Prohlášení

Jsme znechuceni a pobouřeni zásahem české policie vůči CzechTeku. Zvláště odporné je nám lhaní Františka Bublana a Jiřího Paroubka o všem, co se zásahu samotného a příprav na něj týká . 

Nemá smysl vyvracet jednotlivé nestoudné lži. Chceme, aby Bublan, Paroubek a všichni odpovědní policejní činitelé odstoupili. A především chceme být a budeme ve střehu před možnou totalitní budoucností, kterou nám chystají v podobě nových zákonů či předpisů o shromažďování.

Vyzýváme i vás, organizátory a účastníky kulturních festivalů, abyste se spolu s námi zamysleli nad zlověstně narůstajícími tendencemi k bezpráví v naší zemi. Pronásledování těch, kteří uctívají hudbu techno, považujeme za bezprostřední útok i na svobodu naši.

V Praze 3.srpna 2005
John Bok, Ivan M. Jirous, Stanislav Penc, Joska Skalník, Pavel Zajíček


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ