je občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele,
a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek,
ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.

 

 

    

     SPOLEK PŘÁTEL KOZ uspořádal v sobotu a v neděli 24. a 25. května 2000 v Milkovicích u Libáně na statku svého zakladatele a známého obhájce lidských práv skupin i jednotlivců, obhájce nespravedlivě obviněných a souzených, pana Stanislava Pence, noční přehlídku deseti Big Beatových kapel. Na tuto událost byl pozván velký počet spolků, společností, občanských aktivit všeho druhu a i naše Společnost, kterou jsem zde zastupoval. Jelikož nejsem nadšeným příznivcem tohoto druhu hudby, byly moje předběžné pocity mírně smíšené, byl jsem však mile překvapen. Ke kladným zážitkům patřila dobrá a obětavá organizace celého koncertu, hudební produkce velmi dobré úrovně a hlavně velmi přátelské a milé chování shromážděných zhruba tří set posluchačů, převážně mladých, z nichž bylo mnoho vegetariánů. Měl jsem možnost oslovit některé z nich a rozšířit dosud velmi nepatrné povědomí o našem hnutí a rozdat propagační materiály Společnosti. Zvláště si cením faktu, že jak shora zmíněný předseda Spolku přátel koz, tak i další slavná osobnost v oblasti obrany lidských práv a svobod a známý bojovník proti bezpráví, nespravedlivosti soudů či jejich omylům, pan John Bok, projevili spolu s dalšími maximální zájem o členství v naší Společnosti. Na seznamu našich členů se tak postupně objevují osobnosti, jejichž známá jména jsou jak propagací naší činnosti, tak i zárukou vyšší účinnosti našich snah. Realizace našich záměrů, podpořená těmito přáteli a, jak doufám, i jejich budoucí konkrétní spoluprací a pomocí je opět nadějnější.

Ing. Richard Barták, CSc.

 


Spolek přátel koz, Kozí vršek, Poštovní schránka 13, 507 23  pošta Libáň
číslo účtu: Investiční a poštovní banka 166771008/5100
tel./záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz

 

Za aktivitami spolku stojí Stanislav Penc