosti v obci Rudolfov a byl zastižen na útěku ještě s dalším kamarádem Karlem Čírtkem, nar. [...] 1957.
Dne 31. 3. 1974 byli vytěženi občané z obce Rudolfov k případu výtržnictví v restauraci na Americe, kteří potvrdili, že dav vlasatců provolával a skandoval hanlivé výroky: "Gestapáci!", což směřovalo na příslušníky VB, kteří prováděli zákrok. Někteří z nich vykřikovali, že se vrací rok 1968.
Rovněž při konané zábavě, člen PSVB [Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti] s. Vališ zajistil u Josefa Hrdličky, trvale bytem České Budějovice, jeden pánský svetr, který znázorňuje vlajku USA. Těchto a podobných svetrů bylo zjištěno u více vlasatců.
Do současné doby nebyl zatím zjištěn hlavní pachatel nebo iniciátor nezákonného srazu vlasatců. Jeden z účastníků srazu vlasatců, Josef Holič, nar. 1954, uvedl, že o srazu byl informován z plakátu, který měl být vyvěšen někde v Českých Budějovicích. Podle zjištění stejný plakát (stejné rozměry a písmo) byl orgány VB dne 30. 3. 1974 zjištěn v obci Zliv u nádraží, kde byl vylepen na stromě, a který se nachází na okresním oddělení VB. To svědčí, že i v okrese České Budějovice existovala osoba nebo skupina, která zajišťovala propagaci a účast na srazu účastníků v restauraci na Americe. Od dalšího účastníka srazu vlasatců, jistého Landy, bylo konstatováno, že plakáty měla údajně vyvěšovat dosud neznámá dívka pod přezdívkou "Syfilinda". V tomto případě se provádí zjištění podezřelé.
Kromě urážek orgánů VB bylo dále zjištěno a svědecky potvrzeno, že jménem nezjištění vlasatci v prostoru restaurace na Americe provolávali "Sieg Heil". Toto zjištění bylo konstatováno i před zákrokem v obci Ločenice, kde se 30. 3. 1974 konala zábava, na kterou, po rozptylu vlasatců v Českých Budějovicích, odjelo asi 6 účastníků na uvedenou zábavu. Zde podle svědka měli tito účastníci zdravit tak, že jeden uvedl Sieg a druhý odpovídal Heil. Výroky vlasatců v Ločenicích jsou jen přenášením výroků, které, jak se ukazuje, slyšeli v prostoru restaurace na Americe.
Po rozptylu vlasatců dne 30. 3. 1974 v Českých Budějovicích, jakož i v průběhu cesty vlakem směrem na Prahu a Plzeň, kam byli vlasatci v doprovodu orgánů VB odesláni, bylo provedeno fotografování vlasatců, nejméně ve 120 případech. Fotodokumentace se nachází u zdejšího okresního oddělení VB. V průběhu dne 31. 3. 1974 bylo zajištěno v rámci jiných okresů a krajů šetření a vytěžování vlasatců, účastníků srazu na Americe.
Během dne 31. 3. 1974 pak bylo provedeno důkladné vyšetření a vyslechnutí 39 osob, které se nachází t. č. jako zadržené ve věznici v Českých Budějovicích.
Během neděle nebylo v rámci krajského města a okolí žádných vážných rušivých jevů. V prostoru náměstí byl výskyt kolem 18-20 vlasatců a ve večerních hodinách bylo pak zjištěno kolem 30 vlasatců v restauraci Zátiší v Suchém Vrbném.
Ze středu města byli vlasatci, všichni bytem České Budějovice, kolem 16,30 hod. předvedeni na obvodní oddělení VB České Budějovice, kde byli vyslechnuti k účasti na srazu v Rudolfově. Vlasatci zjištění v restauraci Zátiší v Suchém Vrbném byli kontrolováni a jejich výslech bude proveden dnešního dne. Z toho čtyři byli předvedeni na okresní oddělení VB. Pokyny orgánů VB prováděli s veškerou ukázněností. To lze přičítat zákroku dne 30. 3. 1974 v prostoru nádraží.
V šetření se pokračuje dle stanoveného plánu. Podle předběžného ověření se předpokládá provést návrh na vzetí do vazby asi u 6-7 osob. Ostatní vlasatci, zadržení dne 30. a 31. 3. 1974, budou dnešního dne po skupinkách propouštěni a odesláni do svých bydlišť tak, aby nenarušili veřejný pořádek.
náčelník okresního oddělení VB mjr. Krejčí

Dokument č. 6:

KS SNB - Správa VB České Budějovice 1. 4. 1974 
Vyhodnocení událostí v souvislosti s rušením veřejného pořádku v restauraci Na Americe v Rudolfově a v Českých Budějovicích
Vyhodnocení událostí v souvislosti s rušením veřejného pořádku

V restauraci Na Americe v Rudolfově, okres České Budějovice, jsou téměř pravidelně pořádány čaje. Vedoucím provozovny je Petr Kobylka, nar. [...] 1947, provozovatel je LSD Jednota České Budějovice se sídlem v Týně nad Vltavou.
Při čajích účinkovala hudba Infinitas (Nekonečno) z Českých Budějovic, jejímž vedoucím je Tomáš Halla, nar. [...] 1954, zaměstnanec Československého rozhlasu v Českých Budějovicích. Manažerem skupiny je Petr Šerý, studující pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. K vystupování mají povolení Okresního kulturního střediska České Budějovice.
Tato hudba účinkovala při zábavě dne 29. 3. 1974 od 19,00 do 22,30 hod. Během zábavy nedošlo k rušivým jevům.
Dne 30. 3. 1974 v odpoledních hodinách se začali občané z Rudolfova obracet na předsedu komise pro ochranu veřejného pořádku Václava Holoubka s tím, že v restauraci Na Americe je velké soustředění mladých lidí ustrojených do trampských oděvů, špinavých, většinou tzv. Mániček, z nichž část byla v podnapilém stavu. Povalovali se kolem restaurace. Občané si stěžovali, že ve skupinkách chodili po Rudolfově i v noci z 29. na 30. 3. 1974, tloukli na okna, jednomu staršímu občanu odcizili klobouk, vysmívali se mu a tropili jiné výtržnosti.
Dva členové KOPV [komise pro ochranu veřejného pořádku] navštívili předsedu MěNV [Městský národní výbor] Rudolfov s. Ludvíka Korandu a žádali, aby zábava byla zrušena. Předseda událost sdělil OOVB [Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti] Suché Vrbné, kde vykonával stálou službu nstržm. Zdeněk Bendl (v MV od 1. 12. 1971), který na sdělení operativně nereagoval. Předseda KOPV pak telefonicky vyrozuměl stálou službu OVB České Budějovice a s. Koranda ještě telefonoval stálé službě SVB [Správy Veřejné bezpečnosti], odkud dostal odpověď, že na místo přijedou orgánové VB.
Do 20 minut byla z OVB České Budějovice vyslána patnáctičlenná skupina, vedená zástupcem náčelníka pro PVP [politickovýchovnou práci] kpt. Františkem Hlávkou. Jednalo se o orgány VB ze všech služeb, kteří v uvedené době byli ve službě.
Na místě byla skupina očekávána funkcionáři MěNV a dvěma orgány z OOVB Suché Vrbné.
Vedoucí skupiny kpt. Hlávka s funkcionáři NV se dostavili do sálu restaurace, kde účinkovala hudba Plastic People of Universe z Prahy a požádali jejího vedoucího, Františka Šimáka, nar. [...] 1950, zaměstnace Úklidu hl. m. Prahy, o předložení povolení k vystupování, které tento nepředložil s tím, že jim bude doručeno až ve večerních hodinách. Bylo zjištěno, že povolení nemají, neboť již v odpoledních hodinách žádali o zapůjčení povolení Tomáše Hallu, vedoucího souboru Infinitas. Přitom bylo zjištěno, že se skupinou Plastic People zde účinkovala další hudba z Prahy pod názvem DG 307.
Při příchodu bylo v sále 380 mladých lidí (dle vstupenek) a nezjištěný počet jich byl kolem objktu. Hudba hrála divoké hlasité skladby, přičemž někteří hudebníci stáli i na stolech. Dva až čtyři páry tančily výstřední tance.
Vzhledem k tomu, že soubor neměl povolení k vystupování, byl vedoucí vyzván, aby sdělil přítomným, že z těchto důvodů se nebude v zábavě pokračovat a požádal, aby opustili sál. Po výzvě začali začali sál skutečně opouštět a nedošlo k žádné výtržnosti.
Účastníci se pak shromáždili před restaurací a zdráhali se odejít. Odešla jen nepatrná část. Po výzvě k rozchodu začali vykřikovat: "Co je to za demokracii? Kdo nám vrátí vstupné?" Na orgány VB křičeli: "Vy Gestapáci, Vy kurvy! My Vám to ukážem, zopakujem rok 1968!" Svědecky bylo zjištěno, že vykřikovali: "Sieg Heil!"
Na základě situace byla výzva opakována a protože se zdráhali rozejít, byly použity klaksony služebních aut a orgánové v rojnici tlačili dav na silnici.
Při zákroku dál orgány VB uráželi a podráželi jim nohy (stoličky). Během doby, kdy byl dav vytlačován, došlo všemi orgány VB k použití obušku a KASRU, bez následků na zdraví. Na druhé straně jeden příslušník VB utrpěl zranění na ruce a na noze a poškození stejnokroje.
Shromáždění byli několikrát vyzváni k rozchodu, upozorněni, aby náhradu za vstupné žádali na organizaci Jednota a seznámeni s odjezdy vlaků, neboť přítomní mladí muži a dívky byli převážně z jiných krajů, např. z Prahy, Ostravy, Karlových Varů, Plzně, Tachova apod. Velká část byla vytlačena na nádraží ČSD, ČSAD a někteří se ve skupinkách rozutekli do polí. Později byly zjištěny početné skupiny v pohostinských provozovnách v krajském městě. Příslušnými funkcionáři byl dán pokyn, aby je zde neubytovávali, odmítali je obsloužit a vykázali je z podniků.
Rovněž na nádraží docházelo k rušení veřejného pořádku, zejména vykřikováním apod.
Velká část odjela dvěma vlaky směrem na Prahu a 1 vlakem na Plzeň. Vzhledem k jejich chování byly do vlaků veleny hlídky VB se služebními psy, neboť byla vyžádána posila ze ŠPO [Školní pohotovostní oddíl] v Lišově, kde probíhá školení příslušníků-psovodů VB.
V Táboře bylo kontrolováno a zjištěno 137 trampů, kteří byli v Rudolfově. V Písku bylo perlustrováno 11 osob. Byly vyrozuměny všechny útvary VB, kudy vlaky projížděly a na na konečných stanicích.
Přes prováděná opatření se po Českých Budějovicích a v okolí pohybovaly skupinky mladých, kteří neodjeli. Jedna skupina zastavila dne 31. 3. 1974 v 4,40 hod. autobus, který řídil Pavel Topinka, nar. 1943. Jeden vstoupil do autobusu a žádal peníze. Řidič ho kopl do žaludku, zavřel a odjel. Skupina nebyla dopadena
Při vytěžování předvedených se nepodařilo prokázat, kým byla akce organizována. Většina uvádí, že od kamarádů se dozvěděli, že uvedená hudba bude v Rudolfově účinkovat. Jeden z přítomných uvedl, že v Praze měla vyvěsit plakáty nezjištěná dívka s přezdívkou "Syfilinda". Její totožnost se zatím nepodařilo zjistit.
V Českých Budějovicích byly vyvěšeny plakáty Petrem Čtvrtníkem, nar. [...] 1947 pomocný dělník Koh-i-noor, který údajně do Českých Budějovic pozval hudební skupiny z Prahy. Byl přítomen v restauraci a údajně vykonával funkci pořadatele.
Při prováděném opatření bylo na útvary VB předvedeno 105 osob. Z toho na OVB a OOVB České Budějovice 83, ŽOVB [ ] České Budějovice 7, OOVB Suché Vrbné 4, OOVB Trhové Sviny 5, OOVB Hluboká nad Vltavou 4 a OOVB Zliv 2 osoby.
Z uvedeného počtu bylo dle § 76 trestního řádu 39 osob zadrženo a předáno do NVÚ MS [Nápravněvýchovný ústav Ministerstva spravedlnosti] České Budějovice. Z toho 2 osoby byly propuštěny.
Pokud jde o charakteristiku zadržených osob, jedná se o všechny profese - studující gymnázií, škol různých technických směrů, dělníky a jiná povolání. Jen nepatrně převažují studující.
Organizátoři z Českých Budějovic jsou převážně osoby s negativním poměrem ke zřízení, propagující západní styl života.
Např. Tomáš Halla, praktikant VŠ technické v Praze, pochází z živnostenské rodiny. Jeho sestra studuje filosofickou fakultu, otec je akademickým malířem - grafikem (svobodné povolání), matka učí na LŠU v Českých Budějovicích. Otec byl aktivním funkcionářem KAN v Českých Budějovicích.
Další organizátor, Ganz Jiří, nar. [...] 1928, pochází rovněž z živnostenské rodiny. Rodiče vlastnili sběrnu starého železa. Za doby nesvobody měli německé stání občanství. Sám Jiří Ganz udržuje podezřelé styky s atašé USA z Prahy. Schází se u něj mladí lidé, propaguje západní hudbu.
Petr Čtvrtník je zaměstnán v n. p. Gama. Rovněž udržuje styky s cizinci, propaguje západní hudbu i způsob života. Je podezřelý z valutových machinací.
Prováděná opatření byla organizována dle dohody a rozhodnutí náčelníka KS SNB, náčelníka SVB a politických funkcionářů. Na OVB České Budějovice byl při prováděných úkonech přítomen okresní prokurátor JUDr. Dědek a vedoucí tajemník OV [okresní výbor] KSČ.
Během dne 31. 3. 1974 byly všechny zadržené osoby protokolárně vyslechnuty. V současné době se provádí vyhodnocování všech získaných materiálů. Došetřují se další osoby i formou dožádání jiným útvarům VB s cílem získat další podklady o závadném chování a soustřeďování mladých v uvedeném podniku, i k celému jejich vystupování během zákroku. Do současné doby bylo provedeno dožádání na 136 osob.
Zákroky k zamezení rušení veřejného pořádku v obci Rudolfov i na nádraží v Českých Budějovicích, byly občany kladně hodnoceny
Někteří občané poskytli orgánům VB i přímou pomoc. Pouze jedna pracovnice v kiosku na nádraží ČSD v Českých Budějovicích měla k zákroku určité výhrady. 
náčelník správy VB plk. Mach


Dokument č. 7:

SNB Okresní oddělení VB České Budějovice 1. 4. 1974 

Seznam zadržených osob, které se dopustily výtržnosti v obci Rudolfov
1) Svoboda Miroslav, nar. [...] 1955, mechanik optických přístrojů - Česká televize
2) Vincenc Vlastimil, nar. [...] 1949, zaměstnán u n. p. Silnice České Budějovice
3) Pěnkava Václav, nar. [...] 1954, student 4. ročníku Střední zemědělské školy technické v Kadani
4) Cingroš Marian, nar. [...] 1954, sanitář Krajského ústavu národního zdraví Praha 2
5) Damborský Petr, nar. [...] 1954, studující gymnazia v Praze, Budějovická ulice
6) Hušák Petr, nar. [...] 1951, televizní technik v závodě Tesla Praha 2
7) Ryba Miloslav, nar. [...] 1952, frézař kovů ČKD Praha 9, Lokomotivka
8) Pyšný Jan, nar. [...] 1953, zaměstnán Vojenské stavby Praha
9) Němečková Renata, nar. [...] 1955, studentka 4. ročníku gymnasia v Kladně
10) Kott Vladimír, nar. [...] 1952, automechanik ČSAD, dopravní závod Praha-Vysočany
11) Janeček Roman, nar. [...] 1949, pomocný dělník IPS, stavební správa 11 Štětí
12) Kropíková Helena, nar. [...] 1955, studentka gymnázia Praha, Voděradská ulice
13) Erba Petr, nar. [...] 1931, zaměstnán u Středočeských plynáren Kladno
14) Pokorný Vladimír, nar. [...] 1953, závozník - řidič Kovodělného podniku Praha 1
15) Štička Oleg, nar. [...] 1955, zaměstnán u n. p. Svoboda Praha 5
16) Češka František, nar. [...] 1950, zedník Stavebního podniku města Brna
17) Neomytka Bohumil, nar. [...] 1950, spojový monter Telekomunikační montáže Praha
18) Šrutek Rostislav, nar. [...] 1956, studující Gymnasia Praha 7, Nad štolou
19) Fantlová Helena, nar. [...] 1953, studující jazykové školy Praha
20) Faster Petr, nar. [...] 1952, automechanik Průmstav Praha
21) Tlustý Ivan, nar. [...] 1955, zaměstnán u Geodezie Plzeň, pracoviště Karlovy Vary
22) Šergl Karel, nar. [...] 1952, strojní zámečník Závody průmyslové automatizace Praha
23) Nejedlá Jitka, nar. [...] 1955, studující gymnázia v Kladně
24) Števichová Miloslava, nar. [...] 1951, účednice-prodavačka, Československý spisovatel Praha
25) Kasal Zdeněk, nar. [...] 1950, závozník Sukno Humpolec
26) Padalík Petr, nar. [...] 1950, monter Jihomoravských plynáren Brno
27) Zachar Zdeněk, nar. [...] 1954, učeň-provozní elektromontér TOS Praha-Hostivař
28) Řepa Jindřich, nar. [...] 1955, štukatér u Družstva Umělecké výroby Štuko Praha
29) Srba Josef, nar. [...] 1950, instalatér Městského stavebního podniku Karlovy Vary
30) Velechovský Jan, nar. [...] 1955, studující SPŠG Praha 1
31) Vrba Stanislav, mar. [...] 1955, studující SPŠG Praha 1
32) Bízková Miloslava, nar. [...] 1951, zaměstnána u n. p. Potraviny Praha
33) Zámečníková Naděžda, nar. [...] 1955, švadlena Služeb města Hodonína
34) Hrdličková Ilona, nar. [...] 1950, zahradnice Sady a lesy, podnik hl. m. Prahy
35) Čtvrtník Petr, nar. [...] 1947, pomocný dělník n. p. Koh-i-noor České Budějovice
36) Čermák Ladislav, nar. [...] 1952, zaměstnán u Pražské silniční a vodohospodářské stavby Praha
37) Rezek Stanislav, nar. [...] 1953, pomocný dělník n. p. Svoboda Praha 5
38) Pojar Antonín, nar. [...] 1953, dělník Chlumčanské keramické závody
39) Vokůrka František, nar. [...] 1953, dělník Státního statku Ktiš

Na osoby uvedené pod čísly 1, 8, 11, 12, 16, 35 a 39 bude okresnímu prokurátorovi podán návrh na uvalení řádné vazby. Ostatní zadržené osoby budou postupně propuštěny.

Dokument č. 8: 

Správa StB České Budějovice 2. odbor 3. oddělení 1. 4. 1974

Záznam: Dne 29. 3. 1974, po mém návratu ze služby asi v 9,00 hod., mi volal s. mjr. Cepák a sděloval mi výsledky průzkumu, které prováděl u agentury , "D" [důvěrnické] sítě a aktivu kolem zdražení benzinu. Výsledky uvedeného vytěžování byly negativní. Dále mi s. mjr. Cepák sdělil, že byl upozorněn uvedeným aktivem, že do Českých Budějovic se sjeli chuligáni z celé republiky, konkrétně na nádraží, že je jich přes 200 a ostatní se nachází v hostincích v Č. Budějovicích, sám že viděl několik skupin, že jsou otrhaní, zarostlí, pomalovaní, že nemají peníze, domáhají se obsluhy u personálu restaurací. Sám osobně tuto záležitost prověřoval v Masných krámech a bylo mu personálem a vrchním řečeno, že se domáhají obsluhy a na zaplacení, že nemají. Po tomto sdělení s. Cepáka se vrátila moje manželka z města a uvedenou skutečnost mi potvrdila s tím, že jsou jich plné Budějovice. K uvedené záležitosti jsem hovořil se svým synem, který mi potvrdil, že už od pátku jsou tito lidé za Rudolfovem na t. zv. Americe, kde mají své kapely a od pátku, že tam vystupují. Řekl mi rovněž, že se tam byl v pátek večer podívat a pro velké množství chuligánů, že odtud odešel. Rovněž mi potvrdil, že se tam hovořilo o tom, že za těmito kapelami se sjeli chuligáni hlavně z Prahy a jiných míst.
Po této informaci jsem telefonicky mezi 9,00 a 10,00 hod. vyrozuměl dozorčího KS-SNB [krajská správa Sboru národní bezpečnosti], kterému jsem v podstatě sdělil, co je uvedeno v záznamu a doporučil jsem mu, aby o věci informoval S-VB [Správa Veřejné bezpečnosti] a O-VB [Oddělení Veřejné bezpečnosti]. Dozorčí mé sdělení vzal na vědomí a sdělil mi, že bude informovat příslušné útvary. Můj telefonický rozhovor s dozorčím může potvrdit moje manželka a dále uvedené zjištění může potvrdit mjr. Cepák, který mě o uvedeném informoval. - mjr. Fr. Kovářík

Dokument č. 9: 

KS SNB - Správa VB České Budějovice 6. 4. 1974 

Vyhodnocení událostí v souvislosti s rušením veřejného pořádku v restauraci Na Americe v Rudolfově a v Českých Budějovicích

V pátek dne 29. 3. 1974 v odpoledních hodinách byl hlídkovými příslušníky při perlustracích i vlastním pozorováním zjišťoval výskyt většího množství skupinek t.zv. vlasatců. Až na výjimky nezavdávali důvodu k zákrokům a nebyly zjištěny ani žádné signály, že by měli v úmyslu shromáždit se na některém místě a provádět výtržnosti.
V dopoledních hodinách dne 30. 3. 1974 (sobota) se jevila situace v krajském městě obdobná jako v předešlý den, avšak s větším výskytem skupinek vlasatců. Situace v této době podle názoru orgánů VB nevyžadovala provedení výjimečných opatření.
V době mezi 11,00 a 12,00 hod. v parku Na Sadech v Českých Budějovicích vlasatec Jan Pyšný, obnažil svou společnici na prsou, rozepjal jí kalhoty a osahával. Později byl zadržen a vzat do vazby.
V odpoledních hodinách dne 30. 3. 1974 se začali občané z Rudolfova obracet na předsedu komise pro ochranu veřejného pořádku Václava Holoubka s tím, že v restauraci Na Americe je velké soustředění mladých lidí ustrojených do trampských oděvů, špinavých, většinou tzv. Mániček, z nichž část byla v podnapilém stavu. Povalovali se kolem restaurace a jedinci přímo v tanečním sále. Občané si stěžovali, že ve skupinkách chodili po Rudolfově i v noci z 29. na 30. 3. 1974, tloukli na okna, jednomu staršímu občanu odcizili klobouk, vysmívali se mu a tropili jiné drobné výtržnosti. Dva členové KOPV [Komise pro ochranu veřejného pořádku] v 16,00 hod. navštívili předsedu MěNV [Městský národní výbor] Rudolfov, s. Ludvíka Korandu a žádali, aby zábava byla zrušena.
V restauraci Na Americe v Rudolfově, okres České Budějovice, jsou čaje pořádány téměř pravidelně. Vedoucím provozovny je Petr Kobylka, nar. [...] 1947, provozovatel je LSD [Lidové spotřební družstvo] Jednota České Budějovice se sídlem v Týně nad Vltavou.
Při čajích účinkovala hudba Infinitas (Nekonečno) z Českých Budějovic, jejímž vedoucím je Tomáš Halla, nar. [...] 1954, zaměstnanec Československého rozhlasu v Českých Budějovicích. Manažerem skupiny je Petr Šerý, studující pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. K vystupování mají povolení Okresního kulturního střediska.
Tato hudba účinkovala při zábavě dne 29. 3. 1974 od 19,00 do 22,30 hod. Během zábavy nedošlo k rušivým jevům.
Předseda KOPV a předseda MěNV ověřili situaci na místě a pak informovali stálou službu OOVB [Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti] Suché Vrbné, okresní OVB [Oddělení Veřejné bezpečnosti] České Budějovice a SVB [Správy Veřejné bezpečnosti]. Během 20 minut byla z OVB České Budějovice vyslána 17-ti členná skupina příslušníků VB se šesti motorovými vozidly, vedená zástupcem náčelníka pro PVP [politicko-výchovnou práci] kpt. Františkem Hlávkou. Jednalo se o orgány VB ze všech služeb, kteří v uvedené době byli ve službě.
Vedoucímu výjezdu byly před odjezdem dány pokyny náčelníkem SVB plk. Machem, který byl o situaci již dříve informován.
Poblíž restaurace čekali na orgány VB funkcionáři MěNV, s kterými se odebral kpt. Hlávka do sálu, kde účinkovala hudba Plastic People of Universe z Prahy. Požádali jejího vedoucího, Františka Šimáka, nar. [...] 1950, zaměstnace Úklidu hl. m. Prahy, o předložení povolení k vystupování, které tento nepředložil s tím, že jim bude doručeno až ve večerních hodinách. Bylo zjištěno, že povolení nemají, neboť již v odpoledních hodinách žádali o zapůjčení povolení Tomáše Hallu, vedoucího souboru Infinitas. Přitom bylo zjištěno, že se skupinou Plastic People zde účinkovala další hudba z Prahy pod názvem DG 307 a ADEPT.
V sále bylo podle vstupenek 380 mladých lidí a nezjištěný počet jich byl kolem objektu. Hudba hrála divoké hlasité skladby, přičemž někteří hudebníci stáli i na stolech. Dva až čtyři páry tančily výstřední tance. V tanečním sále i před restaurací podnapilí mladíci ve věku 17-20 let vykřikovali nacistický pozdrav "Sieg Heil" se zdviženýma rukama po způsobu nacistů.
Dle povolení měly být čaje zahájeny až v 19,00 hod. Vedoucí pohostinství uvedl, že se v odpoledních hodinách dostavilo do podniku více hostů a že byl proto nucen s dalšími pořadateli zahájit zábavu dříve s tím, že ji zase dříve ukončí. Vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy další stanovené podmínky, předseda MěNV povolení k zábavě zrušil. Současně byl požádán vedoucí hudby, aby toto rozhodnutí sdělil přítomným a vyzval je k opuštění sálu. Vedoucí hudby pokynu uposlechl a vyhlásil rozhodnutí předsedy MěNV. Potom vyjadřovali někteří přítomní hlasitě svoji nelibost, a proto byla výzva opakována. Asi během 15 minut většina přítomných uposlechla a odebrala se před hostinec. Přesto však se zdráhali rozejít, pouze menší část odešla na České Budějovice. Před restaurací bylo umožněno předsedovi MěNV použít služebního rozhlasového zařízení, jímž výzvu opakoval. Toto však nemělo kladný účinek. Výzvu opakoval i kpt. Hlávka, který oznámil dobu odjezdů vlaků směrem na Prahu, Brno a Plzeň a upozornil, že proti těm, kdož výzvy neuposlechnou, bude použito mírnějších prostředků. Ze shromážděného davu se ozvaly výkřiky, nadávky na příslušníky VB a výroky o svobodě. Jeden z vlasatců, František Češka, prohlásil, že to by se nemohlo za kapitalismu stát, taková, že je u nás svoboda (později byl zadržen a vzat do vazby). Jiní vykřikovali urážky jako "kurvy, svině, gestapáci", provolávali nacistické pozdravy "Sieg heil, Jsme na svobodné půdě, na Americe, Zopakujeme rok 1968" a pod. O vzniklé situaci byl informován operační důstojník a správa VB. Vzhledem k reakci vlasatců (to bylo již kolem 18,00 hod.) rozhodl kpt. Hlávka, že bude přistoupeno k zásahu, aby se tak docílilo jejich rozptylu.
Orgánové VB se shromáždili před hostincem a začali dav vytlačovat směrem k hlavní silnici. Současně ve směru, kterým měl být dav vytlačen, najížděla služební vozidla se zapnutým signálním zařízením (sirénami). Po tomto opatření, které mělo psychický účinek, začal dav ustupovat. Přesto se výkřiky opakovaly, a proto, na pokyn vedoucího skupiny, bylo použito obušků a KASRU proti osobám, které se zdráhaly uposlechnout výzvy a pronášely urážky. Účinek byl vesměs kladný, bez následků na zdraví. Tak se podařilo dav rozptýlit do skupin, které byly tlačeny ve směru k nádraží v Českých Budějovicích. Někteří odjížděli autobusy místní dopravy. Jak potvrzují svědci, v autobusech provolávali: "Ať žije Hitler!" Když byli napomínáni, hrubě slovně napadali cestující. Chovali se arogantně, nastupovali všemi dveřmi, kouřili, odmítali platit jízdné. Část odjela vlastními dopravními prostředky, někteří jednotlivci použili taxislužby.
Nejvíce jich bylo shromážděno v objektu nádraží ČSD, kde rovněž docházelo k rušení veřejného pořádku, zejména výkřiky. Cestujícím byl znemožněn přístup k pokladnám, na nástupiště apod.
Jednotlivé skupinky se rozutekly po městě, převážně do pohostinských provozoven.
Z rozhodnutí náčelníka SVB byl asi kolem 18,30 hod. vyrozuměn náčelník OVB mjr. Josef Krejčí, který byl na konferenci ROH [Revoluční odborové hnutí]. Současně byl dán souhlas k použití 22 příslušníků VB se služebními psy ze Školního pohotovostního oddílu v Lišově. Po příjezdu náčelníka OVB byla na nádraží ČSD provedena opatření k zjištění totožnosti jednotlivých osob.
Po dohodě se zaměstnanci ČSD byly uzavřeny příchodové cesty, přítomní vyzváni k slušnému chování, respektování pokynů orgánů VB a předložení osobních dokladů.
V okolí a objektu nádraží ČSD, jakož i do vlaků byly veleny hlídky ze ŠPO Lišov. Toto opatření bylo provedeno v důsledku rušení veřejného pořádku i ve vlacích, neboť zaměstnanci ČSD odmítali s vlaky odjet.
Náčelníkem SVB byl dán pokyn k provedení kontrol přítomných ve vlacích v Táboře a Písku. V Táboře bylo kontrolováno a zjištěno 137 trampů, kteří byli v Rudolfově. V Písku bylo perlustrováno 11 osob. Byly vyrozuměny všechny útvary VB na trase, kudy vlaky projížděly a v cílových stanicích.
Vzhledem k tomu, že některé skupinky se rozešly po Českých Budějovicích, zejména po restauracích, byl po dohodě s příslušnými funkcionáři dán pokyn vedoucím pohostinských provozoven, aby vlasatce neobsluhovali a snažili se je vykázat z restaurací. Rovněž bylo provedeno opatření, aby zde nebyli ubytováni. Přes prováděná opatření se po Českých Budějovicích a v okolí pohybovaly skupinky mladých, kteří neodjeli. Jedna skupina zastavila dne 31. 3. 1974 v 04,40 hod. autobus, který řídil Pavel Topinka, nar. 1943. Jeden vstoupil do autobusu a žádal peníze. Řidič jej kopl do žaludku, zavřel autobus a odjel. Skupina nebyla dopadena.
Po zjednání pořádku v objektu ČSD byly zde ponechány zesílené hlídky orgánů VB. Postup byl pak projednán u náčelníka KS SNB [krajská správa Sboru národní bezpečnosti] plk. Pohanky, za účasti náčelníka SVB a náčelníka OVB České Budějovice. Byl též přítomen vedoucí tajemník OV KSČ [okresní výbor Komunistické strany Československa] a okresní prokurátor. Byla vyhlášena 100% pohotovost orgánů OVB a částečně i orgánů SVB a StB, kteří byli zapojeni v obchůzkové službě, při vytěžování zadržených osob apod.
V prlběhu akce bylo celkem zadrženo 39 osob, z nichž bylo dne 1. 4. 1974 34 propuštěno a 5 výtržníků bylo okresním prokurátorem vzato do vazby. Při prováděném opatření bylo na útvary VB předvedeno 105 osob. Z toho na OVB České Budějovice 83, ŽOVB České Budějovice 7, OOVB Suché Vrbné 4, OOVB Trhové Sviny 5, OOVB Hluboká nad Vltavou 4 a OOVB Zliv 2 osoby.
Dne 31. 3. 1974 bylo pokračováno ve výsleších a zpracováno 160 dožádání na různá místa v ČSR k provedení výslechů osob zúčastněných na událostech v Českých Budějovicích a Rudolfově. Další výslechy se dosud provádějí. Je předpoklad, že do 8. 4. 1974 se podaří provést výslechy a písemné materiály budou soustředěny na OVB České Budějovice.
Z celkového počtu bylo zjištěno 280 osob. O jejich účasti na výtržnosti byly vyrozuměny příslušné územní orgány VB, které provádí další opatření.
Všichni zadržení před propuštěním byli ve věznici vykoupáni, ostříháni a provedena u nich další hygienická opatření, protože mnozí byli krajně nečistí, nevhodně oblečení ve špinavých oděvech apod. Opatření bylo dohodnuto okresním prokurátorem a náčelníkem věznice mjr. Malinou.
Při vytěžování předvedených se nepodařilo prokázat, kým byla akce organizována. Většina uvádí, že od kamarádů se dozvěděli, že uvedená hudba bude v Rudolfově účinkovat. Jeden uvedl, že v Praze měla vyvěsit plakáty nezjištěná dívka. Její totožnost se zatím nepodařilo zjistit. Tato okolnost není bezpečně potvrzena.
Organizátoři z Českých Budějovic jsou převážně osoby s negativním poměrem ke zřízení, propagující západní styl života.
Např. Tomáš Halla, praktikant VŠ technické v Praze, pochází z živnostenské rodiny. Jeho sestra studuje filosofickou fakultu, otec je akademickým malířem - grafikem (svobodné povolání), matka učí na LŠU v Českých Budějovicích. Otec byl aktivním funkcionářem KAN v Českých Budějovicích.
Další organizátor, Ganz Jiří, nar. [...] 1928, pochází rovněž z živnostenské rodiny. Rodiče vlastnili sběrnu starého železa. Za doby nesvobody měli německé stání občanství. Sám Jiří Ganz udržuje podezřelé styky s atašé USA z Prahy. Schází se u něj mladí lidé, propaguje západní hudbu.
Petr Čtvrtník, nar. [...] 1947 (pomocný dělník) je zaměstnán v n. p. Koh-i-noor, závod Gama. Rovněž udržuje styky s cizinci, propaguje západní hudbu i způsob života. Je podezřelý z valutových machinací. Údajně do Českých Budějovic pozval hudební skupiny z Prahy. K dojednání vystoupení došlo v únoru 1974 v restauraci U Glaubiců v Praze 1. Byl rovněž přítomen v restauraci Na Americe, ve funkci pořadatele.
Pokud jde o charakteristiku zadržených osob, jedná se o všechny profese - studující gymnázií, škol různých technických směrů, dělníky a jiná povolání, včetně několika příživníků. Jen nepatrně převažují studující.
Z 39 osob bylo již 9 soudně trestáno, dva byli prokazatelnými narkomany. Jeden ze zadržených byl kandidátem KSČ. Bylo však zjištěno, že již na začátku zábavy projevoval obavy z dalšího průběhu a měl výhrady k některým účastníkům.
Většina občanů prováděném opatření orgánů VB hodnotí kladně. Zejména občané z Rudolfova se kladně vyjadřují k zásahu, neboť v uvedené restauraci docházelo i k požívání alkoholu mládeží. V tomto směru se provádí zjišťování podkladů pro řešení vedoucího Kobylky. Někteří občané poskytovali orgánům VB přímou pomoc.
Zejména nyní, s několikadenním odstupem, většina místních občanů zásah hodnotí kladně (i ti, kteří zpočátku pokládali postup orgánů VB za příliš dramatický - jak o tom svědčí dopis Ing. Antonína Vaňka z Mydlovar - bezpartijní).
Na základě situace se sešla rada MěNV a rozhodla zrušit zábavy v uvedeném podniku - velký sál použít pro účely tělesné výchovy. Vedení LSD Jednota provede kádrovou změnu u vedoucího provozovny.
Celkový zásah i aktivitu většiny orgánů VB lze hodnotit kladně, neboť tomuto zásahu předcházela některá mimořádná opatření organizovaná k dopadení vojenského zběha Zdeňka Michalka a k ochraně socialistického majetku v souvislosti s cenovou úpravou benzinu. Kladně lze hodnotit i součinnost jednotlivých orgánů VB, prokuratury a ÚNV [Útvar nápravných zařízení] .
Na druhé straně nebylo včas orgány VB, ani StB signalizováno připravované a uskutečněné shromáždění výtržníků v Rudolfově, jakož i vystupování hudebních skupin.
Orgánové VB, zejména OOVB Suché Vrbné a ŽOVB České Budějovice, nesignalizovali toto soustředění a nečinili včas opatření k ovlivnění chování výtržníků.
V dalším šetření se pokračuje. Byla ustanovena skupina orgánů VB, kteří provádí vyhodnocování všech materiálů s cílem získání dalších účastníků, zejména pak dokumentaci k projevům výtržnictví.
Všem útvarům VB v kraji bylo uloženo, provádět úkony k došetření a získání dalších poznatků s největším urychlením. Současně byly uloženy úkoly k preventivní činnosti mezi trampskými skupinami k včasnému zjišťování poznatků o přípravě podobných akcí, jakož i k operativnímu řešení všech podezřelých shromáždění.
Současně byly dány pokyny k preventivní činnosti v pohostinských provozovnách, kde se podobné osoby scházejí a ke sledování veřejných produkcí.
Po vyhodnocení všech materiálů, postupu a organizace činnosti orgánů MV zpracuje komise funkcionářů VB a StB úkoly příslušným funkcionářům a organizačníopatření k ovlivnění a zamezení případných drobných shromáždění.
náčelník správy VB plk. Mach

Dokument č. 10: 

SNB okresní oddělení VB České Budějovice [nedatováno] 
Osoby předvedené na Obvodním oddělení VB v rámci okresu

1) Kobylka Petr, nar. 1947, vedoucí pohostinství Na Americe
2) Šerý Petr, nar. 1954, studující 1. ročníku pedagogické
fakulty v Českých Budějovicích
3) Špaňhel Petr, nar. 1953, provozní elektromonter ČKD Sokolovo
4) Halla Tomáš, nar. 1954, technik Československého rozhlasu České Budějovice
5) Malík Vladimír, nar. 1953, tiskař n. p. Svoboda Praha 1
6) Koutný Jiří, nar. 1953, strojní zámečník Janka Radotín
7) Majer Ludvík, nar. 1954, reprodukční grafik Pražské papírny
8) Pavelka Antonín, nar. 1953, voják základní služby PS České Budějovice
9) Štanbr Pavel, nar. 1947, dělník n. p. Bytex Jihlava
10) Bartl Jiří, nar. [...] 1949, dělník Filmové studio Barrandov, vedoucí skupiny ADEPT
12) Kolář Pavel, nar. [...] 1956, student SPŠ strojnické Cheb
13) Hasch Otto, nar. [...] 1952, řidič Vojenských staveb Praha 1
14) Vaněk Milan, nar. 1954, instalater Pražský stavební podnik Praha 1
15) Franc Richard, nar. [...] 1955, instalater Pražská stavební obnova Praha 2
16) Jakš Libor, nar. [...] 1954, dělník Tesla Praha - Strašnice
17) Vobecký Petr, nar. [...] 1951, zámečník n. p. Avia Praha
18) Husák Jiří, nar. [...] 1954, nástrojař Tesla Praha-Strašnice
19) Vosyka Miroslav, nar. [...] 1955, studující SEŠ Praha 10
20) Tlustý Tomáš, nar. [...] 1952, zaměstnán Geodesie Plzeň, závod Karlovy Vary
21) Forajt Pavel, nar. [...] 1954, prodavač Potraviny Praha 3
22) Houf František, nar. [...] 1952, automechanik ČSAD Praha 3
23) Seidel Jan, nar. [...] 1957, instalater Technické služby Písek
24) Wiederman Ivan, nar. [...] 1954, studující VŠ chemicko - technologické Praha
25) Faktor Jan, nar. [...] 1951, studující VŠ FVL UK Praha
26) Seiner Jaroslav, nar. [...] 1951, technik Geodesie České Budějovice
27) Delag Maria, nar. [...] 1954, polské národnosti, přechodně bytem Otín, okres Jindřichův Hradec, dělnice Jitka Otín
28) Walter František, nar. [...] 1934, invalidní důchodce
29) Kabeláč Jaroslav, nar. [...] 1954, student SPŠ dopravní Praha 1
30) Švestka František, nar. [...] 1955, student SPŠ dopravní Praha 1
31) Štička Miroslav, nar. [...] 1954, student SPŠ dopravní Praha 1
32) Slabá Miloslava, nar. [...] 1952, prodavačka Potraviny Praha 1
33) Kabeláčová Jarmila, nar. [...] 1957, prodavačka Učňovská škola obchodní Praha 2
34) Ragan Petr, nar. [...] 1953, zaměstnán Povodí Vltavy Praha 8
35) Toulec Tomáš, nar. [...] 1955, student SPŠ dopravní Praha 1
36) Jiroušek Zdeněk, nar. [...] 1953, zaměstnán Okresní správa spojů České Budějovice
37) Týma Emil, nar. [...] 1954, zaměstnán Vojenské stavby Praha
38) Fencl Petr, nar. [...] 1954, zaměstnán Vojenské stavby Praha
39) Tichá Renata, nar. [...] 1955, dělnice Tesla České Budějovice
40) Čírtek Karel, nar. [...] 1957, dělník Technické služby Plzeň
41) Holič Josef, nar. [...] 1954, zaměstnán n. p. Škoda České Budějovice
42) Krčmář Jiří, nar. [...] 1956, zaměstnán Koh-i-noor, Gama České Budějovice
43) Hrdlička Josef, nar. [...] 1955, zaměstnán RaJ České Budějovice, restaurace Masné krámy
44) Hovorka Gustav, nar. [...] 1956, dělník OSP České Budějovice 
45) Víta František, nar. [...] 1956, zaměstnán Koh-i-noor, České Budějovice 
46) Majer Dalibor, nar. [...] 1955, dělník Jihočeské pekárny České Budějovice 
47) Bárta Jaroslav, nar. [...] 1935, zaměstnán u ČSD České Budějovice 
48) Hrubý František, nar. [...] 1955, automechanik ČSAO České Budějovice
49) Hejna Vratislav, nar. [...] 1953, zaměstnán Chirana České Budějovice
50) Turinský Ludvík, nar. [...] 1956, student SZTŠ České Budějovice
51) Šulda Karel, nar. [...] 1951, sazeč Jihočeské tiskárny České Budějovice
52) Hruška Jaroslav, nar. [...] 1953, zaměstnán Vojenské stavby Praha
53) Musilová Jolana, nar. [...] 1957, operátorka PRŘTVT Čtyři Dvory
54) Životová Helena, nar. [...] 1956, šička n. p. Otavan České Budějovice
55) Bohoněk Václav, nar. [...] 1951, elektromonter OSP České Budějovice
56) Názler Otakar, nar. [...] 1951, řidič Zelenina České Budějovice
57) Turek Karel, nar. [...] 1954, dělník n. p. Škoda České Budějovice

Dokument č. 11: 

KS SNB Správa VB České Budějovice 10. 4. 1974 

Opatření vyplývající z hromadné výtržnosti v Rudolfově a Českých Budějovicích ve dnech 30. a 31. 3. 1974

1) K urychlenému vyřešení případu, trestního postihu osob a pro provedení odpovídajících preventivních a bezpečnostních opatření zajistit:
a) neprodleně vyslechnout všechny zjištěné účastníky výtržnosti. Od těchto osob a z jejich prostředí vytypovat a vyslechnout další osoby, které při výtržnosti nebyly zjištěny.
b) vyhodnotit současnou úroveň hlásné služby a zajistit včasnou informovanost o přípravě chuligánských akcí v jednotlivých místech okresů. Zabezpečit souběžně úzkou součinnost orgánů ozbrojené ochrany ČSD, zaměstnanců ČSD a ČSAD a včasnou signalizaci o přepravě závadových trampských skupin.
c) na stupni ONV s event. účastí zástupců RaJ [restaurace a jídelny], Jednoty, kulturních zařízení a SSM projednat důsledné plnění povinností pořadatelů a provozovatelů zábav.
d) v souvislosti s velikonočními svátky a nastupující rekreační sezonou zajistit důsledné plnění úkolů vyplývajících z režimových opatření a statutů NV [národní výbory]. Do vytypovaných míst, objektů a prostorů velet a zajišťovat operativní výkon služby orgánů VB a členů PS-VB.
Zajistí: náčelníci okresních OVB v kraji - od 1. 4. 1974 

2) Provést celkové vyhodnocení události pro jednání na JčKV [Jihočeský krajský výbor] KSČ a vlastní potřebu KS SNB, S-VB a S-StB
Zajistí: zástupce S-VB a okresního OVB České Budějovice

3) Na součinnostní poradě mezi zástupci 2. odboru S-StB [Správa Státní bezpečnosti] a okresní OVB České Budějovice projednat, které osoby budou převzaty k operativnímu dohledu orgány StB - do 6. 4. 1974.

4) Do 20. 4. 1974 budou všechny osoby zúčastněné na výtržnosti (mimo ty, jež budou řešeny soudně) předány KOVP-NV v Rudolfově a Českých Budějovicích k postihu pro přestupek podle zákona č. 60/61 Sb.
Zajistí: náčelník okresního OVB České Budějovice

5) Po konzultaci s okresním prokurátorem v Českých Budějovicích připravit a cestou S-VB odeslat přípis MS-VB [Městská správa Veřejné bezpečnosti] Praha a přísl. S-VB v ČSR. K přípisu připojit seznam s dostupnou charakteristikou osob, které byly zjištěny jako účastníci výtržnosti s požadavkem na provedení a projednání následujících opatření:
a) uskutečnit s uvedenými účastníky výtržnosti pohovor zaměřený k tomu, aby se žádný z nich nepropůjčil k účasti na podobné akci. Jinak, že vůči každému budou důsledně uplatněny trestně-právní důsledky.
b) u studentů (středoškoláků a vysokoškoláků) informovat vedení školy a doporučit jim zhodnocení jejich morálně - politického profilu a provedení odpovídajících opatření.
c) u osob v zaměstnaneckém poměru doporučit vedení závodů projednání jejich provinění v závodních složkách a přijetí vhodných opatření, zejméne u těch, kteří zastávají hospodářské fukce.
d) u osob bez pracovního poměru provést další opatření příslušnými útvary VB.
e) o prováděných a doporučených opatřeních informovat OV KSČ
Zajistí: náčelník okresního OVB České Budějovice do 20. 4. 1974

6) Prostřednictvím okresního OVB v kraji ověřit, zda neexistují a neprovádí veřejná vystoupení některé tzv. kulturní soubory a hudební tělesa, která svým obsahem, kádrovým vedením a obsazením (osoby trestané, protisocialistické živly, bez pracovního poměru apod.) nesplňují požadavky a nedávají záruky socialistické kultury
U takových souborů zjistit, zda je jejich činnost povolena, či nikoliv, kým, pod kterou socialistickou organizací vystupují, název skupiny, v čem spočívá závadovost repertoáru a stručnou charakteristiku závadových osob.
V případě, že podobné "soubory", jako se ukázaly v Rudolfově, existují, zajistit na stupni okresního OVB a S-VB odpovídající informaci i návrhy pro vedoucí stranické a státní funkcionáře okresů a kraje.
Zajistí: náčelník OOK-SVB

7) Z prostředí závadové mládeže jsou zjišťovány signály o tzv. odvetné akci chuligánů, která by se měla uskutečnit v Českých Budějovicích neb na jiném místě. Uvádí se data 26. a 27. 4. 1974. Dosud sic nebyly zachyceny poznatky o přípravě akce a jejích organizátorech, nelze je však vyloučit. K zamezení jakýchkoliv příprav k organizování výtržnosti v kraji ze strany vlasatců a závadových part, zajistit:
a) neprodleně zaměřit orgány všech služeb VB v kraji na operativní zajišťování signálů o přípravě hromadné výtržnosti, jejich organizátorech, místě a době konání, způsobu svolávání účastníků a jejich přepravy. Při zjištění poznatků provést ihned jeho prověření, konkrétní preventivní opatření a osoby důrazně upozornit na trestní důsledky, které by pro ně vyplynuly. Výsledek neprodleně hlásit S-VB.
b) projednat součinnost s náčelníky O-StB
Zajistí: náčelník okresních OVB a náčelníci odborů a oddělení S-VB

8) V ŠPO Lišov zajistit ve dnech 23. a 24. 4. 1974 secvičení kursu příslušníků VB pro úkoly PJ-SVB [pohotovostní jednotka Správy VB] s odpovídajícím materiálním vybavením a několika služebními psy.
Stejné opatření provést u PJ-OVB České Budějovice
Zajistí: náčelník OPS-SVB a okresního OVB České Budějovice

9) zaslat náčelníku KVS v Českých Budějovicích seznam branců a osob s odkladem vojenské služby, kteří byli zajištěni jako účastníci výtržnosti, k provedení vlastních opatření.
Zajistí: náčelník okresního OVB České Budějovice

podepsán náčelník správy VB plk. Mach


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ