Otevřený dopis

Na základě nashromážděných materiálu, vyjádřeni a informaci tykající se loňského 10. ročníku tanečního setkaní Czechtek konaného v srpnu 2004 na loukách u Bonětova na tachovsku jsme dospěli k názoru, že zákrok policie proti tancujícím lze hodnotit jako zneužiti pravomoci veřejného činitele a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

V této souvislosti podáme příslušná trestní oznámení. Učiníme tak i jmenovitě na tehdejšího ministra vnitra ČR S. Grosse, který dle všech indicií inicioval obrat v chovaní policie a podnítil z pozice své funkce zákrok proti mladým tančícím lidem. Stejně tak se obracíme na úřad veřejného ochránce práv, radu pro lidská pravá Vlády ČR a příslušné lidskopravní výbory obou komor Parlamentu ČR.

Věříme, že svoboda vydobyta v naši republice po roce 1989 nemůže být zneužívána v zájmu osobních nebo stranických, jak tomu bohužel mnohdy bývá. Změna policejní taktiky, ke které došlo pravě během taneční party Czechtek 2004, je pravě ukázkou takového chovaní. Během několika dní bude většina nashromážděných informací zveřejněna na stránce www.kozy.cz

S pozdravem a přáním méně takovýchto policejních přehmatů v naší zemi přeje Stanislav Penc.

15. června 2005


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ